Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2002
273 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-1029-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii s. 258-265, rejstřík
Analýza Fourierova - učebnice vysokošk.
Řady matematické - učebnice vysokošk.
000033716
Obsah // Předmluva 7 // Seznam použitých symbolů 8 // 1. Üvod 11 // 2. Harmonická funkce 15 // 2.1. Komplexní čísla 15 // 2.2. Komplexní funkce reálné proměnné 21 // 2.3. Harmonická funkce 27 // 3. Fourierovy trigonometrické řady 40 // 3.1. Prostory L(a,b) a L2(a,b) komplexních funkcí 40 // 3.2. Trigonometrické polynomy 42 // 3.3. Fourierovy trigonometrické řady 53 // 3.4. Ortogonální systémy 75 // 4. Fourierova a Laplaceova transformace 79 // 4.1. Fourierova transformace 79 // 4.2. Laplaceova transformace 89 // 5. Metoda komplexních amplitud pro obyčejné diferen- // ciální rovnice 98 // 5.1. Řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou 99 // 5.2. Stabilní polynomy 110 // 5.3. Výpočet periodického řešení lineární diferenciální rovnice // s konstantními koeficienty metodou komplexních amplitud 111 // 5.4. Výpočet periodických řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty metodou komplexních amplitud 133 // 6 // Obsah // 6. Metoda komplexních amplitud pro parciální diferen- // ciální rovnice 138 // 6.1. Admitance rotorové tyče asynchronního stroje 138 // 6.2. Elektrické náhradní schéma rotorové tyče 143 // 6.3. Numerický výpočet admitance rotorové tyče 150 // 6.4. Konvergence numerických metod z odstavce 6.3 152 // 6.5. Zvyšování přesnosti výpočtu admitance rotorové tyče 157 // 6.6. Příklad 158 // 6.7. Závěr
159 // 7. Slabá formulace okrajových úloh 160 // 7.1. Některé pojmy z funkcionální analýzy 160 // 7.2. Laxovo-Milgramovo lemma 162 // 7.3. Sobolevovy prostory 165 // 7.4. Slabé řešení 170 // 7.5. Neumannův problém 174 // 8. Metoda konečných prvků 181 // 8.1. Princip metody konečných prvků 181 // 8.2. Prostory konečných prvků 189 // 8.3. Apriorní odhady chyby 193 // 8.4. Afinní křivočaré prvky 197 // 9. Řešení velkých soustav lineárních algebraických rovnic // v komplexpínroboru 204 // 9.1. Úvodní poznámky 204 // 9.2. Geometrická interpretace klasických it.eračních metod 206 // 9.3. Metoda bikonjugovaných gradientů 213 // 9.4. Metoda bikonjugovaných gradientů s předpodmíněním 219 // 9.5. Rychlost konvergence metody sdružených gradientů 225 // 9.6. Urychlení konvergence iteračních metod 233 // 10. Řešení časově harmonických Maxwellových rovnic 241 // 10.1. Maxwellovy rovnice 241 // 10.2. Klasická formulace 242 // 10.3. Galerkinova metoda 243 // 11. Dimenzionální redukce 249 // 11.1. Osově symetrické úlohy 249 // 11.2. Metoda konečných prvků 252 // 11.3. Fourierovská metoda konečných prvků 254 // Literatura 258 // Věcný rejstřík // 266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC