Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1980
222 s.

objednat
Studie a práce lingvistické ; sv. 13
000034846
Zkrácený záznam
OBSAH // Předmluva ... 5 // Úvod... 9 // Kapitola 1 Roviny jazykového systému ... 11 // 1.1 S trati fikačni pohled na jazykový systém... 11 // 1.2 Počet jazykových rovin a potřeba větněčlenské roviny . . 13 // 1.3 Otázka úplnosti rovin ... 20 // Kapitola 2 Významová stavba vetného centra ... 22 // 2.1 Přehled dosavadního bádání o intenci slovesa ... 22 // 2.2 Povaha intenčních doplnění (aktantů) ... 28 // 2.2.1 Kritéria pro rozlišení obligatorních // a neobligatorních doplnění ... 29 // 2.2.2 Kritéria pro rozlišení aktantů a volných // doplnění... 32 // 2.2.3 Závěry z rozboru různých typů doplnění ... 34 // 2.2.4 Všeobecnost aktantů (zejména patientu) ... 35 // 2.2.5 Druhy aktantů... 41 // 2.2.6 Konfrontace s pojetím Fillmorovým // a Tesniěrovým a posouvání aktantů ... . 44 // 2.3 Zpracování vybraných českých sloves z hlediska // intence... 46 // 2.3.1 Některé poznámky ? jednotlivým slovesům ... 47 // 2.3.2 Problémy překladových složek ... 56 // 2.3.3 Symetrie, konverze a synonymie ... 59 // 2.4 Explicitní zachycení intence slovesa ve funkčním // generativním popisu ... 62 // Příloha ke kapitole 2: Slovesa roztříděná podle slovesných rámců. 65 // Kapitola 3 Jednotky vyšších rovin ... 70 // 3.1 Předpoklady pro vymezení jednotek ... 70 // 3.2 Modifikované pojetí funktoru a gramatému ... 71 // 3.3 Jemnější diferenciace významových jednotek ... 73 // 3.4 Postavení doplňku . . .-...
79 // Kapitola 4 Otázky vztahu reprezentace ve FGP ... 87 // 4.1 Potřeba popisu vztahu reprezentace ... 87 // 8 // 4.2 Jednodušší a složitější případy vztahu reprezentace . . 88 // 4.3 Primárnost a sekundárnost, příznakovost // a nepříznakovost ... 97 // 4.4 Možnosti zachycení významu pádů ... 108 // 4.5 Obsah, význam a kritéria pro zjištování významu vět . . ?9 // Kapitola 5 Příklady popisu gramatických jevů // v překladových složkách ... 123 // 5.1 Úkoly překladových složek ... 123 // 5.2 Nominalizace ve FGP... 123 // 5.2.1 Obecné problémy vztahu nominalizace a klauze // na materiálu závislých predikací agentivních // a objektových ... 128 // 5.2.2 Závislé predikace se vztahem obecnosti ... 137 // 5.2.3 Nominalizace u závislých predikací // příslovečného typu... 140 // 5.2.4 Speciální otázky u nominalizací ... 142 // 5.3 Morfologické významosloví v překladových složkách . . . 144 // 5.3.1 Kategorie čísla... 145 // 5.3.2 Kategorie stupně ... I5I // 5.3.3 Význam prostředku ... 156 // 5.4 Pravidla pro kongruenci v češtině... 160 // Kapitola 6 Homonymie a synonymie gramatických konstrukcí ... 172 // 6.1 Homonymie... 172 // 6.2 Druhy homonymie... 178 // 6.3 Kombinace homonymie a synonymie ... 182 // 6.4 Závěry o homonymii... 185 // 6.5 Neutralizace... 186 // 6.6 Synonymie gramatických konstrukcí ... 190 // Resumé... 196 // Seznam literatury ... 202 // Seznam užívaných zkratek ... 217 // Věcný
rejstřík... 219
(OCoLC)7076179
cnb000129543

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC