Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. rozšířené vyd.
Praha : Maxdorf, c2005
206 s.,vi s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7345-039-9 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy, fotografie, grafy, rejstřík
Fotodermatózy - studie
000034920
OBSAH // 1 Slovo úvodem ... ? // 2 Fyzikální vlastnosti solární radiace... 11 // 2.1 Elektronický stav molekul ... 15 // 2.2 Absorpce elektromagnetického záření ... 15 // 2.3 Optické vlastnosti kůže... 17 // 2.4 Fotochemie biologických molekul ... 18 // 3 Klimatologie ...21 // 3.1 Denní období ...22 // 3.2 Roční období ...22 // 3.3 Zeměpisná šířka ...22 // 3.4 Nadmořská výška...22 // 4 Umělé zdroje ultrafialového záření...25 // 4.1 Tepelné zářiče...27 // 4.2 Výbojky ...27 // 4.3 Zářivky ...30 // 5 Dozimetrie ...33 // 5.1 Termočlánky...34 // 5.2 Fotoelektrické detektory...34 // 5.3 Fotometry chemické ...35 // 6 Účinky ultrafialového záření na kůži ...56 // 6.1 Časný typ účinků ...36 // 6.2 Pozdní typ účinků...38 // 7 Melanogeneze ...40 // 8 Stárnutí kůže (skin ageing) ...43 // 9 Fotoimunologie ...46 // 10 Fotokarcinogeneze ...50 // 11 Ozon jako protektivní činitel vůči účinkům UV záření a změny jeho // stratosférické koncentrace ...53 // 12 Kožní fototyp...59 // 13 Klasifikace fotodermatóz...60 // 14 Ryzí (idiopatické) fotodermatózy...04 // 14.1 Chronická polymorfní fotodermatóza ...04 // 14.2 Hydroa vacciniforme ...08 // 14.3 Urticaria Solaris...70 // 14.4 Chronická aktinická dermatitída ...73 // 15 Nemoci zhoršované nebo provokované solární radiací // (sekundární fotodermatózy) ...76 // 15.1 Psoriáza (psoriasis) ...77 // 15.2 Erythematodes ...78 // 15.3 Dermatomyositis...79
5 // Fotodermatózy // 15.4 Atopická dermatitis...80 // 15.5 Lichen ruber (actinicus) ...80 // 15.6 T-buněčný lymfom kůže ...81 // 15.7 Lymfocytámí infiltrace Jessnera-Kanofové ...82 // 15.8 Acne vulgaris ...82 // 15.9 Pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, pemphigus erythematosus, // bulózní pemfigoid, morbus Hailey-Hailey, Groverova choroba a Darierova nemoc ... 83 // 15.10 Diseminovaná superficiální aktinická porokeratóza ...83 // 15.11 Retikulámí erytematózní mucinóza (REM syndrom) ...84 // 15.12 Pelagra ...85 // 15.13 Herpes simplex...86 // 16 Syndromy spojené s nestabilitou DNA či abnormálním metabolitem...87 // 16.1 Xeroderma pigmentosum ...87 // 16.2 Bloomův syndrom ...89 // 16.3 Cockayneho syndrom...90 // 16.4 Trichothiodystrofie ...92 // 16.5 UVS syndrom ...93 // 16.6 Syndrom Hartnupových ...94 // 17 Teleangiektatické syndromy...96 // 17.1 Rothmundův-Thomsonův syndrom ...96 // 18 Lékově vyvolaná fotosenzitivita...98 // 19 Fototoxické a fotoalergické reakce ... 101 // 19.1 Fototoxické reakce ... 101 // 19.2 Fotoalergické reakce... 104 // 20 Fytofotodermatitidy ... 108 // 21 Porfyrie ... 113 // 21.1 Historická poznámka ... 113 // 21.2 Biosyntézaporfyrinů ... 115 // 21.3 Regulace hemové syntézy ... 117 // 22 Porfyrická choroba... 120 // 22.1 Hepatální porfyrie... 121 // 22.2 Erytropoetické porfyrie... 137 // 23 Fotosenzitivita u porfyrii ... 145 // 24 Pseudoporfyrie ... 147 // 25 Vyšetřování fotosenzitivního nemocného...
152 // 25.1 Anamnéza... 152 // 25.2 Objektivní vyšetření... 153 // 25.3 Laboratorní vyšetření... 153 // 26 Fotoepikutánní (photopatch) testy ... 155 // 27 Fotoprotekce ... 158 // 27.1 Fotoprotektivní prostředky ? zevnímu použití ... 161 // 27.2 Systémové fotoprotektivní prostředky ... 165 // 27.3 Fotoprotekce u fotodermatóz ... 166 // 28 Fototerapie a fotochemoterapie ... 169 // 28.1 Metody fototerapie ... 170 // 28.2 Fotochemoterapie s použitím psoralenů... 171 // 28.3 Mechanismy fototerapie a fotochemoterapie ... 175 // 29 Fotobalneoterapie ... 180 // 6 // Obsah // 30 Mimotělní fotochemoterapie (fotoferéza) ... 183 // 31 Fotodynamická terapie v dermatologii ... 185 // Přehled použitých zkratek... 192 // Seznam ilustrací ... 194 // O autorovi ... 195 // Rejstřík ... 196 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC