Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2006
223 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-948-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Část. anglický text
000036610
Obsah // 1 Systém cestovního ruchu...9 // 1.1 Podstata cestovního ruchu ...10 // 1.2 Cestovní ruch jako systém...12 // 1.2.1 Subjekt cestovního ruchu... . . . 13 // 1.2.2 Objekt cestovního ruchu...15 // 1.3 Okolí systému cestovního ruchu...16 // 1.3.1 Ekonomické prostředí...16 // 1.3.2 Politické prostředí...17 // 1.3.3 Sociální prostředí...18 // 1.3.4 Technicko-technologické prostředí...18 // 1.3.5 Ekologické prostředí...19 // 1.4 Typologie cestovního ruchu...21 // 1.4.1 Druhy cestovního ruchu ...22 // 1.4.2 Formy cestovního ruchu . 27 // 2 Vývoj cestování a cestovního ruchu...39 // 2.1 Motivy a vývoj cestování ve starověku a středověku...39 // 2.2 Motivy cestování v novověku ...40 // 2.3 Vznik a vývoj novodobého cestovního ruchu v Evropě ... 44 // 2.3.1 První etapa - období do 1. světové války...44 // 2.3.2 Druhá etapa - období mezi dvěma světovými válkami ... 45 // 2.3.3 Třetí etapa - období po 2. světové válce...46 // 2.3.4 Globalizace a evropeizace v oblasti cestovního ruchu ... 47 // 2.3.5 Cestovní ruch v kontextu Evropské unie...48 // 2.4 Zvláštnosti vývoje cestovního ruchu na území // České republiky... 50 // 2.4.1 Rozvoj cestovního ruchu v České republice // mezi dvěma světovými válkami ...50 // 2.4.2 Rozvoj cestovního ruchu v České republice // po 2. světové válce... 51 // 2.5 Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice ... 55 // 2.5.1 Organizace a řízení cestovního
ruchu do roku 1990 . 55 // 2.5.2 Systém cestovního ruchu po roce 1990 ... 55 // 2.5.3 Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR . 56 // 2.5.4 Tradice hotelnictví v České republice ...58 // 2.5.5 Vývoj průvodcovské činnosti...60 // Obsah 5 // 3 Trh cestovního ruchu...62 // 3.1 Základní charakteristika trhu cestovního ruchu // a jeho specifika...62 // 3.2 Typologie účastníků cestovního ruchu...63 // 3.3 Metody studia trhu cestovního ruchu...65 // 3.4 Struktura trhu cestovního ruchu, trendy vývoje ...65 // 3.5 Metody boje o trh cestovního ruchu...66 // 3.6 Vývoj nového produktu...71 // 3.7 Prodej ve sféře cestovního ruchu...71 // 3.7.1 Formy prodeje v cestovním ruchu...71 // 3.7.2 Reklama...72 // 3.7.3 Reklamní a nabídkové materiály jako podpora prodeje ... 73 // 3.7.4 Image subjektu cestovního ruchu...74 // 4 Podniky cestovního ruchu...76 // 4.1 Typologie podniků cestovního ruchu...76 // 4.2 Specifika podniků cestovního ruchu...80 // 4.3 Kooperace podniků cestovního ruchu ...82 // 4.3.1 Výhody hotelových skupin...82 // 4.3.2 Problémy hotelových skupin...83 // 4.3.3 Integrovaný řetězec...83 // 4.3.4 Franchisový systém...83 // 4.3.5 Smlouva o řízení...85 // 4.3.6 Dobrovolný hotelový řetězec...86 // 4.4 Orgány koordinace cestovního ruchu...88 // 4.4.1 Ministerstvo pro místní rozvoj...88 // 4.4.2 Kraje ...88 // 4.4.3 Obce...89 // 4.4.4 CzechTourism...v...89 // 4.4.5 Svaz obchodu a cestovního ruchu České
republiky...90 // 4.4.6 Národní Federace hotelů a restaurací České republiky ... 91 // 4.4.7 Sdružení podnikatelů v pohostinství // a cestovním ruchu — HO.RE.KA ČR...92 // 4.4.8 Asociace cestovních kanceláří České republiky...92 // 4.4.9 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur...93 // 4.4.10 Asociace průvodců České republiky...93 // 4.4.11 Sdružení průvodců České republiky...94 // 5 Produkt cestovního ruchu...96 // 5.1 Struktura, zvláštnosti a tvorba produktu cestovního ruchu . . 96 // 6 Obsah // 5.2 Služby jako součást produktu cestovního ruchu...99 // 5.2.1 Podstata služeb a jejich znaky v cestovním ruchu... 100 // 5.2.2 Klasifikace služeb v cestovním ruchu ... 103 // 5.2.3 Charakteristika služeb v cestovním ruchu... 106 // 5.3 Distribuce produktu cestovního ruchu... 125 // 6 Marketing v cestovním ruchu... 130 // 6.1 Marketing služeb (marketing services)... 130 // 6.2 Marketing cestovního ruchu (marketing tourism)... 134 // 6.3 Marketingový mix cestovního ruchu - charakteristika ... 141 // 6.3.1 Produkt (Product)... 141 // 6.3.2 Cena (Price)... 142 // 6.3.3 Místo - distribuce (Place)... 142 // 6.3.4 Marketingová komunikace (Promotion)... 143 // 6.3.5 Lidé (People)... 146 // 6.3.6 Spolupráce (Partnership)... 146 // 6.3.7 Nabídka balíku služeb (Packaging)... 147 // 6.3.8 Programová specifikace služeb (Programming)... 147 // 6.4 Využití event marketingu v cestovním ruchu... 147 // 6.5 Využití přímého
marketingu v cestovním ruchu... 148 // 7 Desti načni management a marketing ...152 // 7.1 Destinační management a marketing... 152 // 7.2 Management destinace... 155 // 7.3 Model budování destinačního managementu... 157 // 7.3.1 Společnost pro management destinací... 158 // 7.3.2 Systémy klíčových produktů (obchodů)... 158 // 7.3.3 Sítě pro využití trhu... 159 // 7.3.4 Brand Management - řízení značek ... 159 // 7.3.5 Management kvality ... 160 // 7.3.6 Management znalostí... 160 // 7.4 Aplikace marketingu v destinačním managementu... 161 // 7.4.1 Marketingové koncepce destinace... 161 // 7.4.2 Životní cyklus destinace... 161 // 7.5 Poznámky ? vybraným částem marketingového mixu ... 163 // 7.5.1 Produkt, tvorba programů, programování ... 163 // 7.5.2 Promotion (komunikační) mix... 163 // 7.5.3 Kooperace... 164 // 7.6 Destinační management a marketing v České republice . . 164 // * // Obsah 7 // 8 Hospodářské a sociální účinky cestovního ruchu ... 168 // 8.1 Ekonomické aspekty cestovního ruchu... 168 // 8.1.1 Účast cestovního ruchu na tvorbě příjmů do státního // rozpočtu... 169 // 8.1.2 Cestovní ruch jako realizátor tzv. neviditelného exportu . . 171 // 8.1.3 Cestovní ruch jako ekonomický multiplikátor... 171 // 8.1.4 Cestovní ruch jako nositel konečné spotřeby... 172 // 8.2 Satelitní účet a jeho aplikace pro měření efektů // cestovního ruchu... 176 // 8.2.1 SICTA - Standardní mezinárodní klasifikace
turistických // činností... 179 // 8.2.2 Direktiva EU 95/57/EC... 180 // 9 Mezinárodní cestovní ruch... 184 // 9.1 Vývoj mezinárodního cestovního ruchu... 184 // 9.1.1 Bezpečnost a jistota... 186 // 9.1.2 Globalizační vlivy ... 190 // 9.2 Trendy v poptávce evropských turistů... 192 // 9.2.1 Cestovní ruch dovolených ... 192 // 9.2.2 Incentivní a kongresový cestovní ruch... 196 // 9.2.3 Česká republika v mezinárodním kontextu... 197 // Přílohy...201 // Dokumenty z oblasti rozvoje cestovního ruchu ...204 // Světový etický kodex v cestovním ruchu ...208 // Organizace v cestovním ruchu - Česká republika...212 // Zahraniční a mezinárodní organizace v cestovním ruchu...216 // O autorech publikace...223 // 8 Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC