Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2007
215 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-280-6 (brož.)
Oikúmené ; sv. 140
Obsahuje bibliografii na s. 208-212, bibliografické odkazy a rejstřík
000036353
Úvod... 7 // I. Problém jednání... 9 // 1. Jednání a událost... 9 // Událost jako protiklad jednání ...14 // Událost jako kontext jednání ...20 // Dva pojmy jednání...23 // 2. Úmysl a jednání...25 // Pokus o deskripci ...25 // Problém úmyslu...31 // 3. Co je úmysl?...33 // Úmysl jako myšlenka...33 // Úmysl jako forma popisu událostí ...36 // Úmysl jako pozorovatelné fyzikální dění v mozku...38 // 4. ? fenomenologii úmyslu...44 // Úmysl jako modifikace rozumění...45 // Situace záměrného jednání ...49 // Jednání a problém dualismu...54 // 5. Metodologický exkurs: rozumět a vysvětlovat. Věda a jednání . . 64 // Rozumění a vysvětlování...68 // Rozumět jednání a vysvětlit jednání ...73 // 6. Shrnutí: problém jednání...79 // II. Jednání jako praxis...83 // 1. Pojem praxis u Aristotela...85 // Vlastní vymezení praxis (Eth. Nic. VI,4 a 5)...86 // Rozvedení analýzy jednání (Eth. Nic. VI,8-13)...93 // Typy, či aspekty činností?...100 // 2. Jednání a otázka bytí (Martin Heidegger)...105 // Existence podle Heideggera...106 // Bytí ve světě ...110 // Existence a praxis - Heidegger a Aristotelés...117 // 5 // Odhodlanost a situace... // „Odhodlaný pobyt již jedná“...126 // 3. Jednání jako interpretace (filosofická hermeneutika)...131 // Gadamer...1 1 // Ricoeur...137 // 4. Účel a smysl jednání (Hannah Arendtová)...147 // Místo činností...131
// Práce a zhotovování...134 // Jednání...138 // Radikální interpretace...163 // Dva pojmy jednání u H. Arendtové...165 // 5. Shrnutí: jednání v úzkém smyslu...171 // Definice jednání vycházející z pojmu praxis...171 // Jednání a činnost...175 // Rozlišení typů či aspektů?...177 // ?. Situace jednání...179 // 1. Situace. Dějiny a aktuálnost jednoho pojmu...181 // Myšlení situace ...186 // Příklad dvojznačnosti situace...190 // Jednání v situaci a otázka svobody...193 // 2. Závěr: jednání a situace...198 // Rozlišení jednání - událost je bez přihlédnutí ? situaci // neproveditelné...198 // Jednání v širokém a jednání v úzkém smyslu ...199 // Smysl a jednání ...203 // Poděkování...207 // Seznam literatury...208 // Jmenný rejstřík...213 // Ediční poznámka...215 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC