Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000
183 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-304-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky
Hematologie klinická - texty učební
000036407
OBSAH // Seznam zkratek užitých v textu...5 // Úvod (S. Lexová)...6 // Krev - složení a funkce...7 // Buňka - složení a funkce...9 // Krvetvorba (MUDr. A. Buliková)...13 // Vývoj krvetvorby...13 // Obecné vlastnosti krvetvorby, krvetvorné buňky...15 // Kostní dřeň...19 // Erytrocyty a jejich poruchy...27 // Fyziologie erytrocytů...27 // Struktura erytrocytů...27 // Rozpad erytrocytů...37 // Metabolismus železa...38 // Patologie erytrocytů...40 // Obecná patofyziologie...40 // Speciální patofyziologie - dělení anémií...45 // Morfologické dělení...45 // Etiopatogenetické dělení...45 // Anémie z poruchy tvorby erytrocytů...47 // Anémie z nadměrné ztráty erytrocytů...60 // Akutní posthemoragická anémie...81 // Porfyrie...83 // Krevní paraziti (S. Lexová)...85 // Leukocyty a jejich poruchy (MUDr. E. Krahulcová)...87 // Funkce leukocytů a patologie v morfologii leukocytů...87 // Nenádorové choroby bílé řady (S. Lexová)...89 // Hematologická Onkologie (MUDr. E. Krahulcová)...92 // Akutní leukémie...92 // Klasifikace akutních leukémií...93 // Klasifikace AML...95 // Klasifikace ALL...102 // Klinický průběh AL...104 // Zvláštní a raritní typy AL...104 // Maligní lymfomy...105 // Hodgkinův maligní lymfogranulom...105 // Non hodgkinovy maligní lymfomy...106 // Secernující maligní lymfomy...109 // Myeloproliferativní syndrom...111 // 3 // Maligní histiocytóza (S. Lexová)... // Myelodysplastický syndróm (MUDr.
E. Krahulcová)... // Transplantace hemopoetických buněk... // Hematologická laboratorní vyšetření... // Rutinní hematologická vyšetření (RNDr. L. Bouřková)... // Speciální cytochemické barvicí metody... // Vyšetřovací metody pro hemolytické anémie... // Vyšetření progenitorových buněk metodou klonálních kultivací... // Imunofenotypizace (MUDr. A. Buliková)... // Laboratorní vyšetřovací metody v diagnostice hematoonkologických onemocnění // (MUDr. E. Krahulcová)... // Úvod (RNDr. M. Jarošová, CSc.)... // Cytogenetika - základní cytogenetické pojmy... // Buněčný cyklus... // Chromosom - struktura a funkce... // Mutace... // Chromosomové mutace... // Metody cytogenetiky... // Metody molekulární cytogenetiky... // Molekulární genetika... // Metody molekulární genetiky... // Onkocytogenetika... // Cytogenetika a molekulární genetika CML... // Cytogenetika myeloproliferací... // Cytogenetika a molekulární genetika AML... // Cytogenetika myelodysplastického syndromu (MDS)... // Cytogenetika lymfoidních malignit... // Cytogenetika ALL... // Cytogenetika mnohočetného myelomu... // Cytogenetika lymfomů... // Seznam obrázků a tabulek... // Obrázková příloha... // 115 // 115 // 119 // 122 // 122 // 124 // 129 // 136 // 139 // 140 // 144 // 145 145 147 150 150 153 156 160 167 169 169 // 171 // 172 // 176 // 177 177 179 179 181 183 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC