Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.5) Půjčeno:74x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2005
xviii, 270 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-365-6 (váz.)
ISBN 978-80-7262-365-5 (dotisk ; váz.)
Dotisk 1. vyd. z r. 2010
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie na s. 203-206 a rejstříky
Geriatrie - příručky
000033725
v // OBSAH // STÁRNUTI STÁM A GERIATRICKÁ MEDICÍNA...XVII // Obecná část // 1. GERIATRIE JAKO LÉKAŘSKÝ OBOR...3 // Cíle geriatrie...3 // 2. DEMOGRAFICKÉ MINIMUM...4 // 3. EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM...5 // Úmrtnost...5 // Nemocnost...5 // Charakter nemocnosti ve stáří...5 // Nejčastější choroby vyššího věku...6 // Zdravotní postižení, invalidita...6 // Zdravotní postižení...6 // Soběstačnost a závislost...7 // Charakter zdravotního postižení ve vyšším věku...7 // Specifické rysy nemocnosti ve vyšším věku...8 // Stáří a nemoc...8 // Polymorbidita...8 // Klinický obraz a průběh nemoci...8 // »Stařecká křehkost«...9 // 4. KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU // A FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ SENIORA...10 // 4.1. Geriatrické syndromy...10 // 4.2. Funkční geriatrické vyšetření...10 // Definice a principy...10 // Hodnocení zdravotního stavu, fyzických, mentálních a psychosociálních // funkcí seniora...11 // Klinický význam funkční diagnostiky...12 // VI___Geriatrie pro praxi // 5. RACIONÁLNÍ FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ...13 // Preskripce u seniorů...13 // Farmakokinetika...14 // Farmakodynamika...15 // Lékové interakce...18 // Nežádoucí lékové reakce...18 // Léky nevhodné u geriatrických pacientů...19 // 6. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ U SENIORŮ...21 // Obecná preventivní opatření...21 // Včasné vyhledávání rizik a onemocnění...22 // Potenciálně preventabilní onemocnění ve stáří...22
7. MALNUTRICE...23 // Definice...23 // Prevalence...23 // Enologie a klasifikace...23 // Klinické důsledky a rizika malnutrice...24 // Vyšetření...25 // Anamnéza...25 // Fyzikální vyšetření...25 // Laboratorní vyšetření...25 // Léčebná opatření...26 // Obecná podpůrná a režimová opatření...26 // Formy podání nutriční podpory a její indikace...26 // Zásady péče o gastrostomii/jejunostomii...27 // 8. DEKUBITÁLNÍ VŘED...28 // Definice a prevalence...28 // Etiologie a rizikové faktory...28 // Klasifikace...29 // Hodnocení pacienta...29 // Vyhledání rizikových nemocných...29 // Hodnocení stavu dekubitu...30 // Komplikace...30 // Diferenciální diagnóza...30 // Prevence...30 // Terapie...31 // 9. INKONTINENCE MOCI...34 // Definice...34 // Etiologie...34 // Klasifikace...35 // Vyšetření...35 // Anamnéza...36 // Fyzikální vyšetření...37 // Laboratorní a instrumentální vyšetření...37 // Terapie...37 // Zásady péče o permanentní močový katétr...40 // Obsah // VII // 10. INKONTINENCE STOLICE...41 // Definice a prevalence...41 // Faktory udržující kontinenci stolice...41 // Příčiny inkontinence stolice...41 // Terapie...42 // Obecná režimová opatření...42 // Farmakologická léčba...42 // 11. PÁDY A PORUCHY CHŮZE... 44 // Definice a prevalence...44 // Etiologie a klasifikace...44 // Rizikové faktory...45 // Komplikace...45 // Vyšetření...45 // Anamnéza...45 // Fyzikální vyšetření...45 // Funkční
zhodnocení...46 // Laboratorní a instrumentální vyšetření...46 // Prevence...46 // 12. ZÁVRAŤ A NESTABILITA...48 // Definice a prevalence...48 // Etiologie a klasifikace...48 // Vyšetření...49 // Anamnéza...49 // Fyzikální vyšetření...51 // Laboratorní a instrumentální vyšetření...51 // Terapie...51 // Nefarmakologická opatření...51 // Farmakologická léčba...51 // 13. // BOLEST // •••••••••••••••••••< // Definice... // Klasifikace... // Vyšetření... // Obecné zásady a přístup ? nemocnému... // Anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření // Terapie... // Obecné zásady... // Nefarmakologické postupy... // Farmakologická léčba... // 54 // 54 // 54 // 54 // 54 // 54 // 55 55 // 55 // 56 // 14. PORUCHY SLUCHU VE STÁŘÍ...59 // Prevalence...59 // Etiologie a klasifikace...59 // Vyšetření...60 // Terapie...60 // 1 // Vili___Geriatrie pro praxi // Indikace pro použití naslouchadla...60 // Zásady komunikace s nedoslýchavým pacientem...60 // 15. PORUCHY ZRAKU...61 // Příčiny...61 // Vyšetření...64 // Terapie...64 // Speciální část // 16. KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ...67 // 16.1. Arteriální hypertenze...67 // Epidemiologie...67 // Definice a klasifikace...67 // Klinický obraz a vyšetření...67 // Terapie...68 // Nefarmakologická léčba...68 // Farmakoterapie...68 // 16.2. Ischemická choroba srdeční - akutní koronární syndromy, // infarkt myokardu...70 // Epidemiologie
a definice...70 // Rizikové faktory koronární příhody...70 // Klinický obraz...70 // Komplikace...71 // Vyšetření ...71 // Vyšetření v akutní fázi...71 // Vyšetření v časovém odstupu po akutní fázi...71 // Terapie...71 // Terapie akutní fáze...71 // Akutní koronární intervence...72 // Dlouhodobá léčba...73 // 16.3. Fibrilace síní...73 // Epidemiologie...73 // Definice a klasifikace...73 // Klinický obraz a vyšetření...74 // Terapie...74 // Terapie akutní fibrilace síní...74 // Terapie chronické fibrilace síní...75 // 16.4. Chronické srdeční selhání...75 // Epidemiologie...75 // Definice a klasifikace...75 // Nejčastější příčiny chronického srdečního selhání ve stáří...75 // Klasifikace...76 // Klinický obraz a vyšetření...76 // Terapie...77 // Obsah // IX // Režimová opatření...77 // Farmakoterapie...77 // 16.5. Tromboembolická nemoc... 82 // 16.5.1. Hluboká žilní trombóza...82 // Definice a klasifikace...82 // Rizikové fakton... 83 // Klinický obraz... 83 // Komplikace... 83 // Vyšetření... 84 // Diferenciální diagnóza... 84 // Terapie...84 // Zásady kompresivní léčby...85 // Terapie proximální hluboké žilní trombóz)...85 // Terapie distálm hluboké žilní trombózy...85 // Prevence...85 // 16.5.2. Plieni embolie...85 // Etiologie a klinický obraz...86 // Vyšetření...86 // Terapie...87 // Prevence...87 // Kvantifikace rizika vzniku hluboké žilní trombózy / plieni embolie...87
// 16.5.3. Antikoagulační léčba...87 // Indikace...87 // Zásady antikoagulační léčby...87 // 16.6. Periferní tepenná postižení...90 // Etiologie a klasifikace...90 // Obliterující ateroskleróza...90 // Diabetická angiopatie...91 // Akutní arteriální uzávěry...91 // Jiné příčiny...91 // Vyšetření...92 // Terapie...92 // Režimová a nefarmakologická léčba...92 // Farmakologické postupy...93 // Intervenční postupy...93 // 17. ONEMOCNĚNI RESPIRACMHO TRAKTU...94 // Epidemiologie...94 // Věkem podmíněné změny respiračního traktu...94 // 17.1. Chronická obštrukční plieni nemoc...94 // Definice... 94 // Klinický obraz...95 // Komplikace...95 // Klasifikace... 95 // Vyšetření...96 // Diferenciální diagnóza...96 // Terapie...96 // X___Geriatrie pro praxi // Nefarmakologická opatření...96 // Farmakologická léčba...97 // 17.2. Asthma bronchiale...97 // Definice a epidemiologie...97 // Klinický obraz a klasifikace...97 // Diferenciální diagnóza...98 // Vyšetření...98 // Terapie...99 // Nefarmakologická opatření...99 // Farmakologická léčba...99 // Zásady inhalační léčby...102 // 18. ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ...103 // Epidemiologie...103 // Věkem podmíněné změny gastrointestinálního traktu...103 // 18.1. Dysfagie...103 // Definice...103 // Příčiny...104 // Vyšetření...104 // Terapie...104 // 18.2. Refluxní choroba jícnu...105 // Definice a klinický obraz...105 // Komplikace...105 // Vyšetření...105
// Terapie...105 // 18.3. Dyspepsie...106 // Definice a příčiny...106 // Terapie...108 // 18.4. Vředová choroba gastroduodenální...108 // Etiologie a klinický obraz...108 // Stresový vřed / stresová slizniční léze u hospitalizovaných osob...109 // Vyšetření...110 // Terapie...110 // 19. METABOLICKÁ A ENDOKRINNÍ ONEMOCNĚNÍ...114 // 19.1. Diabetes mellitus...114 // Epidemiologie...114 // Definice...114 // Diagnostická kritéria...114 // Etiologie a klasifikace...115 // Komplikace...115 // Vyšetření...115 // Terapie...116 // Nefarmakologická opatření...116 // Farmakologická léčba hyperglykémie...117 // Terapie diabetes mellitus 1. typu a LADA...122 // Terapie diabetes mellitus 2. typu...122 // Obsah // XI // Farmakologická kontrola rizik...123 // 19.2. Hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie...123 // Diagnóza...123 // Terapie...123 // Nefarmakologická opatrení... 124 // Farmakoterapie...124 // 19.3. Onemocnění štítne žlázy... 126 // Epidemiologie...126 // 19.3.1. Struma... 126 // Definice...126 // Etiologie a klasifikace...126 // Vyše třem... 126 // Terapie... 126 // 19.3.2. Hypotyreóza... 127 // Etiologie a klasifikace...127 // Klinický obraz...127 // Vyšetření...127 // Terapie...129 // 19.3.3. Hypertyreóza...129 // Etiologie a klasifikace...129 // Klinický obraz...129 // Vyšetření’...129 // Terapie...130 // 20. NEUROPSYCHIATRICKÁ ONEMOCNĚNI...131 // 20.1. Delirium...131 // Epidemiologie...131 // Definice...131 // Diagnostická
kritéria delirantního syndromu...131 // Etiologie...132 // Příčiny...132 // Rizikové faktory vzniku deliria...132 // Klinický obraz...132 // Vyšetření...133 // Diferenciální diagnóza...134 // Terapie...135 // Nefarmakologická opatření...135 // Farmakologická léčba...135 // 20.2. Demence...137 // Epidemiologie...137 // Definice...137 // Klasifikace a etiologie...137 // Klinický obraz...138 // Klinická charakteristika jednotlivých demencí...139 // Komplikace...139 // Vyšetření...139 // Anamnéza a fyzikální vyšetření...139 // XII // Geriatrie pro praxi // Laboratorní a instrumentální vyšetření...140 // Diferenciální diagnóza...140 // Terapie...140 // Nefarmakologická opatření...140 // Farmakologická léčba kognitivní poruchy...142 // Léčba jednotlivých typů demence...142 // Léčba behaviorálních poruch u demence...145 // 20.3. Deprese...145 // Epidemiologie...145 // Definice...145 // Etiologie...145 // Diagnostická kritéria »velké« deprese podle DSM-IV...146 // Klinický obraz...146 // Rizikové faktory...146 // Prognóza...146 // Vyšetření...146 // Diferenciální diagnóza...147 // Terapie...147 // 20.4. Cévní mozková příhoda...150 // Definice...150 // Etiologie a klasifikace...150 // Klinický obraz...152 // Rizikové faktory...152 // Komplikace...152 // Prognóza...152 // Vyšetření...152 // Terapie akutního iktu...152 // Terapie obnovující perfúzi a zastavující progresi...152 // Obecná podpůrná opatření...153
// Prevence...153 // 20.5. Parkinsonova choroba a tremor...155 // Definice...155 // Diagnóza a klinický obraz...155 // Vyšetření...155 // Anamnéza a fyzikální vyšetření...155 // Laboratorní a další instrumentální vyšetření...156 // Diferenciální diagnóza...156 // Terapie...156 // Nefarmakologická opatření...156 // Farmakologická léčba...156 // 20.6. Epilepsie...160 // Definice a epidemiologie...160 // Etiologie a klasifikace...160 // Klinický obraz...161 // Vyšetření...161 // Terapie...162 // Farmakoterapie...162 // Obsah // XIII // 20.7. Poruchy spánku...164 // 20.7.1. Nespavost...164 // Definice a epidemiologie...164 // Příčiny...164 // Vyšetření... 164 // Terapie...164 // Nefarmakologická opatření...164 // Farmakologická léčba...164 // 20.7.2. Syndrom neklidných nohou...166 // Klinický obraz, klasifikace 166 // Terapie... 166 // Režimová opatření... 166 // Farmakoterapie___ 166 // 21. // 21.1. // 21.2. // 21.3. // ONEMOCNĚNI POHYBOVÉHO APARÁTU Osteoporóza ... // Definice a epidemiologie... // Etiologie a klasifikace... // Rizikové faktory osteoporotických fraktur... // Vyšetření... // Anamnéza a fyzikální vyšetření... // Laboratorní a instrumentální vyšetření... // Diferenciální diagnóza... // Terapie ... // Obecná doporučení... // Fyzikální léčba... // Nefarmakologická léčba... // Farmakologická léčba. // ••••••••••••••••••••••••••••••«
// ••••••••••••••••••••••••••••••a // Osteoartróza // Definice a prevalence... // Etiologie... // Klasifikace... // Klinický obraz... // Subjektivní příznaky... // Objektivní nález... // Komplikace... // Vyšetření... // Terapie ... // Obecná doporučení a rehabilitační léčba // Chirurgická léčba... // Farmaka užívaná ? léčbě osteoartrózy... // Revmatoidní artritida... // Definice... // !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // Etiologie a patogeneze.. // Klinický obraz a diagnóza // Komplikace... // Vyšetření... // 167 // 167 // 167 // 167 // 167 // 168 168 168 168 168 168 168 170 170 170 // 170 // 171 171 171 171 // 171 // 172 172 172 172 172 172 174 174 174 174 // 174 // 175 // XIV // Geriatrie pro praxi // Diferenciální diagnóza...175 // Terapie...175 // Režimová a fyzikální léčba... 175 // Farmakologická léčba...175 // Chirurgická léčba...180 // 21.4. Revmatická polymyalgie a temporální arteriitida...180 // Definice...180 // Klinický obraz a laboratorní nálezy...180 // Klinický obraz revmatické polymyalgie...180 // Klinický obraz obrovskobuněčné temporální arteriitidy...180 // Diferenciální diagnóza...181 // Terapie...181 // 21.5. Dna...181 // Definice... 181 // Etiologie...181 // Klasifikace a klinický obraz...182 // Vyšetření...182 // Terapie...182 // 22. INFEKČNÍ
ONEMOCNĚNÍ...185 // 22.1. Pneumonie...185 // Definice...185 // Etiologie a klasifikace...185 // Rizikové faktory vzniku pneumonie...186 // Klinický obraz...186 // Komplikace...187 // Vyšetření...187 // Diferenciální diagnóza...187 // Terapie a prevence...187 // 22.2. Chřipka...188 // Etiologie a klinický obraz...188 // Komplikace...188 // Vyšetření...188 // Terapie a prevence...190 // 22.3. Infekce močových cest...190 // Definice...190 // Klasifikace a etiologie...190 // Klasifikace podle etiologie a patogeneze...190 // Klasifikace podle lokalizace...191 // Rizikové faktory...191 // Vyšetření...191 // Terapie...191 // 22.4. Herpes zoster...192 // Definice...192 // Klinický obraz...192 // Komplikace...192 // Terapie...193 // Obsah // XV // 23. PREDOPERAČNÍ VYŠETRENÍ A PERIOPERAČNÍ PÉCE...196 // Klasifikace operačního rizika...196 // Doporučení pro predoperační vyšetření seniora...198 // Anamnéza...198 // Fyzikální vyšetření...198 // Laboratorní a další instrumentální vyšetření...198 // Preoperační a perioperační doporučení...199 // 24. PALIATIVNÍ A TERMINÁLNÍ PÉCE...200 // Definice paliativní péče...200 // Základní principy paliativní péče...200 // LITERATURA...203 // NEJ VÝZNAMNĚJŠÍ ZDROJE NA INTERNETU...207 // Odborné zdravotnické portály...207 // Informace o lécích...208 // Vybrané geriatrické společnosti...208 // Časopisy - gerontologie, geriatrie a gerontopsychiatrie...208 // Učebnice a výukové
materiály z geriatrie...209 // Přílohy // Příloha 1 // hodnocen! zdravotního postižení, . // SOBĚSTAČNOSTI A SEBEOBSLUHY SENIORA...213 // ¦ Test základních všedních činností podle Barthelové...213 // ¦ Test instrumentálních všedních činností...213 // Příloha 2 // HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ SENIORA...216 // ¦ Krátká škála mentálního stavu - Mini-Mental State Examination...216 // ¦ Test kreslení hodin - Clock Test. Clock Drawing Test...220 // ¦ Skála pro hodnocení deliria - Confusion Assessment Method...222 // Příloha 3 // HODNOCENÍ AFEKTIVNÍCH FUNKCÍ SENIORA...223 // ¦ Škála deprese pro geriatrické pacienty - Geriatrie Depression Scale...223 // Příloha 4 // HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY SENIORA...225 // ¦ Škála pro orientační hodnocení stavu výživy - Mini Nutritional Assessment.225 // ¦ Nottinghamský sereeningový systém pro hodnocení rizika malnutrice - Nottingham Screening Tool // 225 // XVI // Príloha 5 // HODNOCENI MOBILITY SENIORA...229 // ¦ Sereeningový test mobility - Mobility Screening Test...229 // ¦ Hodnocení rovnováhy a chůze podie Tinettiové...230 // Príloha 6 // HODNOCENÍ BOLESTI U STARŠÍCH NEMOCNÝCH...232 // ¦ Funkční škála bolesti - Functional Pain Scale...232 // ¦ Vizuální analogová škála bolesti...233 // ZKRATKY...235 // REJSTŘÍK // 241
(OCoLC)83978441
cnb001631944

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC