Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 2.
Praha : České vysoké učení technické, 2005
234 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-03332-5 (brož.)
Bibliografie na s. 226-228
Geodezie - učebnice vysokošk.
000033508
Obsah // Předmluva ... 3 // 1 Úvod ... 4 // 1. 1 Úkoly a rozdělení geodezie ... 4 // 1. 2 Přehled vybraných matematických vzorců ... 6 // 2 Stručný historický přehled zeměměřictví ... 9 // 2. 1K historii oboru geodezie a kartografie na ČVUT v Praze... 21 // 3 Měrové jednotky, měřítka ... 24 // 3. 1 Délkové jednotky ... 24 // 3. 1. 1 Metr ... 27 // 3. 2 Úhlové jednotky ... 29 // 3- 3 Jednotky plošného obsahu ... 30 // 3. 4 Jednotky teploty a tlaku ... 30 // 3- 5 Přehled vybraných českých měr ... 31 // 4 Tvar Země a redukce měřených veličin ... 32 // 4. 1 Tvar Země... 32 // 4. 2 Aproximace zemského povrchu... 33 // 4. 3 Redukce veličin ... 36 // 4. 3. 1 Vliv sbíhavosti tížnic ... 36 // 4. 3. 2 Vliv tvaru Země na délky ... 36 // 4. 3- 3 Vliv záměny skutečného a zdánlivého horizontu na výšky... 38 // 1. 4. 5 Rozdíly ve výměrách ... 39 // 1. 4. 6 Rozdíly v úhlech ... 39 // 5 Základní součásti geodetických přístrojů ... 41 // 5. 1 Šrouby ... 41 // 5. 2 Libely ... 48 // 5. 3 Kompenzátory ... 51 // 5. 4 Pomůcky ? centraci přístroje ... 52 // 5. 5 Stativy ... 53 // 5. 6 Čepy a pouzdra čepů... 57 // 5. 6. 1 Svislá osa přístrojů ... 58 // 5. 6. 2 Vodorovná osa geodetických přístrojů... 59 // 5. 7 Optické součásti měřických přístrojů... 60 // 5. 7. 1 Čočky ... 61 // 5. 7. 2 Lupy ... 62 // 5. 7. 3 Zrcátka, hranoly, klíny, planparalelní destičky ... 62 // 5. 7. 4 Dalekohled ... 64 // 5. 8 Odečítací
pomůcky... 72 // 6 Měření úhlů ... 78 // 6. 1 Určování úhlů stálé velikosti ... 79 // 6. 2 Určování úhlů libovolné velikosti ... 81 // 6. 2. 1 Teodolity ... 81 // 6. 2. 1. 1 Klasické teodolity ... 83 // 6. 2. 1. 2 Univerzální elektronické teodolity... 85 // 6. 2. 2 Zdroje energie pro elektronické přístroje ... 86 // 6. 2. 3 Registrace dat ... 88 // 232 // 6. 2. 4 Příprava teodolitu ? měření na daném bodě ... 91 // 6. 2. 5 Zkouška a oprava (rektifikace) teodolitu ... 94 // 6. 2. 6 Další chyby z nedokonalosti přístroje ... 103 // 6. 2. 7 Chyby z nesprávného postavení přístrojů a signálů... 108 // 6. 3 Metody měření vodorovných úhlů ... 110 // 6. 3. 1 Vodorovné úhly měřené teodolitem ... 110 // 6. 3. 2 Přesnost měření vodorovných úhlů ... 119 // 6. 3- 3 Měření přirozených směrů... 120 // 6. 4 Měření svislých úhlů ... 128 // 6. 4. 1 Vertikální kruh ... 128 // 6. 4. 2 Metody měření svislých úhlů ... 129 // 6. 4. 3 Kompenzátor ... 132 // 6. 4. 4 Zápisník svislých úhlů ... 134 // 6. 4. 5 Refrakce ... 135 // 6. 4. 6 Přesnost svislých úhlů ... 136 // 7 Délkové měření ... 137 // 7. 1 Přímé měření délek ... 138 // 7. 1. 1 Měřické latě ... 138 // 7. 1. 2 Měřické řetězce ... 139 // 1.1. ? Měřická pásma ... 139 // 7. 1. 4 Přesnost přímého měření délek ... 142 // 7. 1. 4. 1 Systematické chyby ... 142 // 7. 1. 4. 2 Chyby nahodilé ... 145 // 7. 2 Nepřímé měření
délek ... 147 // 7. 2. 1 Mechanické dálkoměry ... 147 // 7. 2. 2 Optické dálkoměry ... 147 // 7. 2. 2. 1 Dálkoměry bez latě... 148 // 7. 2. 2. 2 Dálkoměry s latí ... 149 // 7. 2. 2. 2. 1 Nitkový dálkoměr ... 149 // 7. 2. 2. 2. 2 Dvojobrazový dálkoměr ... 150 // 7. 2. 2. 2. 3 Dálkoměry s konstatní délkou latě ... 153 // 7. 2. 2. 3 Autoredukění dálkoměry ... 155 // 7. 3 Elektronické měření délek ... 159 // 7. 3. 1 Světelné dálkoměry ... 161 // 7. 4 Redukce měřených délek ... 166 // 7. 4. 1 Fyzikální redukce délek u elektronických dálkoměrů ... 166 // 7. 4. 2 Redukce délky na vodorovnou ... 166 // 7. 4. 3 Redukce do nulového horizontu ... 166 // 7. 4. 4 Redukce délky do zobrazovací roviny S-JTSK ... 167 // 7. 5 Trigonometrické měření vzdáleností ... 172 // 8 Centrace ... 173 // 8. 1 Centrace vodorovných směrů... 174 // 8. 1. 1 Centrace osnovy měřené na excentrickém stanovisku, cíl je centrický. 174 // 8. 1. 2 Centrace excentrického cíle, stanovisko je centrické... 175 // 8. 2 Centrace délek ... 176 // 9 Souřadnicové výpočty ... 178 // 233 // 9 Souřadnicové výpočty ... 178 // 9. 1 Polohopisné geodetické základy ... 178 // 9. 2 Souřadnicové výpočty ... 180 // 9. 2. 1 Stabilizace, signalizace a ochrana geodetických bodů ... 181 // 9. 2. 2 Číslování bodů ... 181 // 9. 2. 3 Geodetické údaje ... 182 // 9. 3 Základní výpočetní úlohy ... 183 // 9- 3. 1 Výpočet směrníku a délky... 183
// 9. 3- 2 Transformace souřadnic... 185 // 9. 3- 2. 1 Výpočet transformačních koeficientů ... 187 // 9. 3. 2. 2 Výpočet souřadnic ... 188 // 9. 4 Výpočet souřadnic bodu... 189 // 9. 4. 1 Výpočet rajónu... 189 // 9. 4. 2 Délkové protínání ... 190 // 9- 4. 3 Protínání vpřed ... I91 // 9. 4. 3- 1 Protínání vpřed z úhlů ... I92 // 9. 4. ?. 2 Orientace osnovy vodorovných směrů... I94 // 9. 4. 3. 3 Protínání vpřed z orientovaných směrů ... I95 // 9. 4. 4 Protínání zpět ... I96 // 9. 4. 3 Určení souřadnic zajišťovacího bodu ... 200 // 9. 4. 6 Speciální souřadnicové výpočty ... 201 // 9- 4. 6. 1 Současné určení souřadnic dvou bodů - Hansenova úloha ... 201 // 9. 4. 6. 2 Určení nepřístupné vzdálenosti Krasovského metodou... 203 // 9. 5 Polygonové pořady ... 204 // 9. 5. 1 Polygonový pořad připojený a orientovaný na počátečním a koncovém // bodě ... 205 // 9. 5. 2 Polygonový pořad vetknutý (připojený na počátku a na konci)... 208 // 9. 5. 3 Zvláštní případy polygonových pořadů... 211 // 9. 5. ?. 1 Volný polygonový pořad ... 211 // 9. 5. 3- 2 Uzavřený polygonový pořad ... 212 // 9. 5. 4 Vyhledání hrubé chyby v polygonovém pořadu ... 213 // 9. 6 Způsoby určení bodů podrobného pole geodetickými metodami... 214 // 9- 6. 1 Přesnost bodů PBPP ... 215 // 9. 6. 2 Výpočet souřadnic bodů PBPP protínáním ... 215 // 9. 7 Výpočet podrobných bodů ... 216 // 9- 7. 1 Pevná
měřická přímka ... 216 // 9. 7. 2 Volná měřická přímka ...j... 217 // 9. 7. 3 Průsečík dvou měřických přímek ... 218 // 9. 7. 4 Průsečík měřické přímky se sekčním rámem ... 219 // 9. 7. 5 Vyrovnání bodů do přímky ... 219 // 9. 8 Programové zabezpečení geodetických výpočtů ... 221 // Přílohy ... 222 // Literatura ... 226 // Seznam zkratek a klíčová slova ... 228 // Obsah ... 232 // 234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC