Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1
V Brně : Masarykova univerzita, 1991
428 s. : 1 faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 80-210-0252-2 (váz.)
Spisy filozofické fakuty ; č. 285
Obsahuje bibliografii na s. 402-403, bibliografické odkazy a rejstříky
000035154
OBSAH // Úvod... 7 // Grammatica ceská, od knóza Beneše Optáta, a od kneze Václava Filomátesa predešlých // let vydaná, a nyní od J. B. P. povysvétlená, nemalo i napravená a porozšírená ... 15 // Predmluva...20 // Orthographia...22 // Etymologia...02 // Pridání nekterých vecí ? Grammatyce ceské príhodných...165 // J. ?. P. ctenári...165 // První kniha aneb artykul základní o vlastnosti...171 // (O vlastnosti slov)...171 // De verbis defectivis...177 // Appendix...178 // Archaismi... 178 // Archaismus elegans et utilis...182 // Archaismus phraseon...183 // Nota...188 // Corrolarium...189 // O druhém dílu vlastnosti, jenž jest proprietas phraseon...191 // O zpusobích rozdílu prvního...193 // Latinská slova (nebo zpusobové mluvení) s ceskými...198 // Ablativus instrumenti...198 // O zpusobích, de phrasi (imo et verbis quoque) II. rozdílu...199 // Príkladové zlého vykládání latiny do ceštiny...205 // O tretím zpusobu phraseon et verborum in nostra lingua...2li // O ctvrtém zpusobu — Verba et eorum positus seu phrases vitandae...216 // Zavírka primi libri...218 // Liber II (Metaphora)...221 // [427] // Liber Til (Užívání slov cizích jazykuv) // Appendix... // Quartus liber (Enallage) ... // Enallage partium... // Accidentium in nomino enallage . Enallage numeri in nominibus . Enallage casuum vel antiptosis Enallage in pronominibus . . . . // Generum... // Numeri... // Casuum ... // Enallage accidentium in verbis . // Numeri...
// Generum... // Temporis... // Personarum... // Enallage adverbiorum... // Enallage in participiis... // Generum... // Numeri... // Temporum... // Accentum enallage... // 227 // 234 // 239 // 240 // 242 // 243 // 244 249 // 249 // 250 // 250 // 251 251 253 // 253 // 254 250 257 257 259 200 261 // Liber V o nekterýc Prosthesis . . . // Aphaeresis . . // Epenthesis . . // Vitiosae et prorsus vitandae epentheses // Syncope ... // Nezpusobná syncope... // Paragoge... // Ineptae paragogae et vitandae ... // Apocope ... // Antistechon... // Metathesis ... // 203 // 263 // 265 // 265 // 267 // 2G9 // 271 // 271 // 272 // 273 276 281 // Liber VI qui continet farraginem vocum et phraseon elegantissimarum... // (Nekteré knihy ceské, v nichž sou i slova pekná a vlastní, i phrases obecné, obvyklé, // a ozdobující rec)... // Príkladové pekných latinských slov pekného na cesko preložení... // Prísloví... // (Podobenství a úsloví)... // Farrago vocum et phraseon ineptarum et fugiendarum // Novae voces, non receptae et fugiendae... // (Kritika Cervenkova prekladu žaltáre z r. 1562) . . . (Kritika Summovníku Jana Augusty) ... // 283 // 280 // 298 // 300 // 334 // 348 // 351 // 353 // 359 // Liber VII...363 // De synonymis...363 // [428] // De epithetis...3(56 // De dialectis...368 // Boemica dialectus...369 // Slovenský dyalektus...371 // Polský dyalektus...373 // De pronuntiatione ...377 // Zavírka Grammatyky ceské ...381 // Vecný rejstrík lingvistický...385
// Jmenný rejstrík...395 // Prehled literatury o Blahoslavove Gramatice ceské...401 // Textove kritické poznámky...405
(OCoLC)25834389
cnb000064536

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC