Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Příručka
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2000
132 s. : il.

objednat
ISBN 80-7238-100-8 (brož.)
"Outils" -- Titulní list
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, rejstřík
Francouzština - gramatika - příručky
000033643
GRAMATICKÉ NÁSTROJE // A nebo á? 7 // A, au, aux 7 // A nebo chez? 7 // Aller 7-8 // Avoir 8 // Bon nebo bien? 9 // Budoucí čas 9- 10 // B C nebo q? 11 // Ce nebo c’ 11 // Ceci, cela 1 qa 11 - 12 // // Členy 12- 13 // Číslovky 13- 14 // De, du, des 14- 15 // Devoir 15 // Du nebo du? 15 // Q // En 15- 16 // E t re 16 // Faire 16- 17 // Falloir 17 // G, ge nebo gu?. 17-18 // Imperfektum 18 // Infinitiv 19 // Interpunkce 20 // Jednoduché perfektum 20 // Konjunktiv ___21 - 23 // Množné číslo 24 // Mužský rod 25 // Němé h // nebo dyšné h? 26 // Ne, ne... que 26 // Neosobní slovesa 27 // Neurčitá // zájmena 28 // On 28-29 // Osobní zájmena 29-32 // Ou nebo oú? 32 // Oznamovací způsob 32 // Par 33 // Podmět 33 // Podmiňovací způsob 33-34 // Podstatná jména 34-35 // Pomocná slovesa 35-36 // Rour 36 // Pouvoir 36 // Pravopisná znaménka 37 // Předložky 37-39 // Předmět 40 // Předminulý čas 40 // Příčestí minulé 41 // Příčestí přítomné 42 // Přídavná jména 42-45 // Příslovce 45-47 // Přítomný čas 47-48 // Přivlastňovací zájmena 49 // Que 50 // Rod 50-51 // Rozkazovací způsob 51 -52 // Shoda 52 -54 // Slovesa 55-56 // Slovesné tvary 56-57 // Složené perfektum 57 // Spojky 58-61 // Tázací zájmena 62 // Tout, tous nebo toute(s)? _ 62-63 // Trpný rod 63 -64 //
Ukazovací zájmena 64-65 // Určovatelé 65-66 // Vázání 67 // Velká písmena 67 // Věta 68 // Vid 68-69 // Vouloir 69 // Vztažná zájmena 69-71 // Y 71 // Zájmena 71 -72 // Zápor 72-73 // Zvolání 73 // Zvratná slovesa 74 // Ženský rod 74 -75 // 5 // STRÁNKY JAK... // Mluvit o něčem nebo o někom 76 // Říci ty nebo vy 77 // Klást otázky... aby odpověď byla ano nebo ne 78 // Klást otázky... abychom se dozvěděli více 79 // Vybírat 80 // Říci ne 81 // Mluvit o přítomnosti (1), (2) 82-83 // Mluvit o minulosti (1), (2), (3) 84-86 // Mluvit o budoucnosti 87 // Říci, že si nejsme jisti 88 // Vyjádřit podmínku nebo předpoklad 89 // Navrhnout, poradit 90 // Vyjádřit názor 91 // Zdůrazňovat 92 // Dát instrukce 93 // Umístit v čase, říci kdy 94 // Mluvit o čase 95 % // Umístit v prostoru; říci, kde jsme 96 // Říci, odkud pocházíme, kam jdeme: města a země 97 // Informovat se o množství a počtu 98 // Vyjádřit množství 99 // Srovnávat, vyjadřovat rovnost 100 // Srovnávat, vyjadřovat nerovnost 101 // Vyjádřit pncmu, nei proč 102 // Vyjádřit účel 103 // Vyjádřit důsledek 104 // Vyjádřit protiklad 105 // Převzít, ponechat si nebo předat slovo 106 // Uspořádat text 107 // Převádět do přímé řeči 108 // Převádět do nepřímé řeči 109 // Říci nebo neříci 110 // PŘÍLOHY // Přehled časování sloves 112-117 // Slovesné vazby 118- 125 // Rejstřík 126-132

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC