Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2005
253 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0985-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, rejstřík
Rostliny - fyziologie - učebnice vysokošk.
000033461
OBSAH // Předmluva ... 7 // I. ÚVOD DO FYZIOLOGIE ROSTLIN... 9 // 1. Fyziologie rostlin jako vědní disciplína... 9 // 1.1 Definice... 9 // 1.2 Vztahy fyziologie rostlin ? jiným vědním disciplínám ... 9 // 1.3 Význam rostlin pro existenci života na Zemi ... 10 // 1.4 Význam rostlin pro člověka... 10 // 1.5 Krátký historický přehled studia života rostlin ... 11 // II. ROSTLINA A ENERGIE // 2. Energie, přeměna látek, sluneční záření... 13 // 2.1 Slunce - základní zdroj energie... 14 // 2.1.1 Charakteristiky záření... 14 // 2.1.2 Absorpce záření... 14 // 2.1.3 Složení slunečního záření... 15 // 2.1.4 Látky absorbující záření - rostlinná barviva... 17 // 3. Fotosyntéza... // 3.1 Plastidy ... // 3.2 Světelná fáze fotosyntézy... // 3.2.1 Fotosyntetický aparát... // 3.2.2 Přenos elektronu strukturami fotosyntetického aparátu . . . // 3.2.3 Syntéza ATP... // 3.2.4 Rozmístění struktur v thylakoidu ... // 3.3 Sekundární fáze fotosyntézy - fixace C02a vznik monosacharidů // 3.3.1 Fotorespirace... // 3.3.2 Rostliny C4 a CAM... // 3.3.3 Veličiny charakterizující fotosyntézu ... // 3.3.4 Důležité sacharidy a polysacharidy... // 3.4 Faktory ovlivňující fotosyntézu ... // 3.4.1 Světelné záření... // 3.4.2 Působení produktů primární fáze fotosyntézy... // 3.4.3 Dostupnost C02... // 3.4.4 Voda... // 3.4.5 Teplota... // 3.4.6 Minerální látky... // 3.4.7 Množství vytvořených asimilátů... // 3.5 Transport
asimilátů ... // 3.6 Další využití produktů primární fáze fotosyntézy... // 3.6.1 Syntéza mastných kyselin... // 3.6.2 Biosyntéza membránových lipidů... // 3.6.3 Redukce nitritu a asimilace síry ... // 17 // 17 // 20 // 20 // 26 // 31 // 33 // 33 // 37 // 38 44 44 53 53 56 58 61 61 62 63 63 69 69 72 74 // 4. Respirate ... 75 // 4.1 Glykolýza ... 75 // 4.2 Pentózový cyklus... 79 // 3 // 4.3 Krebsův cyklus ... 80 // 4.4 Transport elektronu v dýchacím řetězci ... 83 // 4.5 Faktory ovlivňující respiraci... 86 // III. ROSTLINA A VODA, MINERÁLNÍ LÁTKY A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ... 87 // 5. Vodní režim rostliny... 87 // 5.1 Důležité fyzikální vlastnosti vody ... 89 // 5.2 Obsah a funkce vody v rostlině ... 90 // 5.3 Vodní potenciál ... 90 // 5.4 Příjem, vedení a výdej vody rostlinou... 93 // 5.4.1 Voda a půda ... 93 // 5.4.2 Příjem a vedení vody rostlinou... 95 // 5.4.2.1 Transport vody živými pletivy ... 96 // 5.4.2.2 Transport vody xylémem... 97 // 5.4.2.3 Vedení vody kořenem a prýtem ... 101 // 5.4.3 Transpirace... 105 // 5.4.3.1 Transpirace a příjem C02... 108 // 5.4.3.2 Transpirace a energie... 109 // 5.4.3.3 Transpirace a transport látek v rostlině... 110 // 6. Minerální prvky v rostlinách, jejich asimilace a funkce... 110 // 6.1 Transport minerálních látek přes membrány... 112 // 6.1.1 Elektrochemický potenciál ... 112 // 6.1.2 Mechanizmy přenosu látek přes membránu... 114 // 6.1.2.1 Pumpy... 114 // 6.1.2.2 Přenašeče...
117 // 6.1.2.3 Kanály... 118 // 6.2 Makrobiogenní minerální prvky... 119 // 6.2.1 Dusík... 119 // 6.2.1.1 Příjem dusíku rostlinou ... 120 // 6.2.1.2 Redukce N03-... 122 // 6.2.1.3 Asimilace NH4+... 123 // 6.2.1.4 Fixace vzdušného dusíku... 124 // 6.2.2 Draslík... 127 // 6.2.3 Vápník ... 128 // 6.2.4 Hořčík ... 130 // 6.2.5 Fosfor... 130 // 6.2.6 Síra... 132 // 6.2.6.1 Příjem a asimilace sulfátu ... 133 // 6.3 Mikrobiogenní minerální prvky ... 134 // 6.3.1 Chlor ... 134 // 6.3.2 Železo ... 136 // 6.3.3 Bór... 137 // 6.3.4 Mangan ... 137 // 6.3.5 Zinek ... 138 // 6.3.6 Měď... 138 // 6.3.7 Nikl ... 138 // 6.3.8 Molybden... 139 // 6.4 Prvky prospěšné (benefiční) a jiné... 139 // 6.4.1 Hliník...;... 140 // 7. Vnější fyzikální, chemické a biotické faktory... 140 // 7.1 Zátěžové situace - stres (základní pojmy) ... 141 // 7.2 Světlo ... 143 // 7.2.1 Fotomorfogeneze ... 143 // 7.2.1.1 Fytochromy .. ... 145 // 7.2.1.2 Kryptochromy... 146 // 7.2.1.3 Fototropin ... 147 // 7.2.2 Světelný stres... 147 // 7.3 Voda ... 148 // 7.3.1 Nedostatek vody... 148 // 7.3.1.1 Otevírání a zavírání průduchů ... 150 // 7.3.1.2 Zasolení... 152 // 7.3.2 Nadbytek vody... 153 // 4 // 7.4 Teplota ... 155 // 7.4.1 Efekt vysokých teplot ... 156 // 7.4.2 Efekt nízkych teplot... 158 // 7.4.3 Efekt teplot pod bodem mrazu... 158 // 7.5 Kyselost půdního roztoku - pH... 159 // 7.6 Interakce s jinými živými organizmy... 159 // 7.6.1 Přirozená ochrana
... 159 // 7.6.1.1 Krycí pletiva... 159 // 7.6.1.2 Sekundárni metabolity... 160 // 7.6.2 Patogeny - viry, bakterie, houby, nematoda... 160 // 7.6.2.1 Rezistence a obrana proti patogenům ... 163 // 7.6.3 Herbivomí živočichové ... 167 // 7.6.4 Rostliny - alelopatie a parazitizmus... 169 // 7.6.4.1 Alelopatie ... 169 // 7.6.4.2 Parazitizmus... 170 // IV. RŮST A VÝVOJ ROSTLIN // 173 // 8. Rodozměna a ontogeneze ... 173 // 8.1 Rodozměna... 173 // 8.2 Ontogeneze... 175 // 8.2.1 Fáze ontogeneze ... 175 // 8.2.2 Rodozměna a rozmnožování rostlin... 176 // 8.2.3 Trvání ontogeneze... 176 // 8.2.4 Růst, vývoj, diferenciace... 177 // 8.2.5 Diferenciace a exprese genů ... 177 // 8.2.5.1 Regulace exprese strukturních genů... 178 // 8.2.5.2 Přenos signálu... 183 // 9. Buněčný cyklus a růst buňky... 187 // 9.1 Fáze buněčného cyklu... 188 // 9.1.1 Cyklin dependentní kinázy ... 189 // 9.1.2 Úloha cytoskeletu ... 192 // 9.2 Růst buněk ... 195 // 9.2.1 Buněčná stěna - funkce, složení ... 196 // 9.2.1.1 Růst buněčné stěny... 198 // 9.2.2 Plazmatická membrána ... 199 // 9.2.3 Vakuola... 200 // 9.2.4 Distribuce materiálu nezbytného pro růst buňky ... 200 // 10. Juvenilní období ... // 10.1 Embryogenéze rostlin krytosemenných... // 10.1.1 Endosperm ... // 10.1.2 Zygota, suspenzor, embryo ... // 10.1.2.1 Některé geny řídící vývojové procesy v embryogenezi . . . . // 10.1.2.2 Apomixie a polyembryonie ... // 10.1.3 Embryogenéze rostlin
nahosemenných... // 10.2 Klíčení semen . . ... // 10.2.1 Využívání zásobních látek...ľ... // 10.3 Vegetativní fáze ontogeneze ... // 10.3.1 Meristémy... // 10.3.1.1 Stonkový apikální meristém... // 10.3.1.2 Geny ovlivňující činnost stonkového apikálního meristému // 10.3.1.3 Kořenový meristém... // 10.3.2 Vznik fotosyntetického aparátu ... // 201 // 201 // 202 // 202 // 207 // 207 // 208 // 209 // 210 210 212 212 214 214 216 // 11. Období dospělosti ...217 // 11.1. Kvetení - přechod do generativní fáze...217 // 11.1.1 Jarovizace...219 // 11.1.2 Fotoperiodizmus ... 220 // 11.1.2.1 Rytmicita...222 // 11.1.3 Geny řídící přechod do generativní fáze... 222 // 11.2. Tvorba spor, gametofytů a diferenciace gamet ... 224 // 11.2.1 Meióza ...224 // 5 // 11.2.2 Mikrosporogeneze a vývoj samčího gametofytů... 224 // 11.2.2.1 Cytoplazmatická samčí sterilita... 227 // 11.2.3 Megasporogeneze a vývoj samičího gametofytů... 227 // 11.2.4 Opylení, růst pylové láčky, oplození ... 229 // 11.2.4.1 Vlastní inkompatibilita pylu... 231 // 11.2.5 Vývoj plodů... 231 // 11.3 Senescence ... 232 // 11.4 Dormance... 233 // 12. Fytohormony a regenerace rostlin... 234 // 12.1 Fytohormony... 235 // 12.1.1 Auxiny... 235 // 12.1.2 Cytokininy... 239 // 12.1.3 Gibereliny... 241 // 12.1.4 Kyselina abscisová... 244 // 12.1.5 Etylén ... 246 // 12.1.6 Další látky fytohormonální povahy ... 247 // 12.2 Totipotence a regenerace... 248 // 12.3 Kultury
rostlin in vitro ... 248 // I // / // // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC