Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Warszawa : Czytelnik, 1982

objednat
ISBN 83-07-00441-1
000034512
Rekat.
TREŚĆ :   Sytuacja polskiej dramaturgii...5 // 30 XI 70 ...42 // Z grudnia 70...45 // 4 II 71...52 // Antyfona...54 // Kwiecień 71...58 // 29 V 72...64 // 16 VI 72 ...66 // Świat Tymoteusza Karpowicza...68 // 3 VI 73 (c.d. do wywodu o Karpowiczu)...102 // Z lipca, sierpnia 73...104 // Spór śledzącego i sprawcy...117 // 14 VII 74...135 // Kształt...137 // Dezercja Leopolda Buczkowskiego...139 // Mieczysława Piotrowskiego tajemnica obcowania ludzi . 169 // Różewicz...177 // Karpowicz jeszcze raz...179 // 31 XII 75...181 // „Mit XX stulecia”...183 // Scena Gombrowicza...184 // Wartość nieistnienia...204 // W imieniu Anonima...?12 // Część i całość...241 // Fragmenty??...247 // 29 X 77 ...265 // 18 XI 77 ...256 // Moja blondynko slońcawa na głowie i we wilgnych okach a słonawa ciemna w kroczu gdzie tak moszno i mochro-mcho mokre ty pachnie ...258 // 5 XII 77 ...260 // Ze to, co zostało rozwiązane w planie myśli, musi być następnie zaakceptowane przez organizm ... 261 // 23—27 XII 77 ...264 // 30 XII 77 ...268 // 31 XII 77 ...270 // „Nie przeczytane“...211 // Co ja robię, co ja robię ...285 // „Nie przeczytane" c.d...288 // „Skutecznie, skuteczniej”...292 // „Po wierzchu, jawnie“...300 // „Trzeba mieć ciało!”...3H // Widmo wyrazu...326 // Indeks nazwisk...329 //
INDEKS NAZWISK :   Adamov Arthur 198 Adorno Theodor W. 298 Albee Edward 16 Alth. zob. Althusser Louis Althusser Louis (Alth.) 286, 307 Andrzejewski Jerzy 10, 17 Anna Austriaczka, królowa Francji 164 Anson Robert 156 Archimedes 50, 317 Arrabal Fernando 24 Arta. zob. Artaud Antonin Artau. zob. Artaud Antonin Artaud Antonin (Arta., Artau.) 262, 298, 310, 312, 313, 322, 323, 324 Atanasjusz zob. Atanazy Wielki Atanazy Wielki (Athanasius), św. 145 Bachtin Michaił M. 130, 275, 282, 286 Baczyński Krzysztof Kamil 236 Balcerzan Edward 74, 75, 76, 77, 86, 101 Balzac Honore de 67, 228, 279 Balzak zob. Balzac Honore de Barańczak Stanisław 77, 101, 135, 181 Barthes Roland 286 Beau. zob. Beaufret Jean Beaufret Jean 312 Beckett Samuel 8, 9, 41, 87, 186, 188, 189, 198, 199, 200, 229, 307 Berger Hugo 153 Bergman Ingmar 241, 315 Berlitz Maximilian 156 Białoszewski Miron 142, 236. 273, 279 Bieńkowska Ewa 181, 182 Biskupski Krzysztof 74, 101 Błoński Jan 122, 125, 126, 129: 133, 134, 285 Bohomolec Franciszek 242 Bond Edward 24 Bonhoeffer Dietrich 181 Bordowicz Maciej Zenon 19, 32 Bortnowski Władysław 152 Botticelli Sandro (właśc. Ale-ssandro di Mariano Filipepi) 314, 315 Brandys Kazimierz 10 Bratkowscy Andrzej i Stefan 33 Braun Kazimierz 238 Brecht Bertolt 23, 67, 200 Breton Jules 162 Breza Tadeusz 10 Brillat-Savarin Anthelme 327 Broch Hermann 278, 288, 302, 303 Bryll Ernest 37, 181, 225 Brzozowski Stanisław 60, 86, 181, 290 Bu. zob. Buczkowski Leopold Buczko, zob. Buczkowski Leopold Buczkowski Leopold (Bu., Buczko.) 47, 102, 139, 140, 142— 145, 147—149, 151—153, 155— 158, 161, 163, 165—168, 261, 262, 273, 280, 282, 284, 286, 299 Bułhak Ewa 175 Burckhardt Jakób 227 Burek Tomasz 181 Burri Alberto 226 Byron George Gordon, lord 145 Caillavet Gaston Armand de 316 Calderón de la Barca, Pedro 168 Camus Albert 9, 15 Cervantes Saavedra Miquel de 142 Cezar (Caius Iulius Caesar) 141 Chruszczów Nikita S. 12 Cichowicz Stanisław 181
Ciaig Edward Gordon (właśc. Henry E. G. Godwin War-dell) 10 Czapliński Władysław 122 Czechow Anton P. 16, 43, 44, 173 Czujewicz Franz (Onkel Franus) 55 Darwin Charles Robert 322 Deleuze Gilles 307 Derrida Jacques 307 Dmowski Roman 21 Dostojewski Fiodor M. 130 Drzymała Michał 55 Dürrenmatt Friedrich 229 Eckhart Johannes (Meister Eckhart) 135 Eco Umberto 276 Eile Stanisław 130, 134 Einstein Albert 326, 327 Eisenhower Dwight David 57 Esslin Martin 79, 185 Fa. zob. Falkiewicz Andrzej Falkiewicz Andrzej (Fa.) 133, 134, 135 Falkowski Jerzy 135 Faulkner (Falkner) William 141 Flers Robert de 316 Fou. zob. Foucault Michel Foucault Michel (Fou.) 135, 283, 286, 307 Franciszek z Asyżu, św. (właśc. Giovanni Bernardone) 114 Freud Sigmund 17, 321 Friedrich Caspar David 137 Fromm Erich 17 Genet Jean 23, 24, 47, 80, 82, 198, 199, 203, 273, 292, 299, -309, 323, 324 Giedymin, wielki książg litewski 274 Gielniak Józef 325 Głowiński Michał 133 Goethe Johann Wolfgang von 145, 228, 274 Gombro. zob. Gombrowicz Witold Gombrowicz Witold (Gombro.) 23, 24, 45—47, 49, 50, 52, 58— 63, 66, 102, 104, 117—120, 122, 124—129, 132, 133, 184, 189, 190, 192—199, 201—203, 276— 278, 283, 285, 286, 289, 291, 292, 309, 320 Grochowiak Stanisław 225 Grotowski Jerzy 322 Grottger Artur 59, 145, 167 Grzegorzewski Jerzy 238 Handke Peter 24 Hanley William 16 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 317 Heide, zob. Heidegger Martin Heidegger Martin (Heide.) 209—211, 273, 279, 282, 284, 288. 292—294 . 298—304, 312, 322 Herbert Zbigniew 225 Hindenburg Paul von Benec-kendorf 146 Hölderlin Friedrich 325 Husserl Edmund 302, 307 Huxley Aldous 298 Ibsen Henrik 16 Ionesco Eugene 15. 198, 199, 200 Iredyński Ireneusz 19 Iwanow Wiaczesław I. 130 Iwaszkiewicz Jarosław 10, 278 Jacopetti Gualtiero 220, 221, 222, 226 Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), papież 12 Janion Maria 133 Jan od Krzyża (właśc. Juan de Yepes y Alvarez) 100 180, 327
Jarocki Jerzy 238 Joyce James 141, 150, 228, 262, 273 Jung Carl Gustav 17 Ka. zob. Karpowicz Tymoteusz Kafka Franz 110, 280, 281 Kajzar Helmut 38, 80, 238, 241, 243, 244, 246, 286 Kant Immanuel 120, 121 Karpiński Wojciech 181 Karpo. zob. Karpowicz Tymoteusz Karpowicz Tymoteusz (Ka., Karpo.) 18, 47, 38—73, 75— 77, 84, 86—92, 94—102, 138, 142, 179, 180, 204, 206, 207, 209, 210, 261, 262, 273, 279, 282, 284, 286 Kelera Józef 72, 100 Kierc Bogusław 75, 101 Klaczko Julian 227 Kleiner Juliusz 130 Kleist Heinrich von 307 Kolumb Krzysztof (właśc. Cristoforo Colombo) 274 Konwicki Tadeusz 176 Kornhauser Julian 135 Kościuszko Tadeusz 55 Kott Jan 10 Kowzan Tadeusz 25 Król Marcin 181 Kruczkowski Leon 107 Krystyna zob. Miiobędzka Krystyna Kubikowski Zbigniew 73, 74, 100 Kulisiewicz Tadeusz 105 Lautreamont de (właśc. Isidore Lucien Ducasse) 84, 85 Lechoń Jan 128, 236 Leśmian Bolesław (właśc. B. Lesman) 85, 95, 325 Libera Antoni 119, 120, 122, 124, 133 Likurg(os) 141 Lotman Jurij M. 135 Lutosławski Wincenty 322 Łapiński Zdzisław 125, 126, 133, 134 Łohutko Marian 32 Łubieński Tomasz 38 McCarthy Joseph 12 McLuhan Herbert Marshall 164 Maeterlinck Maurice 174 Malczewski Jacek 174 Mallarme Stephane 278, 290 Mann Thomas 137, 224, 278 Marcuse Herbert 17, 21 Marks Karol (właśc. Karl Heinrich Marx) 307, 322 Mata Hari (właśc. Margaretha Zelle) 145 Merimee Prosper 86, 87 Merleau-Ponty Maurice 181, 322 Meyerhold (Mejerchold) Wsie-wołod E. 23 Miciński Tadeusz 84, 86 Mickiewicz Adam 66, 67, 133, 236 Midas, władca Frygii 142 Miller Arthur 9, 15, 24 Miłobędzka Krystyna 286, 305, 307 Miriam zob. Przesmycki Zenon Moliere (właśc. Jean Baptiste Poquelin) 242 Monod Jacques 319 Monroe Marylin (właśc. Norma Jean Baker) 183, 307 Montaigne Michel Eyquem de 309 Mozart Wolfgang Amadeus 152 Mrożek Sławomir 18, 61, 62, 185, 285 Musil Robert 282 Natanson Wojciech 75, 101 Nerval Górard de (właśc. G. Labrunie) 140, 141
Nietzsche Friedrich Wilhelm 181, 290, 292, 299, 322 Niżyński Wacław (właśc. W Nieżyński) 327 Norwid Cyprian Kamil 58, 181 Nowak Leszek 181 Onkel Franuś zob. Czujewicz Franz Osiński Zbigniew 25 Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 164 Paracelsus (właśc. Theophras-tus Bombastus von Hohenheim) 155 Parnicki Teodor 142 Pasek Jan Chryzostom 18 Picasso Pablo (właśc. Pablo Ruiz Picasso) 278 Pinter Harold 16 Piotro. zob. Piotrowski Mieczysław Piotrowski’ Mieczysław (Piotro.) 169, 172—175 Pirandello Luigi 47, 198, 309 Piscator Erwin 23 Pius XII (Eugenio Pacelli), papież 12 Piwińska Marta 72, 73, 100, 108, 223 Planck Max Karl Ernst 302, 303 Platon 302 Pomian Krzysztof 210 Potiebnia Aleksandr A. (właśc. Ołeksandr Potebnia) 285 Propp Władimir 286 Proust Marcel 67, 141, 285 Prus Bolesław 18 Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 19 Przybyszewski Stanisław 16 Racine Jean Baptiste 184 Rafael (właśc. Raffaelo Santi) 278, 286 Rafaelino (?) 286 Riefenstahl Leni 137 Rilke Rainer Maria 277, 300, 304, 325 Rosenberg Alfred 183 Roux Dominik de 127 Różewicz Tadeusz 18, 41—44, 81, 82, 102—104, 106, 108— 116, 142, 177, 178, 188, 189, 200, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 221—234, 236—240, 242, 281, 284, 307 Rubens Peter Paul 278 Russell Bertrand Arthur 327 Rymkiewicz Jarosław Marek 225 Sandauer Artur 133 Sartre Jean Paul 9, 10, 14, 15, 16, 24, 141, 321 Saussure Ferdinand de 131 Schulz Bruno 325 Shakespeare William 145, 165, 215, 274, 277 Sławiński Janusz 77, 101, 133 Słowacki Juliusz 58, 59, 62, 66, 67, 84, 130, 133, 141, 168, 325 Solon 141 Sołowjow Ewgienij A. 130 Sorel Georges 21 Spengler Oswald 298 Stachura Edward 32 Staff Laopold 106, 215, 224 Stalin Józef (losif W.., właśc. I.W. Dżugaszwili) 12 Steiner Rudolf 322 Strindberg August 16 Szaniawski Jerzy 87 Szapocznikow Alina 325 Szarzyński-Sęp Mikołaj 285 Szekspir zob. Shakespeare William Tarn Adam 18 T. d. Ch. zob. Teilhard de Chardin Pierre
Teilhard de Chardin Pierre (T. d. Ch.) 292, 299, 300, 301, 304, 325 Teresa od Jezusa (właśc. Teresa z Avilii), św. 253 Tołstoj Lew 43 Treugutt Stefan 133 Truman Harry 57 Ullman Liv 315 Valery Paul 325 Vermeer van Delft (van der Meer) Jan (Johannes) 137 Vian Boris 198 Weil Simone 236, 304, 315 Weininger Otto 322 Weiss Peter 24 Winicjusz 145 Witkacy zob. Witkiewicz Stanisław Ignacy Witkiewicz Stanisław Ignacy (pseud. Witkacy). 24, 65, 84, 103, 200, 229, 285, 297 Witkowski Andrzej 211 Wittgenstein Ludwig 81, 83 Wojaczek Rafał 94 Wyka Kazimierz 221, 237 Wyspiański Stanisław 10, 37, 128, 129, 242, 325 Zagajewski Adam 135, 181 Zapolska Gabriela 184 Zurbarän Francisco de 155 Żeromski Stefan 37, 62 Żurbaran zob. Zurbarän

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC