Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

umírání (@@20120926-12:43:22@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(20.4) Půjčeno:204x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008
104 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-501-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Určeno pro studenty Zdravotně sociální fakulty
000033497
ÚVOD DO ETIKY -- 1.1 Základní etické pojmy -- 1.2 Etika jako filozofická disciplína -- 1.3 Etika jako věda -- 1.3.1 Etika j ako teorie mravnosti a morálky -- 1.3.2 Sociální a biologická podmíněnost etických postojů -- 1.4 Etické problémy a etická dilemata ve zdravotnictví -- HISTORICKÝ VÝVOJ ETICKÝCH PRINCIPŮ V PÉČI O ČLOVĚKA -- 2.1 Hippokratova přísaha a Hippokratovská tradice -- 2.2 Křesťansko židovská tradice -- 2.2.1 Judaismus -- 2.2.2 Křesťanství -- SOUČASNÉ ETICKÉ PRINCIPY VE ZDRAVOTNICTVÍ -- 3.1 Změna etického myšlení v moderní době -- 3.2 Současné etické principy -- 3.2.1 Současné etické principy prvního řádu -- 3.2.2 Autonomie pacienta -- 3.2.3 Současné etické principy druhého řádu -- ETIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ -- 4.1 Charakteristika ošetřovatelské etiky -- 4.2 Vývoj etiky v ošetřovatelství -- 4.3 Úkoly a cíle ošetřovatelské etiky -- 4.4 Pojetí základních pojmů v etice ošetřovatelské praxe -- 4.5 Etické aspekty při ošetřování nemocných -- 4.6 Transkulturní etika v ošetřovatelském přístupu -- ETICKÉ A PRÁVNÍ NORMY -- 5.1 Vztah mezi etickými a právními normami -- 5.2 Mravní (etické) normy -- 5.2.1 Mezinárodní etické kodexy -- 5.2.2 České etické kodexy -- 5.2.2.1 Etický kodex všeobecných sester -- 5.2.2.2 Etický kodex vysokoškoláků nelékařů -- 5.2.2.3 Etický kodex „práva pacientů" -- 5.3 Právní normy -- 5.3.1 Listina základních práv a svobod --
5.3.2 Zákon č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu -- 5.4 Sdělování informací -- 5.5 Zachování mlčenlivosti -- MORÁLNÍ POSUZOVÁNÍ ČINŮ -- 6.1 Hlediska morálního posuzování činů -- 6.2 Etické rozhodování -- ETICKÉ PROBLÉMY KONCE ŽIVOTA -- 7.1 Etické aspekty při ošetřování seniorů -- 7.2 Bolest a utrpení -- 7.3 Umírání a smrt -- 7.3.1 Péče o umírající -- 7.3.2 Euthanázie -- 7.3.3 Vegetativní stavy a život udržující léčba -- 7.3.4 Etická problematika odběrů orgánů a tkání od mrtvých (transplantace), ETICKÉ PROBLÉMY ZAČÁTKU ŽIVOTA -- 8.1 Embryo a jeho ochrana -- 8.2 Umělé přerušení těhotenství -- 8.3 Morální otázky spojené s asistovanou reprodukcí -- 8.4 Etické problémy související s postižením dítěte -- 8.4.1 Prenatální diagnostika -- 8.4.2 Závažné onemocnění (postižení) dítěte -- ETICKÉ MINIMUM PRO ZDRAVOTNÍ LABORANTY -- 9.1 Etické aspekty komunikace -- 9.1.1 Role pacienta -- 9.1.2 Kvalita komunikace a její hodnocení -- 9.1.3 Pravidla efektivní komunikace -- 9.2 Etické aspekty výzkumu na člověku -- PŘÍLOHY -- Příloha č.l Etický kodex porodních asistentek. Příloha č.2 Etický kodex všeobecných sester -- Příloha č. 3 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů -- Příloha č. 4 Etický kodex rehabilitačního pracovníka -- Příloha č. 5 Etický kodex „práva pacientů" -- Příloha č. 6 Charta práv hospitalizovaných dětí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC