Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Jalna, 2001
xx, 474 s. : il., plány ; 31 cm

objednat
ISBN 80-86396-06-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie
Bibliografie: s. 459-474
Architektura česká - památky kulturní - ochrana - sborníky
Památky kulturní - péče a ochrana - sborníky
000036827
OBSAH // Václav Havel Gratulace XI // Michael Petzet Gratulace XIII // Jaroslav Moserová Pocta XV // Jan Kasl Pocta XVII // Tabula Gratulatoria XVIII // Olga Bašeová Krajina v Českých zemích 3 // Claudia Bonora L’antico convento di Santa Maria del Gradare: da edificio religioso a deposito dell’Imperiale Regia Artiglieria 11 // Helena Čižinská Interiéry vybraných pražských lékáren od konce 19. století do 30. let 20. století 29 // Ladislav Bezděk Bytí 57 // Tomáš Durdík Česká hradní architektura doby Václava IV. 63 // Andrej Fiala ? zaniknutému gotickému kostolu sv. Mikuláša v bratislavskom Podhradí 77 // Eliška Fučíková Několik poznámek ? pobytu Adriaena de Vries na Pražském hradě. 87 // Eliška Binková Pohledy vzhůru 91 // Václav Girsa, Miloslav Hanzl ? obnově interiéru vyhlídkové síně ve věži hradu Bezděz 99 // Jaromír Homolka Madona z Radlje nad Drávou a moravské sochařství kolem roku 1350 105 // Mojmír Horyna Bývalý Trčkovský palác na Malé Straně v Praze 113 // Kamila Brabencová Vídeň, státní a církevní moc - Parlament a Karlskirche 127 // Josef Hyzler Obnova radnice ve Stříbře 135 // VII // Pavel Jerie Restaurování a prezentace zámeckých divadel 139 // v Čechách a na Moravě // František Kasička Renovace hradu Křivoklátu od padesátých 145 // do počátku devadesátých let 20. století // Zdeněk Chrapek Hudba v architektuře 153 // Miloš Kruml Od modelu ? modelu - Dokumentace 165
// památkových staveb, souborů, chráněných zón a měst v Rakousku // Martin Kubelik Tradice a inovace: dvě vily benátské renesance 177 // Jiří Kuthan Cisterciácké kláštery jako pohřební místa 199 // vladařských rodů střední Evropy // Jiří Chvojka Malostranské’dvorky 215 // Luboš Lancinger Ke stavebnímu vývoji zámku v Chrasti 225 // Jiřina Muková u Chrudimi // Alena Lišková Vzpomínky na spolupráci 233 // s doc. JUDr. PhDr. Dobroslavem Líbalem, DrSc // Petr Macek Dominikánský klášter v Nymburku 245 // Pavel Zahradník // Zdena Jandusová Vejprnice 259 // Alois Machatschek Denkmalpflege in Italien im Zeitalter 267 // der Renaissance - Theoretische Grundsätze zum Umgang mit historischer Architektur // Jiřina Muková Ke stavebnímu vývoji domu čp. 7 na Velkém 277 // Olga Novosadová náměstí v Písku // Ladislav Musílek Radiační metody ve výzkumu památek 281 // Jan Jedlička Basilika sv. Jiří, 1993-1995 303 // Josef Němec Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 311 // 20. století - Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let // Milan Pavlík Architektura „moderní“ a obnova památek 321 // ve 2. polovině 20. století // Vlil // Michael Petzet Jiří Stádeček Pavel Preiss // Ivan Ruller Josef Štulc // Vladimír Uher Zygmunt Šwiechowski // Milan Togner Helga Turková // Jaroslav Vajdiš // Jaroslav Vajdiš // Věra Vávrová // Aleš Vošahlík // The spiritual
message of monuments and sites 331 // Život v kameni 335 // Ó judsky Betléme, já spěchám ? tobě - Úvaha 347 o slezských cisterciáckých inspiracích Šporkova Kuksu // Soudobá urbanistická a architektonická tvorba 355 // v památkovém prostředí // Odraz syntetické metody Václava Wagnera 375 // ve významných akcích památkové obnovy 70. a 80. let // Architektonické’ detaily 387 // Budowle cysterskie w Koprzywnicy 393 // i Wgchocku model šredniowiecznej wspófpracy mi dzynarodowej // Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 405 // Osudy Koperníkova rukopisu z Nostické 415 // palácové knihovny v Praze // Zajímavosti reálné a dochované skutečnosti 419 // očima a objektivem Jaroslava Vajdiše // Přírodní materiály ve stavebnictví vesnic 427 // v Pomoraví // Vývoj podlahy Vladislavského sálu na Pražském 441 hradě v archivních dokumentech - Příspěvek ke stavebním dějinám Starého královského paláce // Mezinárodní souvislosti oboru památkové péče 447 // Bibliografie 1940-2001 // doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. 459
(OCoLC)51191279
cnb001029831

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC