Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
199 s.

objednat
ISBN 80-244-0410-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapky, předmlvu
Bibliografie: s. 199
Geologie historická - učebnice vysokošk.
000036826
Předmluva (Jiří Kalvoda, Ondřej Bábek, Rostislav Brzobohatý) 7 // 1. Všeobecná část (Rostislav Brzobohatý, Ondřej Bábek) 9 // 1.1 Stratigrafie (Rostislav Brzobohatý) 9 // 1.1.1 Úvod 9 // 1.1.2 Principy stratigrafie 10 // 1.1.3 Stratigrafické metody 12 // 1.1.4 Standardní stratigrafická stupnice, chronostratigrafie 19 // 1.2 Evoluce (Rostislav Brzobohatý) 22 // 1.3 Teorie tektoniky litosférických desek (Ondřej Bábek) 27 // 1.4 Paleogeografie a pánevní analýza (Ondřej Bábek) 32 // 1.4.1 Paleoekologie a paleobiogeografie 32 // 1.4.2 Sedimentační prostředí a faciální analýza 33 // 1.4.2.1 Principy faciální analýzy 33 // 1.4.2.2 Modely sedimentačních prostředí 36 // 1.4.2.2.1 Terestrická sedimentační prostředí 36 // 1.4.2.2.2 Přechodná sedimentační prostředí 41 // 1.4.2.2.3 Mořská sedimentační prostředí 43 // 1.4.3 Základy pánevní analýzy 50 // 2. Systematická část (Jiří Kalvoda, Ondřej Bábek, Rostislav Brzobohatý) 52 // 2.1 Vznik kosmu (Jiří Kalvoda) 52 // 2.2 Vznik Země (Jiří Kalvoda) 54 // 2.3 Prekambrium (Jiří Kalvoda) 54 // 2.3.1 Archaikum 54 // 2.3.1.1 Vývoj zemské kůry a vnějších zemských obalů 54 // 2.3.1.2 Vznik a vývoj života 61 // 2.3.1.3 Shrnutí 63 // 2.3.2 Proterozoikum 63 // 2.3.2.1 Vývoj zemské kůry 63 // 2.3.2.2 Život v proterozoiku 64 // 2.3.2.3 Shrnutí 65 // 2.3.3. Regionální přehled prekambria 65 // 2.3.3.1 Severní Amerika 66 // 2.3.3.2 Východoevropský kraton 66 // 2.3.3.3 Prekambrium Českého masivu 67 // 2.4 Paleozoikum (Jiří Kalvoda, Ondřej Bábek) 68 // 2.4.1 Spodní paleozoikum 70 // 2.4.1.1 Základní členění a celková charakteristika 70 // 2.4.1.2 Paleogeografie a tektonické procesy 72 // 2.4.1.3 Život ve spodním paleozoiku 80 // 2.4.1.3.1 Flóra 80 // 2.4.1.3.2 Fauna 81 // 2.4.1.3.3 Vymírání 90 // 2.4.1.4 Regionální přehled 91 //
2.4.1.4.1 Kaledonská mobilní zóna a přilehlé kratony 91 // 2.4.1.4.1.1 Baltika 91 // 2.4.1.4.1.2 Laurentie 94 // 2.4.1.4.2 Laurentská platforma, kordilerská a franklinská mobilní zóna 95 // 2.4.1.4.3 Oblast Paleotethydy 96 // 2.4.1.4.3.1 Český masiv 96 // 2.4.1.4.3.1.1 Středočeská oblast 96 // 2.4.1.4.3.1.2 Krušnohorská a lugická oblast 101 // 2.4.1.4.3.1.3 Moravskoslezská oblast 102 // 2.4.1.4.3.2 Západní Karpaty a Východní Alpy 105 // 2.4.1.5 Shrnutí 106 // 2.4.2 Svrchní paleozoikum 106 // 2.4.2.1 Základní členění a celková charakteristika 106 // 2.4.2.2 Paleogeografie a tektonické procesy 109 // 2.4.2.3 Život ve svrchním paleozoiku 113 // 2.4.2.3.1 Flóra 113 // 2.4.2.3.2 Fauna 115 // 2.4.2.3.3 Největší vymírání 120 // 2.4.2.4 Regionální přehled 121 // 2.4.2.4.1 Východoevropská platforma a uralská mobilní zóna 121 // 2.4.2.4.2 Severní Amerika 121 // 2.4.2.4.3 Variská mobilní zóna v Evropě 122 // 2.4.2.4.3.1 Zonální členění 122 // 2.4.2.4.3.2 Český masiv 125 // 2.4.2.4.3.2.1 Moravskoslezská oblast 125 // 2.4.2A4 Permokarbonské pánve 128 // 2.4.2.4.5 Karbon a perm v Západních Karpatech 129 // 2.4.2.5 Shrnutí 129 // 2.5 Mesozoikum (Jiří Kalvoda) 130 // 2.5.1 Základní členění a celková charakteristika 130 // 2.5.2 Paleogeografie a tektonické procesy 136 // 2.5.3 Život v mesozoiku 139 // 2.5.3.1 Flóra 139 // 2.5.3.2 Fauna 143 // 2.5.3.3 Vymírání na hranici mesozoika a kenozoika 152 // 2.5.4 Regionální přehled 152 // 2.5.4.1 Platformní vývoj 152 // 2.5.4.1.1 Platformní vývoj mesozoika v západní Evropě 152 // 2.5.4.1.2 Platformní vývoj mesozoika na Českém masivu 154 // 2.5.4.2 Alpinská mobilní zóna 156 // 2.5.4.2.1 Alpinské vrásnění 156 // 2.5A2.2 Alpy 156 // 2.5.4.2.3 Západní Karpaty 160 // 2.5.4.2.3.1 Zonální členění Západních Karpat 160 //
2.5.4.2.3.2 Internidy 164 // 2.5.4.2.3.3 Externidy (Vnější Západní Karpaty) 168 // 2.5.4.2.3.3.1 Bradlové pásmo 168 // 2.5.4.2.3.3.2 Flyšové pásmo 168 // 2.5.4.2.3.3.2.1 Magurská skupina příkrovů 170 // 2.5.4.2.3.3.2.2 Vnější krosněnská skupina příkrovů 170 // 2.5.5 Shrnutí 173 // 2.6 Kenozoikum (Rostislav Brzobohatý) 173 // 2.6.1 Terciér 173 // 2.6.1.1 Základní členění a celková charakteristika 173 // 2.6.1.2 Paleogeografie a tektonické procesy 173 // 2.6.1.3 Život v terciéru 177 // 2.6.1.4 Regionální přehled 178 // 2.6.1.4.1 Terciér mobilní středozemní oblasti 179 // 2.6.1.4.1.1 Vnější Západní Karpaty na Moravě a ve Slezsku 181 // 2.6.1.4.1.1.1 Magurská skupina příkrovů 181 // 2.6.1.4.1.1.2 Vnější krosněnská skupina příkrovů 182 // 2.6.1.4.1.1.3 Autochtónni paleogén 184 // 2.6.1.4.1.1.4 Neogenní pánve 184 // 2.6.1.4.2 Terciérní pokryv platformní části Evropy 187 // 2.6.1.4.3 Akvitánská pánev 189 // 2.6.1.5 Shrnutí 189 // 2.6.2 Kvartér 190 // 2.6.2.1 Základní členění a celková charakteristika 190 // 2.6.2.2 Paleogeografie a tektonické procesy 190 // 2.6.2.3 Život v kvartéru 193 // 2.6.2.4 Regionální přehled 195 // 2.6.2.5 Shrnutí 198 // Doporučená literatura 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC