Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
333 s. : il., mapy ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje přehled literatury a věcný rejstřík
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty přírodověd. fakult, studijního oboru geochemie a zákl. a ložisková geologie
000034418
Úvod ...9 // Český masív v rámci geologické stavby Evropy (Z. Mísař) ...11 // Přehled hístorickogeologického vývoje Českého masívu a jeho geotektonických cyklů (Z. Mísař) ...18 // Regionální rozděleni oblasti Českého masívu (Z. Mísař, A. Dudek, V. Havlena) .. 24 // Mocnost a charakter kúry a průběh Moho diskontinuity ...24 // Tíhový a geomagnetický obraz a obraz tepelného toku 26 // Zlomové systémy Českého masívu a jeho bloková stavba ...28 // Regionálni jednotky Českého masívu ...35 // Předplatformní krystalinické jednotky a zvrásnčné paleozoikum ...36 // Linmický permokarbon ...42 // Platformní jednotky ...44 // Moldanubická oblast (A. Dudek) ...48 // Moldanubikum Českého lesa ...61 // Šumavské a české moldanubikum ...62 // Strážecké a moravské moldanubikum, moldanubikum Waldviertelu (J. Weiss) ...72 // Moldanubikum Bavorského lesa a Miihlviertelu 79 // Moldanubický pluton ...82 // Středočeský pluton ...86 // Ostrovní zóna ...89 // Kutnohorsku-svratecká oblast (Z. Mísař) ...92 // Kutnohorské krystalinikum . 97 // Sternbersko-čáslavská pestrá skupina ...98 // Kutnohorská skupina ...99 // Malínská skupina ...99 // Ohebské krystalinikum ...102 // Svratecké krystalinikum ...103 // Středočeská oblast (Z. Mísař) ...110 // Barrandienské proterozoikum (A. Dudek) ...114 // Tepelské krystalinikum (A. Dudek) ...119 // Domažlické krystalinikum (A. Dudek) .. 120 // Tachovské krystalinikum ...121 // Podhořanské krystalinikum a chvaleticko-sovoluské proterozoikum 122 // Podhořanské krystalinikum ...122 // Chvaleticko-sovoluské proterozoikum ...122 // Hlinská zóna ...125 // Poličské krystalinikum ...127 // Ixtovické krystalinikum ...128 // Západočeský pluton (A. Dudek) ...,131 // Západočeské bazické magmatity (A. Dudek) ...133 // Železnohorský pluton ...135 //
Ranský masiv ...138 // Barrandienské spodní paleozoikum (A. Dudek) ...139 // Chrudimské paleozoikum ...149 // Krušnohorská oblast (Z. Mísař) ...150 // Krušnohorské krystalinikum ...153 // 5Freiberská skupina ...155 // Krušnohorská skupina ...156 // Jáchymovská skupina ...157 // Hermsdorfská skupina ...158 // Smrčinské krystalinikum ...160 // Svatavské krystalinikum ...161 // Vogtlandsko-saské paleozoikum ...162 // Chebsko-dyleňské krystalinikum ...166 // Slavkovské krystalinikum ...] 67 // Ostrůvky krystalinika v podloží výplně podkrušnohorského prolomu ...168 // Karlovarský pluton ...171 // Lugická oblast (Z. Misar) ...173 // Labské břidličné pohoří ...175 // Lužický pluton ...177 // Krkonošsko-jizerské krystalinikum ...179 // Jizerský úsek (jizerské krystalinikum) ...181 // Krkonošský úsek (krkonošské krystalinikum) ...181 // Železnobrodský úsek (železnobrodské krystalinikum) ...183 // Ještědský úsek (ještědské krystalinikum) ...185 // Rýchorský úsek (rýchorské krystalinikum) ...186 // Leszczyniecký úsek (leszczyniecké krystalinikum) ...186 // Orlicko-kladské krystalinikum ...187 // Sněžnická skupina ...188 // Stroňská skupina ...188 // Novoměstské krystalinikum ...190 // Zábřežské krystalinikum ...193 // Staroměstské krystalinikum ...194 // Krkonošsko-jizerský pluton ...196 // Další jednotky lugické oblasti ...196 // Moravskoslezská oblast (Z. Mísař) ...199 // Moravikum ...204 // Svratecká klenba ...205 // Dyjská klenba (A, Dudek) ...211 // Nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum ...215 // Nectavské krystalinikum ...215 // Svinovsko-vranovské krystalinikum ...215 // Silesikum ...217 // Krystalinikum miroslavské hrástě a krhovické krystalinikum (A Dudek) ...224 // Brunovistulikum (A Dudekl ...226 // Brněnský masív (J. Weiss) ...228 //
Ostrůvky krystalinika v Hornomoravském úvalu (A. Dudek) ...233 // Zakrytá část lirunovistulika (A. Dudek) ...233 // Moravskoslezský devon a spodní karbon (V. Havlena, Z. Mísař) ...237 // Moravskoslezský devon (Z. Mísař) ...237 // Oblast moravského krasu ...239 // Drahanská oblast ...240 // Devon Hornomoravského úvalu ...241 // Devon kry Maleníku (hranický devon) ...241 // Devon u Moravské Třebové ...241 // Sternbersko-hornobenešovský pruh ...241 // Moravskoslezský spodní karbon (V. Havlena) ...242 // Slezský kulm ...243 // Kulm kry Maleníku ...246 // Drahanský kulm ...246 // Míroveký kidm ...248 // Ostatní výskyty kulmu ...248 // Moravskoslezský svrchní karbon (V. Havlena) ...248 // Limnický permokarbon (V. Havlena) ...254 // Limnická oblast středočeská ...257 // Relikty limnického permokarbonu v sousedství středočeské oblasti ...262 // Limnická oblast lugická ...263 // Mnichovohradišťská pánev ...264 // Podkrkonošská pánev ...265 // Dolnoslezská pánev ...268 // Oblast limnických brázd ...272 // Blanická brázda ...273 // - Boskovická brázda ...273 // Poorlická brázda ...274 // Limnická oblast krušnohorská ...274 // Denudační relikty v Železných horách ...275 // Platformni jednotky (V. Havlena) ...276 // Trias a jura. Sporná spodní křída ...280 // Spodní trias ...280 // Jura (dogger a malm) ...280 // Sporná spodní křída ...281 // Svrchní křída ...281 // Česká křídová pánev ...281 // Svrchní křída v pánvích budějovické a třeboňske ...289 // Svrchní křída u Osoblahy ...290 // Svrchní křída ponořené části Českého masívu ...290 // Terciér // Podkrušnohorské pánve // Chebská pánev // Sokolovská pánev // Severočeská pánev // Jihočeské pánve // Výběžky žitavské pánve // ?rohné denudační relikty // Neovulkanity //
České středohoří // Houpovské hory // Ostatní neovulkanity // Mořský paleogén // Mořský miocén karpatské předhlubně // Kvartér // Kvartér oblastí kontinentálního zalednění // Kvartér extraglaciální oblasti // Vulkanity a pyroklastika // Literatura // Rejstřík
(OCoLC)39589755
cnb000001685

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC