Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Kanzelsberger, 1993
323 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85387-15-8 (brož.)
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy
* francouzština
000034596
Rekat.
PODĚKOVANÍ AUTORKY ...5 // SLOVO K ČESKÝM ČTENÁŘŮM ...7 // PŘEDMLUVA A. MARTINETA ...9 // PREAMBULE ...11 // Francouzština očima lingvistů — Vznikla francouzština z galštiny? Rozhodně ne — Z latiny? Ano, ale z jaké latiny? — Francouzština: patois, které uspělo — Francouzština oblasti Tourain, „enfant chéri“ cizinců — Francouzština: mýtus a skutečnost // 1. // JAK VZNIKLA FRANCOUZŠTINA ? // Deset orientačních bodů v dějinách francouzštiny // DESET ORIENTAČNÍCH BODŮ ...21 // Hledání původu — Slova se již nevyslovují stejným způsobem — Slova již nemají tentýž význam — Dějiny jazyka — Deset orientačních bodů // PŘED PŘÍCHODEM INDOEVROPANŮ ...26 // Velká rodina „Indoevropanů“ // OBDOBÍ GALŮ ...30 // Galština, jazyk neznámý — Co bylo před Galy? — Galové psali málo — Bratranec podle bretonské módy — Zpočátku to byla šlechta a obchodníci — Změnit jazyk je jako zapřít sebe sama — „Rozverné historky“ ve francouzštině — Galská míle je něco jako starý frank — Řekni mi jméno svého města a já ti povím, jak se jmenovalo kdysi — Řekni mi jméno svého města, a já ti povím, kdo v něm bydlel — Provincia je jiná // OBDOBÍ „BARBARŮ“ ...42 // Od latiny k francouzštině — Provence, první římská provincie — Nájezdy Germánů — Frankové převládají na severu země — Langue ďoil, langue ďoc a frankoprovensálstina — Každý přináší své zrníčko soli — Germánský vliv na slovník — Germánský vliv na výslovnost — Objevuje se nová souhláska: h — Zmizely samohlásky — Čepice bílá nebo bílá čepice — Jako příklad nám poslouží jména Francheville a Villefranche — Bilance germánských invazí //
OBDOBÍ KŘESŤANŮ ...56 // Pronikání křesťanství — Chlodvíkova teatrální konverze — Mluvená latina se mění — Karel Veliký a latina — Lidé se domnívali, že mluví latinsky a ...přitom to již byla galorománština — Jak se mluvilo v VIII. a v IX. století? // — První slovníky: Glosáře — Jak se ze jména stala přípona — První „monu-mertl“ francouzského jazyka — Nové futurum — Příklady na jazykové změny // — Jak se z chevals mohlo stát chevaux — Není třeba dělat si starosti — Karolin-ská renesance a latina — Všichni jsme latiníci — Tvary francouzštiny jsou rozporné // MEZIDOBÍ VIKINGŮ ...70 // Vikingové jsou Germáni, kteří přišli ze studených krajů — Francouzština obohatila angličtinu (neboli franglais naruby) — Svědectví o normandské invazi — Balbec, neboli pomyslný zeměpis Marcela Prousta — Několik francouzských slov skandinávského původu // OBDOBÍ DIALEKTŮ ...76 // Jazyková členitost ve středověku — Probouzí se Paříž — Ale proč právě Paříž? // — Přejímky z jazyka ďoc — Všichni chtějí mluvit tak, jak se mluví v Paříži // UPEVŇOVÁNÍ FRANCOUZŠTINY ...83 // Latina sestoupila ze svého piedestálu — Od nynějška se bude psát francouzsky — Vývoj přirozený a vývoj dekretovaný — Váhavý valčík koncových souhlásek — Nepořádek v liaisons — Vyslovovat nebo nevyslovovat koncovou souhlásku? — Každé slovo má svou historii — Koncové e-ové samohlásky oněmí — Nepovedená fonetická evoluce — Pas, point, mie, goutte ...— Jazyk se obohacuje — Vzpomínka na Medicejské — Dublety namířené proti zbytečnému opakování //
OBDOBÍ „BON USAGE“ ...95 // Jazyk je sešněrován — Krásný úzus a správný úzus — Mučedníci pravopisu — Upevnění výslovnosti — Práce na významu slov — „Úzus“ je kvůli „raison universelle“ svržen z trůnu — Respektování dobrých autorů a zdvořilostní fráze — A zatím patois ...— Za Lyonem Racine již ničemu nerozumí // — Patois na lucerny! — Učitel v každé obci-neuskutečnitelný sen — Jakou podobu měla francouzština v XVIII. století? — Prodlužují se samohlásky — Gile Vaudelin byl předchůdcem — Passé „simple“ je příliš komplikované — „J’eusseétéfaché que vous m’imputassiez cette connerie"! — Duch encyklopedistů // — Rozšiřování slovní zásoby v XVIII. století // OBDOBÍ ŠKOL ...109 // Lidé si osvojili francouzský jazyk, al e patois nezapomněli - ...a všechny malé Francouze bylo třeba naučit psát - Ve znovuzřizovaných plucích se již nebylo možné dorozumět — Náklonnost k patois se ztrácí // OBDOBÍ SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ // Když se z T. S. F. stal rozhlas - O dvacet let později je zvuk doprovázen obrazem — Francouzština sdělovacích prostředků — Jakou výslovnost uplatňovat ve sdělovacích prostředcích? — A co dále? // 2. NÁŘEČÍ A PATOIS Regionální jazyky // NEROMÁNSKÉ JAZYKY ...119 // Kdo jak mluví? — Baskičtina přežila indoevropskou invazi — Další neromán-ské jazyky — Kdo dnes mluví bretónsky? — Vlámština — Vitalita alsasštiny a lotrinštiny // ROMÁNSKÉ JAZYKY ...128 // Poslechněme si něco o rozdílech v románské oblasti — Mluvme chvilku patois // Nářečí oblasti ďoc ...129 // Kdo dnes mluví okcitánsky — Vzpomínka na Mistrala — Pravopisné problémy — Ústav okcitánských studií — Oblasti uvnitř Okcitánie — Několik Ariadniných nití — Obyvatelé Korsiky přilnuli k italštině //
Frankoprovensálština 138 // Kdo mluví frankoprovensálsky — Jak poznáme, že se mluví frankoprovensálsky? // Oblast ďoil ...140 // Jak se dělí nářečí oblasti ďoil — Čemu jsou podobna nářečí oblasti ďoi’R // JAKOU BUDOUCNOST MAJÍ REGIONÁLNÍ JAZYKY? ...145 // Nová orientace regionálních jazyků // 3. FRANCOUZŠTINA VE FRANCII Oblastní varianty // ROZDÍLNOSTI A ZEMĚPIS ...149 // Není možné říci „LE Francais“ — Král je nahý - Regionální rozdílnost francouzštiny — Napřed trochu zeměpisu — Předat Paříži její oprávněné místo // ROZMANITOST SLOVNÍ ZÁSOBY ...153 // Dejme do jednoho pytle utěrku s ubrouskem — Nyní si zajděme do kuchyně — Střežte se, ať nevečeříte v bačkorách! — Jazykovědci dělají průzkum — Lyon exportoval své „máchons“, a zachoval si své ,,cuchon" — Nešlapte mi přece na moje kuří oka! — Nářeční slova v obecné francouzštině — „La toumez-vous“ nebo „ta touillez-vous"? — А k vytírání podlahy? // ROZMANITOST GRAMATICKÝCH FOREM ...162 // „(ľa a eu payé!" — Ctitelé „surcomposé“ // JAK FRANCOUZI VYSLOVUJÍ ...165 // „Accent“ nesmíme zaměňovat s výslovností — „Un grand pain rond“, aneb o nosových samohláskách — Tři nebo čtyři nosové samohlásky? — Pět nosových samohlásek — Šest nosových samohlásek — Jak se vyslovují nosové samohlásky v jižní Francii? — Jak si Francouzi s takovými rozdíly poradí? // 4. FRANCOUZŠTINA ZA HRANICEMI FRANCIE Statut francouzštiny a její rozmanitost v mezinárodním kontextu // POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY VE SVĚTĚ ...173 // Jak hluboko klesne? — Mezinárodní kongresy o ni nestojí — Zlatý věk francouzštiny — Pro francouzštinu zbývá jen stříbro — Francouzština v jiných jazycích — Francouzsky se nemluví jen ve Francii — Kolik je na světě francouzský mluvících lidí? - Kdo mluví francouzsky za hranicemi Francie //
ROZMANITOST FRANCOUZŠTINY ZA HRANICEMI FRANCIE ...186 // Francouzština v Belgii ...186 // Francouzština a vlámština — Čemu je podobná francouzština, kterou se mluví v Belgii? // Francouzština v románském Švýcarsku ...189 // Tři oficiální jazyky — Francouzština, kterou se mluví ve Švýcarsku // 320 // Francouzština v Kanadě ...192 // Šest milionů frankofonů — Akádové, obyvatelé bez geografické příslušnosti — Le „Grand derangement" — Francouzština v Quebeku — „Ptsi-z-infin" a „grin-minmin" // Francouzština v Luisianě // Tři jazykové varianty kromě angličtiny // Francouzština na Antilách a v Guayaně // Kreolština a francouzština — Některé charakteristické rysy francouzštiny na Antilách // Francouzština v Africe ...200 // Frankofonní Afrika — Africká francouzština — Francouzština v Severní Africe — Ženský ráz francouzského „r" — Před francouzštinou tu byl sabir — A co „Pieds-Noirs’? // 5. CO JE TO FRANCOUZŠTINA? // Specifičnost a struktura // CO JE TO JAZYK? ...211 // Paradox jazyků — Hlásky a slova ve francouzštině — Slova a monémy: první artikulace — Druhá artikulace: fonémy — „Vlastní jádro“ jazyka // FRANCOUZSKÉ HLÁSKY ...215 // Hlásky a písmena — 18 základních francouzských souhlásek — Co je to lifting? Ptají se ti, jejichž mateřštinou je angličtina — Nosovky ve slovech niais, brugnon a panier jsou na tom stejně — 13 základních samohlásek — „Němé“ e, které je slyšet — Proč je tabulka takto členěna? — Co představují svislé sloupce? — Tabulka je ve své podstatě figurativním zobrazením — Co představují horizontální řady? — r, I a ill tvoří samostatný oddíl — Každá hláska není foném: francouzská „r" — Jak určíme skutečný základ francouzského zvukového systému — Současné tendence — Metoda výzkumu —
Jak se jazyk mění — Jak se vyslovovalo v dobách Mohérových — „Mec" a „mac" // PODOBA SLOV ...230 // Slova a monémy — Jak vypadají francouzská slova — Francouzština, jazyk slovních hříček (kalambúrů) — Pythické ekvivalenty v křížovkách — Různé formy pro stejný význam — Přetváření slov latinských a řeckých — Současná situace — Vypadají učená slova vždy učeně? — Podoba slov je pružná // PSANÁ PODOBA JAZYKA ...238 // Mluvená podoba jazyka odsunuta na druhou kolej — Povstal z popela jako Fénix — Přebory v pravopisu — Zbožňujeme svého katana — Zlatý věk pravopisu — Veliká změna — Reformátoři a tradicionalisté — „Chausse-trap-(p)es“*) francouzského pravopisu — Okouzlení pravopisem — Lákavý „alfo-ric" André Martineta // VÝZNAM SLOV ...250 // Analýza významu — 75 slov pro označení obuvi — Jak se význam skrývá za slovy? — Významy „poněkud“ zapomenuté — Proč favorizovat 4, 22, 31 nebo 400? — Slova a svět — Béchamel, Guillotin, Praslin a další — „ Corbillard, mayonnaise, cravate“ a spol. — Slova, která přicházejí z nejrůznějších koutů Země — Proč dinde a colchique? — Přesouvání významu — Osobitá invence a společný jazyk // 6. KAM SE UBÍRÁ FRANCOUZŠTINA? // Současné změny // ZMĚNY VE SLOVNÍKU ...269 // Novinky ve slovní zásobě — Inventář slov, která se skutečně užívají — „ Tresor general des langues et parlers franqais“ — Nová slova dvojího typu — Walkman nebo baladeur? — On a ,,franchise“ les ,,croissanteries“ — Professeure, professeuse, professoresse? — Mladí a jejich slovník — Assurer a craindre — Váhavost rodičů — Selhání v komunikaci — Pohyb vývoje lexikálních jednotek — Střežte se negativních tvarů — Pod starou formou se skrývají nové významy — Změny formy —
„Verlan “ neboli o přesmyčkách — Kódované tvary a obecný jazyk — Žargony a argot — Nekonvenční slovník — Nevšímat si jich, nebo je dát do slovníku? // ZMĚNY V GRAMATICE ...281 // Vývoj gramatických forem — К jednomu rychlému vývoji: passé simple — Ostrůvek odolnosti: líčení — S lequel je to už velmi špatné — Gramatické „novinky“ // ZMĚNY VE VÝSLOVNOSTI ...285 // Avec des pátes, humble sera la fete dans le living — Každý Pařížan pochází odněkud — Rozložení hlásek ve slovech — Přizvukováni a intonace — Vliv psané podoby // DYNAMICKÉ FAKTORY ...288 // Brzdy a akcelerátory — Francouzská akademie a její slovník — Pravopisné novinky — Skuteční posuzovatelé běžného úzu — Jazyk a stát — Sdělovací prostředky — Inovace nebo barbarství — Reklama a jazyk — Jazyk reklamy v čele pelotonu — Odvážnější způsoby tvoření — Reklama si hraje s jazykem // — Allo lobus?*) — „Kulturní“ důsledky reklamy — ...ale tabu přetrvávají // — Mladí a „méně mladí“ — A nyní? // 322 // FRANCOUZSKÝ JAZYK V POHYBU ...300 // BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY ...301 // PŘEKLADATELSKÁ POZNÁMKA ...316
(OCoLC)39580050
cnb000081494

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC