Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : České vysoké učení technické, 2005
133 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-02635-3 (brož.)
Popsáno podle dotisku 1. vyd., rok původního vydání neuvede
Bibliografie na s. 109-113
Geodezie - učebnice vysokošk.
000033509
Obsah // Předmluva // 1 Polohopisné geodetické základy 4 // 1. 1 Souřadnicové systémy na území České republiky 4 // 1.1.1 Souřadnicový systém stabilního katastru 4 // 1.1.2 Vojenská triangulace z roku 1862 - 1898 5 // 1.1.3 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrálni 6 // 1. 1.4 Systém S-42 u // 1.1.5 Globálni polohový systém - GPS 1 j // 1. 2 Klad mapových listú 13 // 1. 2. 1 Klad triangulačních a mapových listů v souřadnicových systémech stabilního katastru 13 // 1.2.2 Klad, rozměry a označení mapových listů v S-JTSK 16 // 1.2.3 Klad, rozměry a označení mapových listú katastrálni mapy v S-JTSK 19 // 1.2.4 Nomenklatura evidenčních jednotek (triangulačních listů) 21 // 1. 2. 5 Klad mapových listů Základní mapy ČR středního měřítka 22 // 1. 2. 6. Klad mapových listů v souřadnicovém systému S-42 23 // 1. 3 Geodetické body 25 // 1. 3. 1 Stabilizace bodů 25 // 1.3.2 Ochrana bodů 28 // 1.3. 3 Signalizace bodů 30 // 1.3.4 Číslování geodetických bodů 3 ] // 1.3.5 Geodetické údaje 32 // 1.3.6 Projekt prací při zřizování a obnově bodů polohových polí 33 // 2 Podrobné polohopisné měření 35 // 2. 1 Měřická síť 36 // 2. 2 Měřické náčrty 38 // 2. 3 Zápisník podrobného měření 40 // 2. 4 Podrobné polohopisné měření polární metodou 41 // 2. 5 Podrobné polohopisné měření ortogonální metodou 45 // 2. 6 Metoda konstrukčních oměmých 48 // 2.6. 1. Metoda konstrukčních oměmých 48 // 2. 6. 2 Metoda kontrolních oměmých 49 // 2. 7 Zaměření křivkových prvků polohopisu 49 // 2. 8 Charakteristiky a kriteria přesnosti měření a zobrazení katastrální mapy 49 // 2. 9 Výsledný elaborát 51 // 2. 10 Kód charakteristiky podrobných bodů 51 // 3 Grafické práce 52 // 3. 1 Materiál a pomůcky 52 // 3. 2 Rýsování, kreslení a popis 55 // 3. 3 Počítačové grafické systémy 60 //
4 Polohové vytyčovací úlohy 62 // 4. 1 Vytýčení bodu 62 // 132 // 4. 2 Vytyčování přímek // 4. 3 Vytýčení průsečíku dvou přímek // 4. 4 Vytyčování úhlů // 4. 5 Řešení vytyčovacích úloh jednoduchými pomůckami // 4. 6 Vytýčení pomocí laseru // 5 Vytyčování oblouků // 5. 1 Základní pojmy // 5. 2 Výpočet vytyčovacích prvků hlavních bodů kružnicového oblouku // 5. 2. 1 Přímé určení hlavních prvků // 5. 2. 2 Nepřímé určení hlavních prvků // 5. 3 Vytýčení podrobných bodů kružnicových oblouků // 5. 3. 1 Vytýčení podrobných bodů polárními souřadnicemi // 5. 3. 2 Vytýčení podrobných bodů pravoúhlými souřadnicemi // 5. 3 Vytyčovací výkres // 5. 4 Zvláštní případy zadání kružnicového oblouku // 6 Vytyčovací úlohy pomocí polygonových pořadů // 7 Výpočet výměr parcel a pozemků // // 7. 1 Výpočet z původních výměr // 7. 2 Výpočet výměr ze souřadnic // 7. 3 Přesnost výpočtu výměr // 7. 3. 1 Přesnost výpočtu výměr z přímo měřených délek // 7. 3. 2 Přesnost výpočtu výměr z plánů // 7. 3. 3 Střední chyba výměry určené výpočtem ze souřadnic // 7. 3. 4 Mezní odchylky mezi dvojím určením výměr // 7. 4 Výpočet výměr na počítačích // 7. 5 Určování výměr z map // 7. 6 Deformace papíru // 7. 6. 1 Plošná deformace // 7.6.2 Průměrná deformace // 7. 6. 3 Relativní deformace // 7. 6. 4 Lineární (délková) deformace // 7. 7 Nitkový planimetr // Vybrané zkratky // Česko-anglický slovníček vybraných geodetických výrazů // Literatura a vybrané webowské stránky // Příloha č. 1 Zápisník podrobného měření polohopisu // Příloha č. 2 Záznam měření a výpočetní protokol zaměření parcely // Příloha č. 3 Stučný návod na použití elektronického teodolitu firmy TOPCON //
Příloha č. 4 Stučný návod na použití elektronického teodolitu GEODIMETER 5ION // Příloha č. 5 Stučný návod na výpočty v programech CROMA a GEUS // Příloha č. 6 Základní informace o grafice v programu GEUS

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC