Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003
127 s. : il.

objednat
ISBN 80-7194-599-4 (brož.)
Geografie sídel
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 84 a 127
Geografie obyvatelstva - učebnice vysokošk.
Geografie sídelní - učebnice vysokošk.
000033571
Obsah // 3 // Obsah // Slovo úvodem...4 // L GEOGRAFIE OBYVATELSTVA (Š. BRYCHTOVÁ)...5 // U. ÚVOD... 5 // 1.2. VÝVOJ OBYVATELSTVA A PROGNÓZY JEHO VÝVOJE...8 // 1.2.1. Antropogeneze...8 // 1.2.2. Prostorové aspekty vývoje lidských popidací...12 // 1.2.3. Vývoj počtu obyvatel světa...13 // 1.3. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA... 29 // 1.3.1. Prostorová struktura obyvatelstva...29 // 1.3.2. Hustota zalidnění...31 // 1.3.3. Rozmístění obyvatelstva ve vztahu ? přírodním a socioekonomickým faktorům.. 33 // 1.4. DYNANÍIKA OBYVATELSTVA...39 // 1.4.1. Přirozený pohyb obyvatelstva...39 // 1.4.2. Mechanický pohyb (mobilita) obyvatelstva...56 // 1.4.3. Syntetické hodnocení dynamiky obyvatelstva...62 // 1.5. Struktura obyvatelstva...65 // 1.5.1 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku...65 // 1.5.2. Rasová struktura... 71 // 1.5.3. Ekonomická a sociální struktura obyvatelstva... 73 // 1.5.4. Jazyková a národnostní struktura... 78 // 1.5.5. Náboženská struktura... 79 // Literatura...84 // 2. GEOGRAFIE SÍDEL (M. FŇUKAT.)...85 // 2.1. ÚVOD, DEFINICE GEOGRAFIE SÍDEL... 85 // 2.2. ZÁKLADNÍ POJMY...85 // 2.2.1. Usedlost...86 // 2.2.2. Sídlo a osídlení...87 // 2.2.3. Administrativně správní jednotky...87 // 2.2.4. Vztah administrativně správních jednotek a sídel...89 // 2.3. Venkovské osídlení...93 // 2.3.1. Vymezení venkovských sídel...93 // 2.3.2. Velikostní kategorie venkovských sídel...93 // 2.3.3. Typy venkovského osídleni...94
// 2.3.4. Typy venkovských sídel...94 // 2.3.5. Funkční typy venkovských sídel...98 // 2.4. MĚSTSKÉ OSÍDLENÍ...100 // 2.4.1. Vznik a vývoj měst...100 // 2.4.2. Novověká města a proces urbanizace...102 // 2.4.3. Definice a vymezení pojmu město... 106 // 2.4.4. Vymezení hranice města...110 // 2.4.5. Funkce měst...111 // 2.4.6. Funkční typy měst...113 // 2.4.7. Prostorová struktura měst...114 // 2.5. SÍDELNÍ SYSTÉM...118 // 2.5.1. Město a zázemí...•...118 // 2.5.2. Hierarchie sídel a rozmístění sídel v prostoru...120 // Literatura... 127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC