Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Prometheus, 1994

objednat
ISBN 80-901619-6-0
000034257
Rekat.
Úvod // 1 Kmitání mechanického oscilátoru...7 // 1.1 Kmitavý pohyb...8 // 1.2 Harmonické kmitání...? // 1.3 Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu...16 // 1.4 Fáze kmitavého pohybu... 19 // 1.5 Složené kmitání...22 // 1.6 Dynamika kmitavého pohybu...28 // 1.7 Kyvadlo ...31 // 1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru...35 // 1.9 Nucené kmitání mechanického oscilátoru...40 // 1.10 Rezonance mechanického oscilátoru...43 // Shrnuti učiva 1. kapitoly...47 // 2 Mechanické vlnění...49 // 2.1 Vznik a druhy vlnění... 50 // 2.2 Rovnice postupného vlnění...54 // 2.3 Interference vlnění...56 // 2.4 Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění...60 // 2.5 Chvění mechanických soustav...64 // 2.6 Vlnění v izotropním prostředí...67 // 2.7 Odraz a lom vlnění...70 // 2.8 Ohyb vlnění...74 // Shrnutí učiva 2. kapitoly...76 // 3 Zvukové vlnění...78 // 3.1 Zdroje zvuku...78 // 3.2 Šíření zvuku. Rychlost zvuku... 81 // 3.3 Vlastnosti zvuku...85 // 3.4 Hlasitost a intenzita zvuku...87 // 3.5 Ultrazvuk a infrazvuk...89 // Shrnutí učiva 3. kapitoly...91 // /4/ // TEORETICKÁ CVIČENÍ // Cvičení 1 - Kinematika kmitavého pohybu // Cvičení 2 - Dynamika kmitavého pohybu... // Cvičení 3 - Mechanické vlnění... // LABORATORNÍ CVIČENÍ // Cvičení 1 - Určení setrvačné hmotnosti telesa // mechanickým oscilátorem... // Cvičení 2 - Ověření vztahu pro periodu kyvadla. // Cvičení 3 - Měření rychlosti zvuku otevřeným rezonátorem // Výsledky úloh // Rejstřík // Příloha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC