Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2002
257 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-0990-6 (váz.)
Obsahuje předmluvu, obrázky, grafy, rejstřík
Bibliografie s. 251-252
Teorie grafů - aplikace - učebnice vysokošk.
000034240
Obsah // Předmluva 9 // 1 Základní pojmy 11 // 1.1 Definice grafu... 11 // 1.2 Orientované a neorientované grafy... 14 // 1.3 Důležité množiny hran a vrcholů... 15 // 1.4 Porovnávání grafů... 17 // 1.5 Sledy a odvozené pojmy... 19 // 1.6 Speciální grafy... 21 // 1.7 Kořenový strom... 21 // 1.8 Matice popisující graf... 24 // 1.9 Způsoby zadávání grafů... 25 // 1.10 Zpracování grafů na počítači ... 27 // 1.11 Optimalizační úlohy... 31 // 1.12 Množiny, relace a zobrazení... 32 // 2 Aplikace úloh o cestách 37 // 2.1 Druhy modelů a úloh... 37 // 2.2 Změny stavů a posloupnosti operací... 38 // 2.3 Paralelně probíhající činnosti... 41 // 2.4 Hledání statických konfigurací... 44 // 3 Prohledávání grafů 47 // 3.1 Značkování vrcholů... 47 // 3.2 Prohledávání grafu do šířky... 49 // 3.3 Prohledávání grafu do hloubky... 52 // 4 Pojmy založené na neorientovaných cestách 57 // 4.1 Souvislost... 57 // 4.2 Stromy a kostry... 58 // 4.3 Minimální kostra... 61 // 4.4 Stupně souvislosti ... 65 // 5 Pojmy založené na orientovaných cestách 67 // 5.1 Silná souvislost... 67 // 5.2 Acyklické grafy... 73 // 5.3 Kořen a kořenový strom... 77 // 5.4 Tranzitivní uzávěr a redukce... 79 // 5.5 Jádro grafu a hry... 83 // 6 Nejkratší cesty 85 // 6.1 Typy úloh a základní fakta... 85 // 6.2 Základní schéma výpočtu vzdáleností... 89 // 6.3 Algoritmy pro obecné grafy... 94 // 6.4 Algoritmy pro acyklické grafy...
98 // 6.5 Nezáporné délky hran...100 // 6.6 Využití dodatečné informace ...102 // 6.7 Výpočet matice vzdáleností...103 // 6.8 Hledám cyklů se zápornou délkou...106 // 7 Algebraické souvislosti úloh o sledech 109 // 7.1 Polookruh a uzavřený polookruh...110 // 7.2 Úlohy o spojeních a jejich aplikace...114 // 7.3 Algoritmy úloh o spojeních...119 // 7.4 Elementární úpravy grafu...122 // 7.5 Signální toky...126 // 8 Toky v síti 129 // 8.1 Základní pojmy a úlohy...129 // 8.2 Aplikace toků v sítích ...134 // 8.3 Maximální tok a minimální řez...139 // 8.4 Přípustná cirkulace...146 // 8.5 Obecné vlastnosti toků...149 // 8.6 Nejlevnější cirkulace...152 // 8.7 Algoritmus Out of Kilter...154 // 9 Párování 161 // 9.1 Základní pojmy, úlohy a aplikace...161 // 9.2 Párování v obecných grafech...163 // 9.3 Párování v bipartitních grafech...167 // 9.4 Přiřazovací úloha...171 // 10 Eulerovské tahy 177 // 10.1 Základní pojmy a aplikace...177 // 10.2 Existence a hledání eulerovských tahů...179 // 10.3 Úloha čínského pošťáka ...182 // 11 NP-těžké úlohy 185 // 11.1 Časová složitost...185 // 11.2 Backtracking...189 // 11.3 Metoda větví a mezí...191 // 11.4 Heuristické algoritmy...196 // 12 Hamiltonovské cesty a kružnice 197 // 12.1 Základní pojmy, aplikace a vzájemné převody...197 // 12.2 Vzájemné převody úloh...199 // 12.3 Existenční hamiltonovské úlohy...202 // 12.4 Optimalizační hamiltonovské
úlohy...203 // 13 Barevnost, nezávislost, kliky 211 // 13.1 Definice a základní fakta...211 // 13.2 Zjišťování barevnosti...216 // 13.3 Hledání maximálních nezávislých množin ...219 // 14 Rovinné grafy 223 // 14.1 Nakreslení grafu a topologický rovinný graf...223 // 14.2 Duální grafy...226 // 14.3 Vlastnosti rovinných grafů...229 // 14.4 Charakterizace rovinných grafů...230 // 15 Cirkulace a potenciály 231 // 15.1 Vektorový prostor cirkulací...231 // 15.2 Potenciály a potenciálové rozdíly...234 // 15.3 Vztahy cirkulací a potenciálových rozdílů...238 // 15.4 Analýza elektrické sítě...240 // Výsledky cvičení 243 // Literatura 251 // Rejstřík 253 // Přehled značení // 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC