Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
118 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-855-4 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Obsahuje ilustrace
Počítače - hardware - učebnice
000036283
Obsah // Organizace výukového kurzu...7 // Literatura a odkazy...8 // 1. Historie výpočetní techniky...9 // Cíl lekce...9 // Vstupní test...9 // Předchůdci elektronických počítačů...9 // Nultá generace počítačů...9 // První generace počítačů...10 // Druhá generace počítačů...10 // Třetí generace počítačů a současnost...10 // Neumannovo blokové schéma počítače...11 // Sběmicové schéma počítače...11 // Opakovací test... 11 // Náměty pro výuku...12 // Shrnutí učiva...13 // 2. Zpracování dat v počítači...14 // Cíl lekce...14 // Vstupní test...14 // Zápis čísla v určité soustavě...14 // Výhody binární soustavy...15 // Binární soustava...16 // Ochrana před chybami v datech...18 // Opakovací test...20 // Náměty pro výuku...20 // Shrnutí učiva...21 // Rejstřík...21 // 3. Základy číslicové techniky...22 // Cíl lekce...22 // Vstupní test...22 // Tabulka logických funkcí...23 // Zákony Booleovy algebry...24 // Náměty pro výuku...24 // Grafické značky...25 // Využití logických funkcí...26 // Typy logických obvodů...26 // Kombinační logické obvody...26 // Sekvenční logické obvody...28 // Opakovací test...29 // Shrnutí učiva...30 // Rejstřík...30 // 4. Základní části počítače...31 // Cíl lekce...31 // Vstupní test...31 // Neumannovo blokové schéma počítače...32 // Harwardská koncepce počítačů...32 // Struktura procesoru...32 // Části počítače... 35 // Opakovací
test...36Náměty pro výuku...36 // Shrnutí učiva...37 // Rejstřík...37 // 5. Základní počítačová deska...38 // Cíl lekce...38 // Vstupní test...38 // Motherboard (Mainboard) = základní deska...39 // Sběrnice...41 // BIOS...42 // Opakovací test...43 // Náměty pro výuku...43 // Shrnutí učiva...44 // Rejstřík...44 // 6. Vývoj a typy procesorů...45 // Cíl lekce ... 45 // Vstupní test...45 // Typy procesorů...46 // CISC a RISC procesory...46 // První mikroprocesory...47 // Reálný a chráněný režim...48 // Procesory Pentium...49 // Procesory AMD...52 // RISC procesory...54 // Procesory RISC pro mobilní zařízení...55 // Přerušení...56 // Moderní rysy mikroprocesorů...57 // Opakovací test...58 // Náměty pro výuku...58 // Shrnutí učiva...59 // Rejstřík... 59 // 7. Polovodičové paměti...60 // Cíl lekce...60 // Vstupní test...60 // Paměti v počítači...61 // Polovodičové paměti...61 // Paměti ROM...62 // Paměti RAM...63 // Operační paměť...64 // Cache paměť...65 // Opakovací test...66 // Náměty pro výuku...66 // Shrnutí učiva...67 // 8. Počítačová rozhraní...68 // Cíl lekce...68 // Vstupní test...68 // Sériové rozhraní...69 // Paralelní rozhraní...69 // USB...69 // FireWire...70 // Konektory...70 // 4Rozhraní pevných disků - IDE...71 // Rozhraní pevných disků - SCSI...72 // AMR, CNR, ACR...73 // PCMCIA...73 // Opakovací test...74 // Náměty pro výuku...74 // Shrnutí učiva...75 // Rejstřík...75
// 9. Paměťová media v počítačích...76 // Cíl lekce...76 // Vstupní test...76 // Zařízení se sekvenčním přístupem...77 // Pevné disky...77 // Pružný disk - disketa...79 // ZIP ... 80 // JAZ...80 // Click!...80 // CD ROM...81 // DVD...81 // CDRaCDRW...81 // Přepisovatelné optické disky...82 // PCMCIA...83 // Paměťová media pro mobilní zařízení...83 // Opakovací test... 84 // Náměty pro výuku...84 // Shrnutí učiva...85 // Rejstřík...85 // 10. Monitory a LCD...86 // Cíl lekce...86 // Vstupní test...86 // Grafické karty...87 // CRT monitory...88 // LCD (Liquid Crystal Display)...89 // Opakovací test...89 // Náměty pro výuku...89 // Shrnutí učiva...90 // Rejstřík...90 // 11. Tisková zařízení...91 // Cíl lekce...91 // Vstupní test...91 // Typy tiskáren...92 // Mechanické tiskárny...92 // Inkoustové tiskárny...92 // Tepelné tiskárny...93 // Laserové tiskárny...93 // Kvalita tisku...94 // PÍ otěry...94 // Opakovací test...94 // Náměty pro výuku...94 // Shrnutí učiva...95 // 5Rejstřík...95 // 12. Počítačové sítě...96 // Cíl lekce...96 // Topologie sítí...97 // Sálové počítače a servery...98 // Anatomie serveru...98 // Symetrické multiprocesorové systémy...98 // Masivně - paralelní systémy...98 // Klastry...99 // Mainframe a minipočítače...99 // Opakovací test...99 // Náměty pro výuku...99 // Shrnutí učiva...100 // Rejstřík...100 // 13. Učebna výpočetní techniky ve škole... ...101
// Cíl lekce...101 // Zařizujeme učebnu výpočetní techniky...101 // Řád učebny...104 // Shrnutí učiva...107 // 14. Samostatná práce...108 // Cíl lekce...108 // Shrnutí...108 // 15. Multimédia...109 // Cíl lekce... 109 // Polohovací zařízení...109 // Zvuková karta...109 // Digitální fotoaparáty...110 // Digitální video...110 // Opakovací test...111 // Náměty pro výuku...111 // Shrnutí uěiva...112 // Rejstřík...112 // 16. Mobilní počítače...113 // Cíl lekce...113 // Vstupní test...113 // Typy a charakteristika mobilních počítačů...114 // Notebooky...114 // Charakteristika kapesních počítačů...115 // Opakovací test...117 // Náměty pro výuku...117 // Shrnutí učiva...118 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC