Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1
V Brně : Masarykova univerzita, 1991
428 s. : 1 faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 80-210-0252-2 (váz.)
Spisy filozofické fakuty ; č. 285
Obsahuje bibliografii na s. 402-403, bibliografické odkazy a rejstříky
000035154
OBSAH // Úvod ...7 // Grammatica česká, od kněze Beneše Optáta, a od kněze Václava Filomátesa predešlých let vydaná, a nyní od J. B. P. povysvětlená, nemálo i napravená a porozšírená ...15 // Předmluva ...20 // Orthographia ...22 // Etymologia ...02 // Pridání nekterých věcí k Grammatyce české příhodných ...165 // J. ?. P. ctenári ...165 // První kniha aneb artykul základní o vlastnosti ...171 // (O vlastnosti slov) ...171 // De verbis defectivis ...177 // Appendix ...178 // Archaismi ...178 // Archaismus elegans et utilis ...182 // Archaismus phraseon ...183 // Nota ...188 // Corrolarium ...189 // O druhém dílu vlastnosti, jenž jest proprietas phraseon ...191 // O zpusobích rozdílu prvního ...193 // Latinská slova (nebo zpusobové mluvení) s ceskými ...198 // Ablativus instrumenti ...198 // O způsobích, de phrasi (imo et verbis quoque) II. rozdílu ...199 // Příkladové zlého vykládání latiny do češtiny ...205 // O tretím zpusobu phraseon et verborum in nostra lingua ...211 // O čtvrtém zpusobu — Verba et eorum positus seu phrases vitandae ...216 // Zavírka primi libri ...218 // Liber II (Metaphora) ...221 // Liber III (Užívání slov cizích jazykův) // Appendix // Quartus liber (Enallage) // Enallage partium // Accidentium in nomino enallage . Enallage numeri in nominibus . Enallage casuum vel antiptosis Enallage in pronominibus // Generum // Numeri // Casuum // Enallage accidentium in verbis // Numeri // Generum // Temporis // Personarum // Enallage adverbiorum // Enallage in participiis // Generum // Numeri // Temporum // Accentum enallage // Liber V o některých Prosthesis // Aphaeresis // Epenthesis // Vitiosae et prorsus vitandae epentheses // Syncope // Nezpusobná syncope // Paragoge // Ineptae paragogae et vitandae // Apocope // Antistechon // Metathesis //
Liber VI qui continet farraginem vocum et phraseon elegantissimarum (Některé knihy české, v nichž sou i slova pekná a vlastní, i phrases obecné, obvyklé, a ozdobující řeč) // Příkladové pěkných latinských slov pěkného na česko přeložení // Přísloví // (Podobenství a úsloví) // Farrago vocum et phraseon ineptarum et fugiendarum // Novae voces, non receptae et fugiendae // (Kritika Červenkova překladu žaltáře z r. 1562) // (Kritika Summovníku Jana Augusty) // Liber VII ...363 // De synonymis ...363 // // De epithetis ...3?6 // De dialectis ...368 // Boemica dialectus ...369 // Slovenský dyalektus ...371 // Polský dyalektus ...373 // De pronuntiatione ...377 // Zavírka Grammatyky české ...381 // Věcný rejstřík lingvistický ...385 // Jmenný rejstřík ...395 // Přehled literatury o Blahoslavově Gramatice šeské ...401 // Textově kritické poznámky ...405
(OCoLC)25834389
cnb000064536

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC