Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
109 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-256-5 (brož.)
Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica at historica ; [vol.] 1
Acta Universitatis Purkynianae ; [vol.] 44
Obsahuje ilustrace, mapky, tabulky, grafy, fotografie, předmluvu resumé anglicky a německy
Bibliografie: s. 92
Ústí nad Labem - geografie - sborníky
000033569
Předmluva (Jiří Anděl) // A. Ústí nad Labem se představuje // 1. Geografická poloha (Jiří Anděl) // 2. Celkový geografický přehled (Jiří Anděl) // 2.1 Fyzickogeografické poměry // 2.2 Sociogeografické poměry // 3. Zhodnocení stavu města a cíle vývoje (Jiří Anděl) // B. Přírodní podmínky // (Fyzickogeografický přehled) // 1. Geologický vývoj (Alena Chvátalová) // 1.1 Starohory a prvohory // 1.2 Druhohory // 1.3 Třetihory // 1.4 Čtvrtohory Terminologický slovníček // 2. Povrch (Alena Chvátalová) // 2.1 Ústecké středohoří // 2.2 Chabařovická pánev Terminologický slovníček // 3. Podnebí (Ivan Farský) // 3.1 Klimatické charakteristiky // 3.2 Znečištění ovzduší (Ivan Farský, Jiří Anděl) Terminologický slovníček (Jiří Anděl) // 4. Vodstvo (Ivan Farský) // 4.1 Labe // 4.2 Bílina a další toky // 4.3 Podzemní vody // 4.4 Znečištění řek (Jiří Anděl, Ivan Farský) // Terminologický slovníček (Jiří Anděl) // 5. Rostlinstvo a živočíšstvo (Karel Kunc) // 5.1 Rostlinstvo // 5.2 Živočíšstvo Terminologický slovníček // 6. Chráněná příroda (Karel Kunc) // 6.1 Zvlášť chráněná území // 6.2 Památné stromy // 6.3 Zvlášť chránění živočichové // 6.4 Významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability Terminologický slovníček a literatura // C. Historický vývoj // 1. Od raně středověkého hradiště k vrcholně středověkému městu (T.Velimský)
// 2. Od středověkého města k průmyslovému centru (Kristina Kaiserová) // Terminologický slovníček a literatura (TomášVelimský) // D. Obyvatelstvo // 1. Vývoj populace (Jiří Anděl) // 1.1 Základní trendy // 1.2 Rozvoj jednotlivých částí města // 1.3 Zaniklá sídla // 2. Migrace (Jiří Anděl) // 3. Charakteristika obyvatelstva (Jiří Anděl) // 3.1 Základní demografické rysy // 3.2 Struktura obyvatel // Terminologický slovníček a literatura (Jiří Anděl) // E. Město a jeho podoba // 1. Administrativní vývoj (Jiří Anděl) // 2. Struktura města (Jiří Anděl) // 2.1 Urbanistický vývoj // 2.2 Plochy města (lokality) // 2.3 Sídelní funkce // 3. Proměny městského centra (Sáva Sucheviě) // 3.1 Mírové náměstí // 3.2 Ulice v okolí Mírového náměstí // 3.3 Malá a Velká hradební // 3.4 Lidické náměstí a přilehlé ulice Terminologický slovníček a literatura (S. Suchevič) // F. Hospodářství // 1. Průmysl (Ladislav Skokan) // 1.1 Nejstarší odvětví // 1.2 Potravinářství, chemie, energetika // 2. Doprava (Milan Bursa) // 2.1 Vývoj sítě // 2.2 Městská hromadná doprava // 2.3 Doprava a životní prostředí // 3. Služby (Roman Mareš) // 3.1 Typy služeb (Roman Mareš, Jiří Anděl) // 3.2 Rozmístění služeb // 3.3 Vysoké školství (Jiří Anděl) // Terminologický slovníček a literatura (Milan Bursa) // G. Příležitosti pro volný čas // 1. Přírodní zajímavosti (Karel Kunc) // 2. Stavební
památky (Jiří Anděl, Sáva Suchevič) // 3. Kulturní a sportovní zařízení (Jana Zendulková) // 4. Zajímavosti v okolí města (Jana Zendulková) // Resume anglické (Vladimír Hanuš) // Resume německé (Vladimír Hanuš) // 75 // 79 // 84 // 84 // 84 // 87 // 89 // 93 // 101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC