Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. slovenské vyd.
Bratislava : LIEČREH Gúth, 1997
175 s.,[14] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-967383-4-8 (váz.)
Metodika v rehabilitácii
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, předmluvy, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 168-171
Hemiplegie - rehabilitace léčebná - metodiky
000036714
B. BOBATHOVÁ: Hemiplégia dospelých, LIEČREH GÚTH, Bratislava 1997 // OBSAH // Predslov k prvému vydaniu Predslov k tretiemu vydaniu Predslov k prvému slovenskému vydaniu Úvod // 1. Postihnutí pacienti s poškodením mozgu - hemiplégia dospelých ...1 // Neurofyziologické úvahy ...1 // 2. Normálne automatické posturálne reakcie... 6 // Vzpriamovacie reakcie ... 7 // Rovnovážne reakcie ...*... ...7 // Automatická adaptácia svalov na zmeny polohy ...7 // 3. Patologické polohové reflexné aktivity ...11 // Združené reakcie ... 11 // Účinok uvoľnených asymetrických tonických šíjových reflexov ...12 // Účinok uvoľnenej pozitívnej podpornej reakcie ...13 // Senzorické a percepčné poruchy...14 // Dosah so zreteľom na liečbu ...15 // Pravidlo postupnosti a jeho použitie v liečbe ...16 // 4. Hodnotenie pohybových vzorov pre plánovanie liečby a prognózy ...20 // Koncepcia, ktorá zdôrazňuje vyšetrenie pohybových vzorov ...22 // Vyšetrenie tonusu a pohybových vzorov...23 // Senzorický deficit a jeho účinok na motoriku ...24 // Testovanie tonusu polohových reakcií...25 // Plánovanie liečby u hemiplégie dospelých...29 // I. Testy kvality pohybových vzorov ...33 // II. Testy rovnováhy a iných automatických obranných reakcií ...41 // Súhrn...56 // 5. Koncepcia a princípy liečby ...59 // 6. Liečebné techniky ...70 // I. Úvodné pseudochabé štádium ...71 // II. Štádium spasticity ...100 // III. Štádium relatívneho
uzdravovania ...127 // Súhrn hlavných bodov liečby ...145 // 7. Kazuistika A. B...*...149 // Popis prípadu ...149 // I. štádium liečby ...150 // II. štádium liečby ...150 // III. štádium liečby ...157 // IV. štádium liečby ...164 // Záver ...167 // Literatúra ...168 // Register ...172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC