Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-23201-9
000035245
Rekat.
1.3.0. 0 Digiantikva 1.3.1.0. Digiantikva 1.3.0.0 Digiantikva // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ a b cdefghij ? Imnop qrs tuvwxyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 1.2.0. 0 Garamont 1.2.1.0 Garamont 1.2.0.0 Garamont // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYT // abcdefghijklmnopqrstuwvxyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuwvxyz 1234567890 // OBSAH // Úvod // — — — 9 Teimer // 1/ Výtvarná typografie // 1/1/ Typometrický systém // 2/ Konstrukce tiskovin // 2/1/ Tiskové písmo // 2/1/1/ Klasifikace tiskových písem // 2/1/1/ Vzorník písma // 2/2/ Formáty tiskovin // 2/3/ Sazební obrazec // 2/4/ Rukopis // 2/4/1/ Předpis sazby // 2/4/2/ Výpočet rozsahu sazby // 2/5/ Příprava předloh pro reprodukci // 2/5/1/ Obvyklé druhy předloh pro reprodukci // 2/5/2/ Stanovení rozměrů reprodukčních // předloh // — — — 11 Times // ---12 // ---15 // ---16 // — — — 19 Univers 45 // — — — 64 Univers 55 // ---66 // ---68 Demos // ---71 // ---71 // ---74 // ---76 // ---77 // ---78 // 2.1.0.0 Baskcrvillc 2.1.0.1 Baskerville 2.1.0.0 Baskerville // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 AB CDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 2.1.0.0 Demos
2.1.3.0 Demos 2.1.0.0 Demos // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 AB CDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWX YZ a b cdefghijklmn op qrs tu vwxyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 2.1.0.0 Marconi 2.1.2.0 Marconi 2.1.0.0 Marconi // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // AB CDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ abed efg hljklrnnopqrsluv wjcyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 2/6/ Základy typografické úpravy 2/6/1/ Kompozice tiskové plochy 2/6/1/1/ Použití pestré barvy 2/6/2/ Typografická úprava textu 2/6/3/ Linky a typografický materiál 2/6/4/ Titulky 2/6/5/ Značky // 3/ Akcidenční (příležitostné) tiskoviny 3/1/ Osobní tiskoviny 3/2/ Společenské tiskoviny 3/3/ Hospodářskoadministrativní tiskoviny 3/4/ Propagační a náborové tiskoviny // ---85 // — — — 86 Tempora // ---87 // ---91 // ---98 // ---100 // ---104 // ---108 // ---108 // ---113 // ---119 // ---123 // 3.1 .(Ml Bodoni 3.1.2.0 Hodom 3.1.0.0 fiodoni 3.1.3.0 Hodom // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // AB CDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 3.1.0.0 Teimer 3.I.1.0 Teimer // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 4 10 0 Impressum 4.1.1.0 Impressum 4.1.0.0 Impressum // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 // AB CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 // 4/ Úprava knihy // 4/1 Grafická a technická príprava knižních podkladu 4/1/1/ Zrcadlo úpravy knihy // 4/1/2/ Grafická maketa publikace // 4/2/ Složení knihy // 4/3/ Hlavní části knihy . // 4/3/ 1/ Úvodní (titulní) část knihy // 4/2/2/ Hlavní textová část knihy // 4/3/2/1/ Obrazová část knihy // 4/3/2/2/ Básnická díla // 4/3/2/3/ Divadelní hry // 4/3/3/ Závěrečná část knihy // 4/4/ Základní pravidla lámání knižních stran // 5/ Úprava periodických tiskovin // 5/1/ Noviny // 5/2/ Časopisy // ---134 // ---134 // ---135 // ---139 // ---143 // ---151 // ---151 // ---157 // ---162 // ---167 // ---171 // ---172 // ---184 // ---187 // ---187 // — — — 188 Teimer // Závěrečná poznámka místo doslovu // 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC