Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
2., nezm. (faksimilované) vyd.
Praha : Supraphon, 1982
213 s. : noty ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000035585
PŘEDMLUVA // ÚVOD // Pojem harmonie. Předmět a metody nauky o harmonii // Analytická metoda harmonie // Rozvrh a rozsah látky // Předběžné znalosti // KAPITOLA I // Konsonance a dominantní čtyřzvuk // Konsonantní kvintakordy // Sledy konsonantních kvintakordů téhož druhu // Sledy konsonantních kvintakordů různých druhů // Konsonantní sextakordy // Konsonantní kvartsextakordy ... // Neúplné konsonance // Akordická figurace. Následné akordické tóny // Základní funkce // Vedlejší konsonantní trojzvuky // Dominantní čtyřzvuk. Septakord // Obraty dominantního septakordu // Literatura k rozboru // KAPITOLA II // Neakordické tóny // Lehké neakordické tóny . // Sdružené lehké neakordické tóny. Lehká neakordická figurace // Zvláštnosti a volnosti v lehké neakordické figuraci // Těžké neakordické tóny // Sdružené těžké neakordické tóny. Průtažný kvartsextakord // Prodleva // Zvláštnosti, nepravidelnosti a komplikace v těžké neakordické figuraci / Figurační rozbor. Literatura k rozboru // KAPITOLA.III // Disonantní akordy // Zmenšený trojzvuk // Zmenšený čtyřzvuk // Malý čtyřzvuk. Rameauova subdominanta // Zmenšeně malý čtyřzvuk // Velký čtyřzvuk .. // Zvětšený trojzvuk a jeho uplatnění v čtyřzvucích // Pětizvuky // Souhrn. Literatura k rozboru // KAPITOLA IV // Jednoduchá souhra tónin // §33 Modulace, vybočení a skok do blízké tóniny ...92 // § 34 Kolísání mezi paralelními tóninami. Mollová dominanta ...96 // § 35 Tonální (doškálné) sekvence ...98 // §36 Tonální akordické paralely ...101 // §37 Kolísání mezi stejnojmennými tóninami ...104 // § 38 Vybočující sekvence ...108 // § 39 Prosté mimotonální dominanty. Druhá dominanta ...111 // § 40 Různé podoby odvozených mimotonálních dominant. Volné rozvádění mimo tonálních dominant ...114 //
§ 41 Mimotonální subdominanty. Sdružené mimotonální akordy ...119 // § 42 Tonálně harmonický rozbor. Literatura k rozboru ...121 // KAPITOLA V // Alterované akordy // §43 Pomocné funkce. Frygický akord ...126 // §44 Lydický akord .... 130 // §45 Pojem alterace. Zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord ...131 // § 46 Alterované akordy v podobě dominantního čtyřzvuků. (Dominantně znějící čtyřzvuky) ...134 // §47 Tvrdě zmenšeně malý čtyřzvuk ...138 // §48 Uplatnění zvětšeného trojzvuku v alterovaných akordech ... 141 // §49 Různé další podoby alterovaných akordů ...143 // § 50 Možnosti míšení funkcí. Terciové alterované akordy ...146 // §51 Rozbor alterovaných akordů. Literatura k rozboru ...147 // KAPITOLA VI // Složitější souhra tónin // § 52 Spoje vzdálenějších a odlehlých tónin. Zvýšený tonální neklid ...152 // § 53 Enharmonická záměna akordů k účelům modulačním ...154 // § 54 Přímé spoje akordů z různých tónin ...156 // §55 Víceznačné místotóniky ...160 // § 56 Řetězy mjmotonálních akordů ...162 // § 57 Nepravidelné a opuštěné mimotonální akordy. Rozmanité uplatňování mimo- // tonálních akordů ...164 // § 58 Možnosti složitější souhry mezi tóninami. Obecné funkční pojetí akordů a jejich // zjednodušené značení ...167 // §59 Tonálně funkční rozbor složitější hudby. Literatura k rozboru ...171 // KAPITOLA VII // Rozšířené akordické a tonální možnosti // §60 Akordizace neterciových disonancí. Dominanta se sextou místo kvinty ...176 // §61 Neterciové funkční smíšeniny. Funkční kombinace ...178 // § 62 Oslabování závěrové tóniky. Neupevňování toniky. Církevní a exotické tóniny 180 // § 63 Komplikace tóniky. Dominantizace a subdominantizace akordů ...186 //
§ 64 Tónifikace netónických harmonií. Odstředivý účin funkčně složitých konsonancí. Akordické paralelismy 189 // § 65 Od tonální rozkolísanosti k atonalitě. Bitonalità a polytonalita. Lineární (aharmonické) myšlení ...192 // § 66 Harmonické myšlení ...196 // §67 Všestranný harmonický a tonální rozbor. Literatura k rozboru ...199 // Seznam notových příkladů ...207 // Rejstřík věcný ...209 // Rejstřík jmen ...212
(OCoLC)9281995
cnb000000336

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC