Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
1. vyd.
Brno : L. Marek, 2001
196 s.

objednat
ISBN 80-86263-18-5 (brož.)
Pontes Pragenses ; 16
Obsahuje úvod, poznámky, slovník, resumé německy, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 185-193
Schell, Herman (teolog něm., 1850-1906) - biografie
000036676
OBSAH // Herman Schell — hvězda katolického modernismu...7 // Úvod ...13 // 1. Pozadí katolického modernismu...15 // 1.1. Evropský modernismus...18 // 1.2. Český modernismus...21 // 2. Herman Schell, život a dílo...25 // 3. Apologie Božího zjevení...34 // 3.1. Nutnost nadpřirozeného zjevení...34 // 3.2. Zjevení jako zákon pravdy a milosti...36 // 3.3. Zjevení jako království pravdy a milosti...37 // 3.4. Prameny zjevení...39 // 3.5. Nauka o inspiraci Písma...42 // 3.6. Otázka kánonu...44 // 3.7. Obrana tradice...46 // 4. O Boží existenci a podstatě...48 // 4.1. Ontologický důkaz...51 // 4.2. Historický důkaz...52 // 4.3. Kontingentní důkaz...55 // 4.4. Kauzální důkaz...58 // 4.5. Nomologický důkaz...61 // 4.6. Finální důkaz...63 // 4.7. Ideologický důkaz...64 // 4.8. Noetický důkaz...65 // 4.9. Etický důkaz...66 // 4.10. Náboženský důkaz...67 // 5. Tajemství trojjediného Boha...70 // 5.1. Trojiční mystérium jako hermeneutický princip...70 // 5.2. Formulování trojičního dogmatu...71 // 5.3. Původy a relace trojjediného Boha...73 // 5.4. Interpretace Boží persony...76 // 6. Kosmologie zjevení...78 // 6.1. Stvoření světa jako Boží čin...78 // 6.2. Otázka teodiceje...82 // 6.3. Angelologie...83 // 6.4. Antropologie...87 // 6.5. Zpráva o stvoření...90 // 6.6. Hamartologie...92 // 7. Vykoupení člověka v Kristu...95 // 5 // 7.1. Kristova cesta k človeku...95 // 7.2. Terminologie druhé Boží osoby...96
// 7.3. Tradiční podoba christologického dogmatu...97 // 7.4. Pojem persona v christologii...100 // 7.5. Dogma o Mariině neposkvrněném početí...101 // 7.6. Poznaní Ježíše Krista...102 // 7.7. Zásluhy Kristova jednaní...103 // 7.8. Vykoupení v Kristově oběti na kříži...105 // 7.9. Spása v Kristově zmrtvýchvstání...106 // 8. Působení Ducha svätého...108 // 8.1. Význam letnic...108 // 8.2. Pramen Boží milosti...110 // 9. Eklesiologie...115 // 9.1. Království Boží a cirkev...115 // 9.2. Trojiční princip církve...116 // 9.3. Struktura církve...117 // 9.4. Pramen moci církve...118 // 9.5. Řád Kristových úřadů...118 // 10. Boží působení ve svátostech...120 // 10.1. Struktura a symbolika sedmi svátostí...120 // 10.2. Svátost křtu...122 // 10.3. Svátost biřmování...124 // 10.4. Eucharistická svátost...125 // 10.5. Svátost pokání...128 // 10.6. Svátost posledního pomazání...130 // 10.7. Svátost kněžského svěcení...131 // 10.8. Svátost manželství...133 // 11. O posledních věcech...135 // 11.1. Individuální eschatologie...135 // 11.2. Všeobecná eschatologie...137 // 11.2.1. Tělesné vzkříšení...138 // 11.2.2. Všeobecný soud...139 // 11.2.3. Věčné zavržení a věčná blaženost u Boha...140 // 12. Závěr...142 // Poznámky...146 // Slovník...183 // Seznam literatury...185 // Resumé ... 194 // Jmenný rejstřík...195 // 6
|a cnb001002906

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC