Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Maxdorf, 2000
693 s.,xvi s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-85912-22-8 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, fotografie na příloze, úvod, údaje o autorech, rejstřík
Hemodialýza - příručky
Ledviny - nemoci - selhání - příručky
000036715
OBSAH // Úvod ...12 // 1 Historické ohlédnutí...14 // 2 Současný stav hemodialyzačního léčení ve světě a u nás ...34 // 2.1 Úvod...34 // 2.2 Příčiny chronického selhání ledvin ...35 // 2.3 Incidence a prevalence náhrady funkce ledvin...35 // 2.4 Vývoj demografických dat...37 // 2.5 Zastoupení jednotlivých metod ...38 // 2.6 Dialyzační aktivita v České republice ...39 // 3 Metabolické důsledky chronického selhání ledvin ...43 // 3.1 Úvod...43 // 3.2 Porucha elektrolytové rovnováhy...44 // 3.3 Metabolická acidóza...44 // 3.4 Retence katabolitů ...45 // 3.5 Metabolismus aminokyselin a sacharidů ...49 // 3.6 Porucha metabolismu lipidů...50 // 3.7 Oxidační stres a změny antioxidačních látek...50 // 3.8 Oxiddusnatý ...51 // 3.9 Produkty pokročilé oxidace bílkovin ...51 // 3.10 Produkty pokročilé glykace ...52 // 3.11 Karbamylovaný hemoglobin, karbamylované proteiny plasmy...52 // 3.12 Endokrinní poruchy ...53 // 3.13 Syndromy z deficitu vybraných látek...54 // 3.14 Uremická toxicita ve vztahu ? infekci ...54 // 3.15 Stopové prvky...55 // 4 Základní principy hemodialýzy ...59 // 4.1 Úvod...59 // 4.2 Difúze...59 // 4.3 Konvekce ...61 // 4.4 Adsorpce ...64 // 4.5 Clearance, dialyzance a ultrafiltrace ...64 // 4.6 Určení celkového odstraněného množství látky...68 // 5 Hemodialyzační technika...70 // 5.1 Úvod...70 // 5.2 Hemodialyzační přístroj ...71 // 5.3 Úprava vody pro hemodialýzu ...109 // 5.4 Opakované
používání dialyzátorů ...117 // 5.5 Příruční („bed side“) laboratorní technika ...119 // 5.6 Technické normy a právní dokumenty pro oblast hemodialýzy...123 // 5.7 Prognóza vývoje dialyzační techniky...126 // 6 Hemodialyzační membrány a dialyzátory ...128 // 6.1 Úvod...128 // 6.2 Rozdělení hemodialyzačních membrán ...128 // 6.3 Biokompatibilita dialyzačních membrán ...131 // 6.4 Transportní charakteristiky membrán ...131 // 6.5 Dialyzátory...132 // 7 Dialyzační roztok ...138 // 7.1 Úvod...138 // 7.2 Sodík ...138 // 7.3 Draslík ...142 // 7.4 Vápník ...143 // 7.5 Acetát (octan)...145 // 7.6 Hydrogenkarbonát (hydrogenuhličitan)...145 // 7.7 Hořčík...146 // 7.8 Chloridy ...147 // 7.9 Glukóza ...147 // 8 Centrální žilní katetry pro hemodialýzu ...153 // 8.1 Úvod...153 // 8.2 Výhody a nevýhody centrálních žilních katetrů...154 // 8.3 Technika kanylace ...154 // 8.4 Komplikace katétrizace ...158 // 8.5 Permanentní centrální žilní katetr ...161 // 9 Chirurgické cévní přístupy pro hemodialýzu ...165 // 9.1 Úvod...165 // 9.2 Vyšetření před založením permanentního cévního přístupu ...166 // 9.3 Volba typu a lokalizace permanentního cévního přístupu ...166 // 9.4 Operační technika...171 // 9.5 Kdy založit cévní spojku? ...174 // 9.6 Časový odstup mezi chirurgickým založením permanentního cévního // přístupu a jeho použitím pro hemodialýzu...175 // 9.7 Komplikace permanentního
chirurgického cévního přístupu...176 // 10 Intervenční metody pro zachování cévních přístupů ...186 // 10.1 Úvod...186 // 10.2 Prevence selhání permanentního cévního přístupu pro hemodialýzu ...187 // 10.3 Selhání permanentního cévního přístupu pro hemodialýzu // a současné možnosti jeho léčby ...191 // 10.4 Specifická problematika léčby insuficience permanentního cévního // přístupu pro hemodialýzu...201 // 11 Zahájení hemodialyzační léčby...212 // 11.1 Úvod...212 // 11.2 Indikace ? zahájení pravidelné dialyzační léčby ...212 // 11.3 Volba dialyzační metody ...216 // 11.4 Příprava nemocného pro náhradu funkce ledvin ...218 // 11.5 Technika vedení první hemodialýzy...220 // 11.6 Poznámky ? indikacím a volbé metody náhrady funkce ledvin // při akutním selhání ledvin ...220 // 12 Hemodialyzační procedura ...223 // 12.1 Úvod...223 // 12.2 Příprava hemodialýzy...223 // 6 // 12.3 Zahájení hemodialýzy ...225 // 12.4 Sledování průběhu hemodialýzy ...226 // 12.5 Ukončení hemodialýzy...227 // 12.6 Dialyzační protokol ...228 // 12.7 Antikoagulace mimotělního oběhu ...228 // 12.8 Stanovení optimální („suché“) hmotnosti ...234 // 12.9 Hemodialýza a chirurgický výkon ...237 // 13 Pravidelná hemodialýza...239 // 13.1 Úvod...239 // 13.2 Organizační zajištění pravidelné dialýzy ...239 // 13.3 Laboratorní a klinické sledování chronicky hemodialyzovaného pacienta ...240
13.4 Interpretace biochemických nálezů ...242 // 13.5 Rehabilitace dialyzovaných pacientů ...244 // 13.6 Faktory ovlivňující výsledky dialyzační léčby...246 // 13.7 Dlouhodobě dialyzovaný pacient...249 // 13.8 Ukončení chronické dialýzy...250 // 14 Akutní komplikace během hemodialýzy ...255 // 14.1 Úvod...255 // 14.2 Hypotenze ...255 // 14.3 Svalové křeče ...257 // 14.4 Nauzea a zvracení ...258 // 14.5 Bolest hlavy ...258 // 14.6 Bolesti na hrudi a v zádech ...258 // 14.7 Svědivka...259 // 14.8 Arytmie ...259 // 14.9 Srdeční tamponáda...259 // 14.10 Intrakraniální krvácení ...260 // 14.11 Poruchy vědomí ...260 // 14.12 Horečka ...260 // 14.13 Hemolýza ...261 // 14.14 Vzduchová embolie ...261 // 14.15 Dysekvilibrační syndrom ...262 // 14.16 Syndrom „prvního užití“ (,dirst use syndrom“)...263 // 15 Recirkulace ...266 // 15.1 Úvod...266 // 15.2 Recirkulace v cévním přístupu...266 // 15.3 Kardiopulmonální recirkulace ...268 // 15.4 Vliv recirkulace na účinnost hemodialýzy...269 // 15.5 Měření recirkulace ...270 // 15.6 Indikace ? měření recirkulace a interpretace výsledku ...273 // 15.7 Recirkulace u jednojehlové dialýzy a dvoucestných dialyzačních katetrů...274 // 16 Adekvátnost hemodialyzačního léčení ...275 // 16.1 Úvod...275 // 16.2 Vývoj metod posuzujících adekvátnost hemodialýzy z hlediska dávky // hemodialýzy...276 // 16.3 Index Kt/V ...281 // 16.4 Modelování kinetiky urey (UKM, „urea
kinetic modelling“) ...290 // 16.5 Individualizace KtA’ ...296 // 16.6 Ekvivalentní clearance močoviny (EKR, „equivalent renal urea clearance“) ...297 // 16.7 Kinetické modelování na základě stanovení koncentrace močoviny v dialyzátu...299 // 7 // 16.8 Studie ???...299 // 16.9 Rozpoznání a úprava nedostatečné dávky dialýzy ...300 // 16.10 Současná doporučení pro adekvátnost dialýzy (DOQI)...300 // 16.11 Koncept optimální dialýzy ...301 // 16.12 Klinický stav jako ukazatel adekvátnosti dialýzy...302 // 17 Biokompatibilita a její klinické důsledky...304 // 17.1 Úvod...304 // 17.2 Interakce krve s dialyzační membránou...305 // 17.3 Aktivace bunék...307 // 17.4 Cytokiny a hemodialýza...307 // 17.5 Možnosti modifikace reakcí vznikajících v důsledku nedostatečné // biokompatibility ...313 // 17.6 ??? důsledky bioinkompatibility dialyzačních systémů...314 // 18 Problematika nutrice u hemodialyzovaných nemocných...318 // 18.1 Úvod...318 // 18.2 Poruchy metabolismu živin ...319 // 18.3 Endokrinní poruchy u nemocných s chronickým selháním ledvin ...326 // 18.4 Příprava ? zahájení pravidelného dialyzačního léčení - predialyzační // konzervativní postupy ...331 // 18.5 Metabolické sledování nemocných ...334 // 18.6 Nutriční stav nemocných v dlouhodobém dialyzačním léčení...338 // 19 Kardiovaskulární komplikace...349 // 19.1 Úvod...349 // 19.2 Hypertrofie levé komory ...350 // 19.3 Ischemická choroba
srdeční...359 // 19.4 Onemocnění mozkových a periferních tepen...364 // 19.5 Perikarditida...365 // 19.6 Arteriální hypertenze u dialyzovaných pacientů ...366 // 19.7 Hypotenze u hemodialyzovaných pacientů ...374 // 20 Anémie při selhání ledvin ...386 // 20.1 Úvod...386 // 20.2 Sekundární anémie při selhání ledvin ...386 // 20.3 Erytropoetin ...387 // 21 Renální osteopatie ...404 // 21.1 Úvod...404 // 21.2 Patogeneze renální osteopatie ...404 // 21.3 Formy renální osteopatie ...408 // 21.4 Klinické projevy...411 // 21.5 Extraoseální kalcifikace ...411 // 21.6 Diagnostické postupy...412 // 21.7 Terapie renální osteopatie...414 // 22 Dialyzační amyloidóza ...421 // 22.1 Úvod...421 // 22.2 Patogeneze ...422 // 22.3 Dialýza a beta-2-mikroglobulin ...425 // 22.4 Klinické projevy...425 // 22.5 Diagnóza dialyzační amyloidózy ...426 // 22.6 Léčba dialyzační amyloidózy...429 // 8 // 23 Imunitní poruchy u pacientů s chronickým renálním selháním ...432 // 23.1 Úvod...432 // 23.2 Nespecifické složky imunity ...432 // 23.3 Specifické složky imunity ...436 // 23.4 Možnosti korekce poruch imunity u pacientů s chronických selháním ledvin ...438 // 24 Ostatní komplikace ...440 // 24.1 Úvod...440 // 24.2 Infekce ...440 // 24.3 Endokrinní abnormality ...448 // 24.4 Gastrointestinální komplikace u hemodialyzovaných osob ...449 // 24.5 Neurologické komplikace...454 // 24.6 Hemokoagulační poruchy ...456 // 24.7 Dialyzační
léčení a malignity...460 // 24.8 Intoxikace aluminiem...461 // 24.9 Některé další komplikace...462 // 24.10 Poznámky ? diagnóze a terapii komplikací ...464 // 25 Hemodialýza ve stáří ...467 // 25.1 Úvod...467 // 25.2 Volba dialyzační metody ve stáří ...469 // 25.3 Chronický dialyzační program ve stáří ...470 // 26 Hemodialýza u nemocných s diabetem ...477 // 26.1 Úvod...477 // 26.2 Diabetická nefropatie ...477 // 26.3 Opatření v predialyzačním období...481 // 26.4 Příprava na hemodialyzační léčbu ...484 // 26.5 Hemodialyzační léčba ...485 // 27 Hemodialyzační léčba u dětí a dorostu...491 // 27.1 Úvod...491 // 27.2 Incidence chronického selhání ledvin ...492 // 27.3 Kontraindikace zařazení dítěte do chronického programu...492 // 27.4 Léčba dětí ve specializovaných střediscích ...493 // 27.5 Začátky hemodialyzační léčby u dětí...493 // 27.6 Indikace zahájení dialyzační léčby...494 // 27.7 Cévní přístupy u pacientů léčených hemodialýzou ...494 // 27.8 Zvláštnosti dětské hemodialýzy ...496 // 27.9 Praxe dětské hemodialýzy ...497 // 27.10 Alternativní eliminační metody ...498 // 27.11 Kinetické modelování urey („urea kinetic modelling“, UKM) ...499 // 27.12 Problémy dětí léčených dialýzou ...499 // 27.13 Dlouhodobá dialýza dítěti neprospívá ...500 // 27.14 Dětská dialyzačně-transplantační střediska ...502 // 28 Psychologické a sociální aspekty dialyzačního
léčení ...504 // 28.1 Úvod...504 // 28.2 Stres na dialýze...505 // 28.3 Psychosociální faktory ovlivňující dlouhodobé přežívání na dialýze ...509 // 28.4 Úzkost, deprese a agresivita...510 // 28.5 Nespolupracující pacient ...511 // 28.6 Kvalita života dialyzovaných ...513 // 9 // 29 Transplantace ledvin ...518 // 29.1 Úvod...518 // 29.2 Příprava ? transplantaci - zařazení příjemce na čekací listinu...519 // 29.3 Transplantace ledviny ze živého dárce...527 // 29.4 Vlastní transplantace ...527 // 29.5 Potransplantační sledování a příčiny dysfunkce ledvinného štěpu ...529 // 29.6 Klasifikace rejekce ledvinného štěpu...531 // 29.7 Imunosupresivní léčba ...532 // 29.8 Potransplantační infekce ...537 // 29.9 Potransplantační malignity...538 // 29.10 Potransplantační hypertenze...539 // 29.11 Potransplantační hyperlipidémie ...539 // 29.12 Ostatní potransplantační komplikace ...540 // 29.13 Selhání funkce štěpu a znovuzařazení do transplantačního programu...540 // 30 Hemofiltrace a hemodiafiltrace...542 // 30.1 Úvod...542 // 30.2 Principy hemofiltrace a hemodiafiltrace ...543 // 30.3 Hodnocení účinnosti hemofiltračních a hemodiafiltračních metod ...544 // 30.4 Přístroje pro HF a HDF ...549 // 30.5 Substituční roztoky pro hemofiltraci a hemodiafiltraci ...552 // 30.6 Indikace hemofiltrace a hemodiafiltrace ...557 // 30.7 Přehled hemofiltračních a hemodiafiltračních metod...560 // 30.8 Rozšíření
HF a HDF a perspektivy ...564 // 31 Kontinuální mimotělní metody nahrazující funkci ledvin ...569 // 31.1 Úvod...569 // 31.2 Fyzikálně-chemické principy mimotělních metod očišťování krve ...569 // 31.3 Jednotlivé kontinuální mimotělní metody nahrazující ledviny ...571 // 31.4 Substituční roztoky a dialyzační roztoky ...576 // 31.5 Filtry a dialyzátory...578 // 31.6 Monitory...579 // 31.7 Cévní přístup ...579 // 31.8 Prevence srážení krve v mimotělním oběhu CRRT ...580 // 31.9 Indikace CRRT...582 // 31.10 Sledování v průběhu CRRT ...584 // 31.11 Srovnání mimotělních kontinuálních a intermitentních metod v náhradě // ledvinných funkcí...584 // 31.12 Další perspektivy ...586 // 32 Hemodialýza v terapii intoxikací ...590 // 32.1 Úvod...590 // 32.2 Přehled postupů používaných v terapii intoxikace...590 // 32.3 Mimotělní eliminace toxické látky...593 // 32.4 Postupy při intoxikaci vybranými látkami ...596 // 33 Farmakokinetika u selhání ledvin...609 // 33.1 Úvod...609 // 33.2 Základy farmakokinetiky, farmakokinetické parametry...609 // 33.3 Změny farmakokinetiky u renálního selhání ...625 // 33.4 Změny farmakokinetiky u hemodialyzovaných nemocných ...630 // 33.5 Farmakokinetické parametry vybraných léků ...632 // 10 // 34 Faktory limitující dlouhodobou dialyzační léčbu ...652 // 34.1 Úvod...652 // 34.2 Historický přehled ...653 // 34.3 Současný stav ...654 // 34.4 Morbidita a mortalita
dialyzovaných pacientů...655 // 34.5 Požadavky na dlouhodobou dialyzační léčbu...655 // 34.6 Komplikace dlouhodobé dialyzační léčby ...656 // 34.7 Zlepšení dlouhodobých výsledků...658 // Doslov ...661 // Přehled použitých zkratek...662 // O autorech...666 // Rejstřík ...675 // // ? ?\? 

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC