Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
175 s.,[8] s.obr.příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-200-1197-8 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, kresby, rejstřík
Bibliografie: s. 164-172
Dostál, Rudolf, 1885-1973 - botanika - pojednání
Rostliny - experimenty - pojednání
000035914
Obsah // Za odkazem profesora Dostála ... ‘1 // Úvod ... 11 // 1 Životní pouť a pracovní dráha Rudolfa Dostála ... 13 // 1.1 Dětství a mládí ... 13 // 1.2 Gymnaziální student... 14 // 1.3 Žák profesora Němce na univerzitě... 15 // 1.4 Středoškolský učitel... 17 // 1.5 Volají nově založené vysoké školy ... 21 // ’1.6 Boj o katedru... 25 // 1.7 Poslední léta první republiky ... 27 // 1.8 Dostálův botanicky ústav za války ... 27 // 1.9 Závěr Dostálovy aktivní služby a práce v důchodu... 31 // 2 Jak věda postupně dozrávala k objevu // rostlinných hormonů ... 37 // 3 Metody klasické experimentální morfologie ... 56 // 4 Dostálovy rostlinné modely • . . . 59 // 4.1 Model klíčních rostlin hrachu (Piswii sativum)... 59 // 4.2 Model klíčních rostlin lnu (Liniím usitalissimum) ... 60 // 4.3 Model Bryophyllum ... 60 // 4.4 Model krtičníku hlíznatého (Scroplutlaria nodosa) ...-... 61 // 4.5 Model čarovníku prostředního (Circaen intermedia)... 61 // 4.6 Model bramboru (Solanum tuberosum) ... 63 // 4.7 Model orseje jarního (Ficaria věrna) ... 63 // 4.8 Modely dřevin... 64 // 4.9 Model mořské řasy Caulerpa prolifera... 65 // 5 // 5 Hlavní výsledky Dostálových morfologických pokusů . . 67 // 5.1 Nadvláda vrcholu v lodyze (apikální dominance) ... 67 // 5.1.1 Apikální dominance a korelační vlivy hypogeických děloh // na modelu klíčních rostlin hrachu ... 67 // 5.1.2 Apikální dominance u hlíz bramboru
a háčkovité ohyby // klíčků... 71 // 5.1.3 Apikální dominance a stárnutí listů ... 73 // 5.1.4 Apikální dominance u dřevin... 74 // 5.2 Korelační vlivy listů, epigeických děloh a šupin ... 77 // 5.2.1 Korelační a hormonální vliv listů na růst jejich ůžlabních // pupenů... 77 // 5.2.2 Problém velikosti listové plochy ... 80 // 5.2.3 Je možno poznat evoluci dřevin uvolněním pupenů // z listových inhibic? ... 83 // 5.2.4 Korelační vlivy šupin... 85 // 5.2.5 Korelační vlivy epigeických děloh ... 86 // 5.3 Korelační vlivy kořenů... 89 // 5.3.1 Korelační vliv kořenů u klíčních rostlin lnu... 89 // 5.3.2 Vliv kořenů na anizofylii u krtičníku... 91 // 5.3.3 Vliv kořenů na stárnutí listů... 92 // 5.3.4 Korelační vliv kořenů na růst lodyh ... 93 // 5.4 Regenerace adventivních kořenů a pupenů ... 96 // 5.5 Regulace kvetení ... 101 // 5.5.1 Kvetení druhů rodu Bryophyllum a jejich citlivost na světlo ... 104 // 5.5.2 Vliv auxinu na kvetení... 107 // 5.6 Utváření a regulační vlivy hlíz ... 109 // 5.7 Odlišnost morfogeneze vrcholové, střední a spodní části lodyhy // (tzv. Sachsův fenomén)... 115 // 5.7.1 Sachsův fenomén u čarovníku ... 116 // 5.7.2 Sachsův fenomén u krtičníku ... 116 // 5.8 Odlučování listů jako korelační a hormonální jev... 118 // 5.9 Experimenty s mořskou řasou Caulerpa prolifcrn... 121 // 6 Význam Dostálovy práce pro využití rostlinných hormonů // v praxi...
125 // 6.1 Zakořeňování stonkových řízků ... 126 // 6.2 Vliv hormonů na klíčení semen a rašení hlíz ... 130 // 6.3 Další možnosti využití rostlinných hormonů v praxi... 132 // 7 Dostálova škola na prahu nového století ... 139 // 7.1 Rozvoj metod stanovení hormonů v těle rostlin... 139 // 7.2 Využití radionuklidových indikátorových metod... 141 // 7.3 Explantátové kultury... 141 // 7.4 Některé výsledky práce Dostálovy školy v druhé polovině 20. století 143 // 8 Celistvost Dostálovy osobnosti... 153 // 8.1 Dostál jako učitel ... 153 // 8.2 Dostálovo krédo: Věda a nic než věda ... 156 // Slovo na závěr... 161 // Poděkování ... 163 // Bibliografie prof. Rudolfa Dostála... 164 // Rejstřík... 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC