Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2005
104 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7044-664-1 (brož.)
Skripta
Na obálce nad názvem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd
Obsahuje bibliografické odkazy
Hermeneutika (filozofie) - učebnice vysokošk.
000036921
Obsah // 1. Úvodní hermeneutické vstupy 1 // 1.1. Předmluva 1 // 1.2. Úkol propedeutiky 2 // 1.3. Uvedení do hermeneutického světa, základní pojmy, hermeneutická paradigmata 3 // 1.4. Velmi stručné dějiny hermeneutického myšlení 4 // 1.5. Exkurz do Platónovy hermeneutiky hermeneutiky 6 // 1.6. Exkurz do Augustinovy hermeneutiky vícerého smyslu a pravdy 7 // 2. Heideggerova hermeneutická ontologie 11 // 2.1. Cesta ? hermeneutice a od hermeneutiky 11 // 2.2. Hermeneutika fakticity 12 // 2.3. Hermeneutika smyslu bytí pobytu 19 // 3. Gadamerova hermeneutická ontologie řeči 25 // 3.1. Hermeneutická zkušenost umění // 25 // 3.2. Hermeneutické dějiny hermeneutiky 27 // 3.3. Teorie hermeneutiky 30 // 3.4. Ontologie řečovosti 36 // 4. Ricoeurova hermeneutika symbolů a textů 39 // 4.1. Místo hermeneutiky v Ricoeurově filosofii 39 // 4.2. Hermeneutika symbolů 39 // 4.3. Hermeneutika textů 55 // 5. Habermasova kritická a komunikativní hermeneutika 65 // 5.1. Cesta ke kritické hermeneutice 65 // 5.2. Hermeneutická logika společenských věd 67 // 5.3. Může být hermeneutika univerzální? 75 // 5.4. Hermeneutika v teorii komunikativního jednám // 87 // 6. Apelová transcendentálni hermeneutika a pragmatika 90 // 6.1. Transcendentálni hermeneutika 90 // 6.2. Diskurzívm etika 94 // 7. Protohermeneutika v české filosofické diskusi 95 // 7.1. Masarykův náběh ke kritické hermeneutice 95 // 7.2. Pekařova romantická hermeneutika 97 // 7.3. Rádiová
reformní a praktická hermeneutika 98 // 7.4. Patočkova hermeneutika války 100 // 8. Krátké kritické % g‘gg z j ERZlTA 102 // V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH // TEOLOGICKÁ FAKULTA // knihovna . // Kněžská 8 // 37Q oi Buclojovice // -104-
(OCoLC)85165585
cnb001633998

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC