Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007
230 s. : il., portréty, plány ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-248-1408-7 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, katedra společenských věd
Bibliografie na s. 205-215, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000033938
OBSAH // Úvod. Literatura - prameny - vzory...s. 9 // Literatura o Šalomouně a dělnických koloniích na Ostravsku ...s. 9 // Prameny ? dějinám Šalomounské kolonie ...s. 14 // Koncepce monografie. Domácí a zahraniční vzory...s. 18 // Dělnické kolonie jako specifické útvary sídelní, demografické a sociální ...s. 21 // ? dějinám dolu a kolonie Šalomoun...s. 25 // Stměné dějiny dolu Šalomoun...s. 25 // Vznik Šalomounské kolonie...s. 28 // Asanace Šalomounské kolonie...s. 30 // Základní prostorové informace...s. 33 // Poloha kolonie...s. 33 // Doprava a dopravní dostupnost kolonie...s. 34 // Síť veřejných komunikací a infrastruktura...s. 36 // Stavební vývoj kolonie...s. 37 // Zahrady, pole a hornická hospodářství...s. 44 // Životní podmínky a bytový standard...s. 46 // Biologické, kulturní a sociální struktury populace...s. 55 // Vývoj populačních poměrů...s. 55 // Teritoriální původ obyvatelstva...s. 56 // Biologické struktury obyvatelstva...s. 61 // Struktura obyvatelstva podle pohlaví...s. 61 // Struktura obyvatelstva podle věku...s. 63 // Struktura obyvatelstva podle rodinného stavu...s. 65 // Kulturní struktury obyvatelstva...s. 66 // Struktura obyvatelstva podle národnosti...s. 66 // Struktura obyvatelstva podle náboženského vyznání...s. 69 // Struktura obyvatelstva podle vzdělání...s. 70 // Sociální struktury obyvatelstva...s. 72 // Struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity...s. 72 // Struktura
obyvatelstva podle příslušnosti ? odvětví...s. 75 // Struktura rodiny a domácnosti v hornické kolonii...s. 80 // Nerodinná domácnost...s. 82 // Rodinná domácnost...s. 84 // Polootevřená rodinná struktura: nocležníci - podnájemníci...s. 87 // Okolí sídliště... 91 // Blízkost pracoviště a dalších průmyslových podniků...s. 91 // Vzdělávací zařízení v kolonii a okolí...s. 93 // Kostely a církevní instituce v okolí...s. 100 // Pečovatelská zařízení a služby (obchody, živnosti, hospody)...s. 104 // Místa odpočinku a volného času...s. 109 // Orientace na okolí...s- ?5 // Šalomouna - sociální ostrov?...s. 115 // Spolkový život...s. 117 // Odborové a stranické organizace, politický život...s. 123 // Konstanty každodenního života...s. 129 // Faktor prostoru: vymezení, komunikační možnosti a činnosti v prostoru...s. 129 // Faktor času: každodennost - volný čas - rytmus dne, týdne a roku...s. 133 // Kolonie dětskýma očima: socializace hornických dětí...s. 136 // Patriarchální tvář kolonie...s. 142 // Dívčí a ženský svět...s. 146 // Sousedství a staří lidé...s. 150 // Zvyky a rodinné slavnosti...s. 154 // Strava a oblékání... 159 // Polozapomenutá tvář kolonie: kriminalita, prostituce, alkoholismus...s. 163 // Postavy a postavičky...s. 168 // Závěr... 175 // Přílohy... 181 // Tabulky a grafy... 181 // Obrazová dokumentace...s. 187 // Prameny a literatura... 199 // Tištěné prameny...s.
199 // Archivní prameny...s. 201 // Tradiční ústní prameny...s. 204 // Seznam použité literatury...s. 205 // Rejstříky...217 // Jmenný rejstřík...s. 217 // Místní rejstřík...s. 220 // Rejstřík institucí, podniků a společností ...s. 223 // Seznam použitých zkratek...s. 225 // Resumé // ,s. 227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC