Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007
224 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7285-089-1 (brož.)
Nad názvem: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
Bibliografie na s. 209-220 a bibliografické odkazy
Část. anglický a slovenský text, anglické a španělské resumé
000033937
Obsah // Předmluva... // 1. Co je to orální historie?... // 1.1. Definice orální historie... // 1.2. Orální historie - mezi metodou a oborem... // 1.3. Orální historie jako kvalitativní metoda... // 1.4. Orální historie a psaní dějin... // 1.5. Orální historie a „objektivní" fakta... // 1.6. Klady a zápory orální historie... // 2. Kořeny a vývoj orální historie... // 2.1.0 psaní dějin... // 2.2. „Vlajková loď" orální historie - Spojené státy americké.. // 2.3. Na úrodné půdě „Ostrovního království"... // 2.4. V italské „botě"... // 2.5. Ve stínu temné německé minulosti... // 2.6. Francouzské dědictví školy Annales... // 2.7. Obecné aspekty existence orální historie... // 2.8. Internacionalizační fáze vývoje orální historie... // 2.8.1. Od San Francisca 1975 ? Goteborgu 1996... // 2.8.2. Vznik International Oral History Association (???) // 2. 9. Česká orální historie... // 2.10. Česká asociace orální historie... // 3. Problematika paměti a orální historie... // 3.1. Obecné charakteristiky a praktické aspekty paměti... // 3.2. Paměť v kontextu orálněhistorického bádání... // 4. Interview a životní příběh (životopisné vyprávění)... // 4.1. Prameny osobní povahy... // 4.2. Interview... // 4.3. Životní příběh (životní vyprávění)... // 4.3.1. Chronologický postup... // 4.3.2. Strukturované životní vyprávění... // 5. Rozhovor... // 5.1. Příprava rozhovoru... // 5.1.1. Vypracování
projektu... // 5.1.2. Co studovat? Rešeršní příprava... // 9 // 11 // 11 // 12 // 16 // 18 // 19 // 23 // 25 // 25 // 28 // 34 // 36 // 37 41 // 47 // 48 48 50 55 60 62 62 70 75 // 75 // 76 76 78 80 83 85 85 87 // 5.1.3. Tazatel...88 // 5.1.4. Kritéria výběru narátorů...89 // 5.1.5. Kontaktování narátorů...91 // 5.1.6. Přípravný rozhovor...95 // 5.1.7. Místo rozhovoru...97 // 5.1.8. Příprava techniky...100 // 5.2. Vedení rozhovoru...101 // 5.2.1. První fáze rozhovoru...101 // 5.2.2. Druhá fáze rozhovoru...104 // 5.2.3. Třetí fáze rozhovoru...105 // 5.2.4. Čtvrtá fáze rozhovoru - "fáze sporu"...105 // 5.2.5. Ukončení rozhovoru...106 // 5.2.6. Co se může při rozhovoru přihodit a co dělat?...107 // 5.3. Záznam o rozhovoru...110 // 5.4. Přepis rozhovoru...113 // 5.5. Redakce rozhovoru...115 // 5.5.1. Redakční úpravy otázek a vstupů tazatele...116 // 5.5.2. Redakční úpravy rozhovoru odehrávajícího se při dvou // a více sezeních...117 // 5.5.3. Redakční úpravy gramatické, syntaktické a stylistické stránky rozhovoru... // 6. Analýza a interpretace v orální historii... // 6.1. Analýza orálněhistorických pramenů... // 6.1.1. Zahájení analýzy a interpretace... // 6.1.2. Jak postupovat při analýze orálněhistorického // pramene?... // 6.1.3. Konkrétní analytické postupy a strategie... // 6.2. Problematika interpretace v orálněhistorickém bádání... // 6.2.1. Čí hlas, čí interpretace?... // 6.2.2. Jednotná
a množná čísla orální historie... // 6.2.3. Proč interpretovat?... // 7. Orální historie, etika a legislativa... // 7.1. Etické zásady vedení orálněhistorického výzkumu... // 7.2. Orální historie a legislativa České republiky... // 8. Finanční zajištění, organizace a technické zabezpečení projektů // orální historie... // 9. Využití výsledků orální historie (šíření slova)... // 9.1. Uložení nahrávek... // 117 // 122 // 123 // 123 // 126 // 129 // 136 // 137 143 149 151 151 155 // 157 // 163 // 163 // 9.2. Úprava k vydání...163 // 9.3. Možnosti publikování...164 // 10. Přílohy...169 // 10.1. Vzory oslovovacích dopisů narátorovi...171 // 10.2. Vzory smluv o poskytnutí práv...173 // 10.3. Ukázky záznamu o rozhovoru...184 // 10.4. Ukázky přepisu a redakce rozhovoru...189 // 10.5. Etický kodex České asociace orální historie, o. s...193 // 10.6. Tipy pro tazatele...197 // 10.7. Webové stránky institucí a projektů spojených s orální // historií...201 // Literatura...209 // Summary...221 // Resumen...223
(OCoLC)228670159
cnb001789869

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC