Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999
203 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-278-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky
Určeno pro postgraduální studium v úseku práce hematologie a transfúzní služba
Hematologie - hemokoagulace - texty učební
Hematologie klinická - texty učební
000036408
OBSAH // * V » * . // Kapitola 1 // FYZIOLOGIE KREVNÍHO SRÁŽENÍ (Matýšková M.) // I. Úvod... 7 // IL Cévní stěna... .‘..Úľ9 // A. Změna průsvitu cévy...10 // B. Metabolizmus cévní stěny...11 // C. Integriny...12 // III. Primární hemostáza...14 // A. Krevní destičky... 14 // 1. Fyziologie...14 // 2. Funkce trombocytů...19 // B. Adhezivní proteiny...23 // 1. Von Willebrandův faktor...23 // 2. Fibronektin...25 // 3. Vitronektin...25 // 4. Další adhezivní proteiny...26 // IV. Systém plazmatických faktorů...26 // A. Systém koagulační...29 // 1. Enzymy...33 // 2. Kofaktory...38 // 3. Fibrinogen...42 // B. Fibrinolytický systém...43 // C. Systém přirozených inhibitorů...52 // 1. Serpiny...52 // 2. Systém proteinu C...56 // 3. Kuniny...59 // 4. Nespecifické inhibitory...61 // IV. Vývoj systémů krevního srážení ...62 // Kapitola 2 // PATOFYZIOLOGIE KREVNÍHO SRÁŽENÍ (Matýšková M ) // I. Úvod...66 // II. Cévní stěna...66 // // III. Primární hemostáza...67 // A. Poruchy kvantitativní...67 // 1. Vrozené trombocytopenie...68 // 2. Získané trombocytopenie...68 // 3. Trombocytóza...74 // B. Poruchy kvalitativní...75 // 1. Vrozené...75 // 2. Získané...79 // II. Poruchy plazmatických faktorů...80 // A. Vrozené koagulopatie...80 // 1. Hemofílie...80 // 2. Ostatní vrozené krvácivé stavy...85 // 3. Kombinované vrozené defekty...92 // 4. Von Willebrandova choroba...93 // B. Získané poruchy krevního srážení...97
// 1. Získané inhibitory...97 // 2. Nedostatek ? vitaminu...98 // 3. Jaterní postižení...100 // 4. Nádorová onemocnění...100 // 5. Paraproteinémie...101 // 6. Sepse...101 // 7. Urémie...102 // C. Trombotické stavy (trombofílie)...103 // 1. Výskyt a patofyziologie...103 // 2. Jednotlivé rizikové faktory...106 // 3. Kombinace poruch...112 // 4. Laboratorní stanovení...112 // D. Získané inhibitory ...113 // E. Diseminovaná intravaskulární koagulace ...116 // Kapitola 3 // HEMOKOAGULAČNÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ // I. Standardizace práce v hemokoagulační laboratoři // (Zavřelová J., Matýšková M.)...123 // A. Preanalytické faktory...124 // 1. Příprava nemocného a odběr vzorku...124 // 2. Zpracování vzorku...125 // 3. Skladování plazmy...125 // 4 // B. Analytické faktory...126 // 1. Dodržování metodických postupů...126 // 2. Správné pracovní návyky...126 // 3. Zabezpečení správné funkce // a kalibrace přístrojů (pipet)...126 // 4. Výběr diagnostických setů a reagencií...126 // 5. Správná volba kalibračních a kontrolních materiálů... 127 // 6. Správné provedení stanovení, kalibrací a kontrol..127 // C. Postanalytické faktory...130 // II. Laboratorní stanovení (Zavřelová J., Matýšková M.)...131 // A. Dělení testů dle principů stanovení...131 // B. Vlastní dělení testů...133 // 1. Globální testy...133 // 2. Skupinové testy...138 // 3. Korekční testy...143 // 4. Specifické testy...144
C. Testy dle jednotlivých systémů...144 // 1. Cévní stěna...144 // 2. Primární hemostáza...144 // 3. Systém koagulačních faktorů...148 // 4. Přirozené inhibitory...152 // 5. Fibrinolytický systém...158 // 6. Molekulární markéry...164 // D. Jiné testy...165 // 1. Identifikace inhibitoru...165 // 2. Diagnostika von Willebrandovy choroby...168 // 3. Stanovení heparinu...170 // III. Molekulárně biologické metody // v koagulaci (Hrachovinová I.)...171 // A. Úvod...171 // B. Vývoj metod molekulární biologie...171 // C. Užití...172 // D. Metody...172 // 1. Nepřímé metody...172 // 2. Přímé metody...174 // E. Izolace DNA...177 // 5 // // Kapitola 4 // LÉČBA (Matýšková M.) // I. Substituční léčba...179 // A. Rizika transfúzních přípravků...179 // B. Indikace transfúzních přípravků...180 // C. Indikace krevních derivátů...182 // II. Ostatní léčba...184 // A. Zástava krvácení...184 // B. Léky působící protisrážlivě...186 // 1. Antitrombotika...186 // 2. Protidestičkové léky...192 // 3. Trombolytická léčba...195 // Seznam zkratek... 199 // Seznam příloh...202 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC