Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2005
335 s.

objednat
ISBN 80-86429-48-2 (brož.)
Politické systémy ; sv. 3.
Obsahuje tabulky, bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 329-335
Francie - systém politický - vývoj - studie
000033953
ČÁST PRVNÍ. ÚSTAVNÍ A POLITICKÝ VÝVOJ FRANCIE OD ROKU 1870 19 // 1. Třetí republika - nastolení francouzských republikánských tradic 25 // 1.1 Vznik nového režimu 27 // 1.2 Upevnění republiky a parlamentního režimu 31 // 1.2.1 MacMahon versus republikáni 31 // 1.2.2 Takzvaná ústava Grévy 33 // 1.3 Celkové hodnocení třetí republiky 34 // 1.4 Dreyfusova aféra 36 // 2. Vichistický režim - temná závorka 41 // 3. Svobodná Francie, odboj a obnovení republiky 47 // 4. Čtvrtá republika 51 // 4.1 Vznik čtvrté republiky 51 // 4.2 Instituční systém čtvrté republiky 56 // 4.2.1 Parlamentní převaha 56 // 4.2.2 Úpadek výkonné moci jako takové 57 // 4.2.3 Posílení výkonné moci jako delegované pravomoci 58 // 4.2.4 Původní logika vymizení vládní nestability 59 // 4.3 Posílení parlamentních nesvárů v praxi 60 // 4.4 Závěr 64 // 5. Vznik páté republiky 67 // 5.1 Převzetí moci nebo převrat? 67 // 5.2 Změna režimu 70 // 5.3 Ideový základ nového režimu 72 // ČÁST DRUHÁ. PREZIDENT REPUBLIKY A MOC VÝKONNÁ 77 // 1. Prezidentský mandát 81 // 1.1. Proměny způsobu volby prezidenta 81 // 1.1.1 První krok - parlament obcházen 81 // 1.1.2 Definitivní konec parlamentních iluzí 82 // 1.2 Volba prezidenta republiky 83 // 1.3 Délka mandátu prezidenta republiky 85 // 1.4 Prezidentské volby po roce 1958 87 // 1.5 Ukončení funkce prezidenta republiky 93 // 2. Pravomoci prezidenta republiky 95 // 2.1 Vlastní pravomoci (bez kontrasignace) 95 // 2.2 Rozdělené pravomoci (podléhající kontrasignaci)_100 // 2.3 Problém takzvané „rezervované domény“ 102 // 3. Statut prezidenta republiky - kdy je prezident odpovědný? 105 // 3.1 Trestní odpovědnost prezidenta 105 // 3.2 Politická odpovědnost prezidenta republiky 107 // 4. Vláda a předseda vlády 111 // 4.1 Předseda vlády: postavení a pravomoci 111 //
4.1.1 Právní postavení předsedy vlády 111 // 4.1.2 Pravomoci předsedy vlády 116 // 4.1.3 Dyarchie (podvojnost) výkonné moci 119 // 4.2 Vláda 121 // 5. Alternace a soužití 123 // ČÁST TŘETÍ. ZÁKONODÁRNÁ PRAVOMOC 129 // 1. Složení parlamentu 133 // 1.1 Národní shromáždění (Assemblée nationale) 133 // 1.2 Senát (Senat) 134 // 2. Statut poslanců a senátorů 137 // 3. Vnitřní struktura sněmoven 141 // 4. Zákon 147 // 4.1 Definice zákona 147 // 54.2 Přijetí zákonů 149 // 5. Kontrolní činnost parlamentu 153 // 5.1 Otázky předkládané vládě 153 // 5.2 Důvěra a vládní odpovědnost 154 // 6. Referendum jako součást legislativní moci 159 // 6.1 Zákonodárné referendum 161 // 6.2 IJstavodárné referendum 163 // 6.3 Místní referendum 171 // ČÁST ČTVRTÁ. SOUDNÍ MOC 173 // 1. Soudní řády 175 // 2. Ústavní rada (Conseil constitutionnel) 177 // 2.1 Vznik a zakotvení principu kontroly souladu zákona s ústavou 177 // 2.2 Francouzská zvláštnost kontroly ústavnosti 178 // 2.2.1 První „revoluce“ - vznik „bloku ústavnosti“ 180 // 2.2.2 Druhá revoluce - rozhodnutí Ústavní rady o „svobodě sdružování“ 181 // 2.3 Problém politizace nebo nadměrné političnosti Ústavní rady 185 // ČÁST PÁTÁ. MÍSTNÍ A NADNÁRODNÍ DIMENZE SYSTÉMU PÁTÉ REPUBLIKY 187 // 1. Decentralizace 191 // 2. Místní politika 195 // 2.1 Městská a obecní zastupitelství 195 // 2.2 Departementní volby do generálních rad 199 // 2.3 Regionální volby 200 // 3. Zámořské departementy a území 203 // 4. Postavení Korsiky 205 // 5. Francouzský politický systém a Evropa 211 // 5.1 Evropa a francouzská ústava 211 // 5.2 Evropské volby ve Francii 214 // 5.3 Evropská referenda 216 // ČÁST ŠESTÁ. POLITICKÉ STRANY PÁTÉ REPUBLIKY 219 // 1. Občan a politický systém 221 //
1.1 Volební právo 221 // 1.2 Rovnoprávnost žen a mužů 222 // 2. Politické strany ve Francii 225 // 2.1 Právní úprava postavení politických stran // ve Francii 225 // 3. Politické strany ve Francii od roku 1958 231 // 3.1 Pravice 235 // 3.1.1 Gaullismus 235 // 3.1.2 Středopravicové pole 239 // 3.1.3 Snaha o sjednocení pravice-Unie pro lidové hnutí 247 // 3.1.4 Národní fronta 249 // 3.2 Levice 265 // 3.2.1 Nekomunistická levice 265 // 3.2.1.1 Socialistická strana 265 // 3.2.1.2 Ostatní strany nekomunistické levice - radikálové a „republikáni“ 273 // 3.2.1.3 Zelení 278 // 3.2.2 Komunistická strana 280 // 3.2.3 Plurální levice 289 // 3.2.4 Krajní levice - nová úloha trockistických hnutí 292 // 4. Stranický systém páté republiky 295 // DOSLOV: ČÍM JE PÁTÁ REPUBLIKA? 301 // PŘÍLOHY 311 // 1. Chronologie: francouzské režimy od roku 1789 313 // 2. Prezidentské volby ve Francii (1965-1995) 315 // 3. Prezidentské a legislativní volby v roce 2002 319 // 4. Výsledky prvních kol legislativních voleb ve Francii (1958-1997) 325 // Seznam vybrané literatury 329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC