Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1998
xiv,424 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-091-X (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 401-414.
Systémy informační geografické - pojednání
000033456
ČÁST I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY // 1. INFORMACE A PROSTOR NEBO ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI 3 // 1.1. Něco z informatiky 5 // 1.2. Úvod do prostorových pojmů 8 // 2. GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 13 // 2.1. Různé aspekty GIS 17 // 2.2. Definice GIS 18 // 2.3. Nejdůležitější mezníky vývoje 20 // 2.4. GIS a jiné informační (počítačové) systémy 26 // 3. STRUKTURA A FUNKCE GIS 31 // 3.1. Hardware pro GIS 32 // 3.2. Software pro GIS 34 // 3.3. Prostorové údaje 36 // 3.4. Obsluha GIS 37 // 4. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ GIS 39 // 4.1. Literatura 40 // 4.2. Profesní organizace 47 // 4.3. Jiné“ aktivity související s GIS 49 // ČÁST II. OD REALITY ? POČÍTAČOVÉMU SOUBORU - ZÁKLADY GEOINFORMATIKY // 5. MODELOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH OBJEKTŮ 53 // 5.1. Specifika prostorových objektů 54 // 5.1.1. Geografická poloha 56 // 5.1.2. Prostorové vztahy 69 // 5.1.3. Atributové vlastnosti 70 // 5.1.4. Čas - dynamický popis 71 // 5.2. Proces modelování 72 // 5.3. Úrovně abstrakce reality a úlohy disciplín v nich 76 // 5.4. Pole a na polích založený princip modelování prostoru 83 // 5.5. Objekty a na objektech založený přístup ? modelování prostoru 87 // 6. REPREZENTACE PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ 91 // 6.1. Vektorová reprezentace prostorových objektů 93 // 6.1.1. Základní principy vektorové reprezentace 94 // 6.1.2. Vektorové datové modely a struktury (reprezentace) 101 // 6.1.3. Některé známé aplikace 103 // 6.2. Rastrová reprezentace prostorových objektů 110 // 6.2.1. Základní principy rastrové reprezentace 110 // 6.2.2. Geometrie, topologie a tématika v rastrové reprezentaci 114 // 6.2.3. Způsoby strukturování údajů v rastrové reprezentaci 117 // 6.2.4. Metody komprese údajů 118 // 6.3. Digitální modely terénu (povrchy) 124 // 6.3.1. Definice a systemizace digitálních modelů terénu 125 //
6.3.2. Rastrové modely terénu 127 // 6.3.3. Nepravidelné trojúhelníkové sítě 130 // 6.4. Porovnávání - výběr reprezentací 132 // 7. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 135 // 7.1. Přístupy ke zpracování údajů na počítačích 136 // 7.2. Položka, záznam, soubor, databáze, databázový systém 138 // 7.3. Databázové modely : 141 // 7.3.1. Hierarchický model 142 // 7.3.2. Síťový model 143 // 7.3 3. Relační model 144 // 7.3.4. Objektově orientovaný model 146 // 7.3 5. Dotazovací jazyky pro datové struktury 147 // 7.4. Výběr struktur pro potřeby GIS 148 // 7.5. Alternativní GIS architektury 150 // 7.5.1. První generace GIS 151 // 7.5.2. Druhá generace GIS 152 // 7.5.3. GIS třetí generace (postrelační) 155 // 7.6. Sítě a distribuované databáze 158 // ČÁST III. FUNKČNOST GIS, TYPICKÉ ČINNOSTI V RÁMCI PROJEKTŮ // 8. ČINNOSTI V RÁMCI GIS PROJEKTU 163 // 8.1. Stanovení cílů projektu 165 // 8.2. Budování databáze 166 // 8.3. Restrukturalizace, manipulace s údaji 167 // 8.4. Provedení analýz a syntéz 167 // 8.5. Vizualizace dat a tvorba výstupů 168 // 9. VSTUP ÚDAJŮ - NAPLŇOVÁNÍ DATABÁZE 169 // 9.1. Zdroje údajů pro jednotlivé části popisu geobjektů 170 // 9.2. Vstup údajů z primárních zdrojů 173 // 9.2.1. Vstup údajů z geodetických měření 173 // 9.2.2. Vstup fotogrammetrických údajů 175 // 9.2.3. Vstup údajů z DPZ 178 // 9.3. Vstup údajů z druhotných (kartografických) zdrojů 188 // 9.3.1. Manuální vstup přes klávesnici 188 // 9.3.2. Digitalizace 188 // 9.3.3. Skenování 192 // 9.3.4. Konverze údajů v digitální podobě a jejich standardizace 195 // 9.4. Budování topologie a vstup atributových údajů 204 // 9.4.1. Budování topologie, resp. vstup topologických údajů 204 // 9.4.2. Vstup atributových údajů 205 //
10. RESTRUKTURALIZACE ÚDAJŮ 207 // 10.1. Manipulace s údaji 208 // 10.2. Změna mapové projekce, transformace souřadnicového systému, převzorkování 211 // 10.3. Generalizace v prostředí GIS 216 // 10.3.1. Generalizace a kvalita údajů 218 // 10.3 2. Některé procedury pro generalizaci 219 // IO.3.3. Bezměřítkové a na měřítku závislé databáze 222 // 10.4. Konverze reprezentací 223 // 10.5. Manipulace s digitálními modely terénu 228 // 11. ANALÝZA A SYNTÉZA ÚDAJŮ 233 // 11.1. Literární přehled názorů 235 // 11.2. Dotazy na databázi - prohledávání databáze 241 // 11.3. Mapová algebra 248 // 11.4. Vzdálenostní analýzy 252 // 11.5. Analýza modelů terénu 260 // 11.6. Analýzy sítí 267 // 11.7. Analýza obrazu (zvláště z DPZ) 272 // 11.7.1. Korekce obrazů 272 // 11.7.2. Preparování (vylepšováno obrazů 275 // 11.7.3. Transformace obrazů 278 // 11.7.4. Klasifikace obrazů 280 // 11.8. Analytické a syntetické operace (postupy) 282 // 12. VIZUALIZACE DAT A VYTVÁŘENÍ VÝSTUPŮ 285 // 12.1. Obraz neboli vizuální reprezentace reality 287 // 12.2. Vizualizace 291 // 12.3. Základy grafického zpracování údajů v počítačovém prostředí 295 // 12.4. Digitální kartografie 304 // 12.5. Druhy výstupních produktů z GIS 307 // ČÁST IV. PROVOZNÍ ASPEKTY GIS // 13. HODNOCENÍ KVALITY GEOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ 319 // 13.1. Kvalita geografických údajů 320 // 13.2. Metadatové informace 326 // 13.?. Chyby údajů v GIS 329 // 14. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU 331 // 14.1. Koncept systému 333 // 14.2. Návrh systému 336 // 14.3. Vývoj systému 338 // 14.4. Používání systému 340 // 14.5. Hodnocení systému 343 // 15. NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SOFTWAROVÉ SYSTÉMY (V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU) 345 // 15.1. ARC/INFO a související produkty 347 // 15.1.1. ARC/INFO 347 //
15.1.2. ArcView a jiné 351 // 15.2. MGE a související produkty 354 // 15.2.1. ??? 354 // 15.2.2. GeoMedia a jiné 357 // 15.3. Systémy pro personální počítače 359 // 15.3.1. Idrisi 359 // 15.3.2. Topol 361 // 15.3.3. Maplnfo 362 // 16. INFRASTRUKTURA PRO GEOINFORMACE 365 // 16.1. Americký a evropský přístup 366 // 16.2. Situace ve Slovenské republice 372 // 16.3. Situace v České republice 376 // 17. APLIKACE GIS (V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU) 381 // 17.1. Obecné poznámky 383 // 17.2. Stměný přehled 385 // 18. PERSPEKTIVY ROZVOJE OBLASTI GIS // 393 // 19. POUŽITÁ LITERATURA 401 // Rejstřík 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC