Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2006
278 s.,[12] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7254-868-9 (váz.)
Vnitřní lékařství ; 7
Postgraduální klinický projekt ; 7
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie (na příloze barvené), tabulky, grafy, diagramy, seznam autorů, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 257-259
Hematologie - učebnice vysokošk.
000037045
Seznam zkratek 17 // Poděkování 23 // 1 Úvod (K. Indrák) 25 // 2 Anemie 27 // 2.1 Regulace erytropoézy (K. Indrák) 27 // 2.2 Definice a rozdělení anémií (V. Ščudla) 27 // 2.3 Vyšetřovací metody (K. Indrák) 31 // 2.4 Anemický syndrom (AS) a jeho projevy (V. Ščudla) 32 // 2.5 Anemie z nedostatku železa (sideropenické anemie) (I. Krč) 33 // 2.6 Anemie chronických chorob (V. Ščudla) 37 // 2.6.1 Anemie u nádorových chorob 41 // 2.6.2 Anemie u chronických zánětů a infekcí 41 // 2.6.3 Anemie u chronických jaterních chorob 42 // 2.6.4 Anemie u chorob ledvin 42 // 2.6.5 Anemie u revmatických chorob 42 // 2.6.6 Anemie u endokrinních chorob 42 // 2.6.7 Anemie v těhotenství 44 // 2.7 Megaloblastové anemie (MA) (V. Ščudla) 44 // 2.7.1 Megaloblastové anemie z nedostatku vitaminu B12 (kobalaminu) 44 // 2.7.1.1 Perniciózní anemie (PA, morbus Addison-Biermer) 44 // 2.7.1.2 Ostatní megaloblastové anemie z nedostatku vitaminu B12 48 // 2.7.2 Megaloblastové anemie z nedostatku kyseliny listové 49 // 2.7.3 Ostatní megaloblastové anemie 50 // 2.8 Hemolytické anemie (HA) (K. Indrák) 50 // 2.8.1 Korpuskulárni HA 51 // 2.8.1.1 Korpuskulárni HA - membránové 51 // 2.8.1.1.1 Hereditární sférocytóza (HS) 52 // 2.8.1.1.2 Hereditární eliptocytóza (HE) 52 // 2.8.1.2 Korpuskulárni HA v důsledku enzymopenie nebo enzymopatie 52 // 2.8.1.2.1 HA v důsledku poruch glutationového metabolismu 53 // 2.8.1.2.2 HA v důsledku poruch glykolytické cesty 54 // 2.8.1.3 Korpuskulárni HA - hemoglobinopatie 55 // 2.8.1.4 Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) (L. Chrobák) 56 // 2.8.2 Extrakorpuskulární hemolytické anemie (M. Heczko, J. Vondráková).57 // 2.8.2.1 Autoimunitní hemolytické anemie (AIHA) (M. Heczko) 57 // 2.8.2.1.1 AIHA s tepelnými protilátkami 58 // 2.8.2.1.2 Nemoc chladových aglutininů (CAD, Cold Aglutinin Disease) 61 //
2.8.2.1.3 Paroxysmální chladová hemoglobinurie (PCH) 63 // 2.8.2.2 Polékové imunitní hemolytické anemie 64 // 2.8.2.3 Neimunitní hemolytické anemie (NIHA) (J. Vondráková) 64 // 2.8.2.3.1 NIHA z chemických příčin 64 // 2.8.2.3.2 NIHA z fyzikálních příčin 65 // 2.8.2.3.3 NIHA z infekčních příčin 65 // 2.8.2.3.4 Mikroangiopatické hemolytické anemie (MAHA) 66 // 2.9 Hemoglobinopatie (K. Indrák, V. Divoký) 66 // 2.9.1 Talasemie 66 // 2.9.1.1 Alfa-talasemie 67 // 2.9.1.2 Beta-talasemie 67 // 2.9.2 Strukturní hemoglobinové varianty 68 // 2.9.2.1 Hemoglobin S, srpkovitá anemie 68 // 2.9.3 Methemoglobinemie (viz kapitola 3.2.1.1.2.2.) 68 // 2.9.4 Hemoglobin se změněnou afinitou ke kyslíku 68 // 2.10 Sideroblastické anemie (L. Chrobák) 69 // 2.10.1 Přetížení organismu železem 70 // 2.11 Kongenitální dyserytropoetické anemie (L. Chrobák) 71 // 2.12 Akutní posthemoragické anemie (I. Krč) 72 // 3 Polycytemie (K. Indrák) 75 // 3.1 Nepravé polycytemie (relativní polycytemie - RP) 75 // 3.2 Sekundární polycytemie (SP) 75 // 3.2.1 Sekundární polycytemie při hypoxii 76 // 3.2.1.1 SP při snížené saturaci krve kyslíkem 76 // 3.2.1.2 SP v důsledku hemoglobinopatií s vysokou afinitou ke kyslíku..78 // 3.2.1.2.1 Hemoglobinopatie s vysokou afinitou ke kyslíku 78 // 3.2.1.2.2 Methemoglobinemie 78 // 3.2.1.2.3 Karboxyhemoglobinemie kuřáků (CO-Hb) 80 // 3.2.1.3 Polycytemie při lokalizované hypoxii v ledvinách 80 // 3.2.2 Polycytemie při nefyziologické nadprodukci erytropoetinu 80 // 3.2.2.1 Familiární a kongenitální polycytemie // při idiopatické nadprodukci erytropoetinu 80 // 3.2.2.2 Polycytemie a onemocnění ledvin 80 // 3.2.2.3 Játra a polycytemie 80 // 3.2.3 Polycytemie v důsledku substancí stimulujících erytropoézu 80 // 3.2.3.1 Polycytemie při otravě těžkými kovy - kobalt 80 //
3.2.3.2 Polycytemie sportovců v důsledku dopingu 81 // 3.3 Primární polycytemie 81 // 3.3.1 Primární familiární a kongenitální polycytemie (PFCP) 81 // 3.3.2 Pravá polycytemie (polycytemia vera), viz kapitola 6.3.2 81 // 4 Aplastické anemie, poruchy leukocytárního systému, // hypersplenismus a tezaurismosy 83 // 4.1 Aplastické anemie (AA) (J. Hubáček) 83 // 4.1.1 Získané aplastická anemie 83 // 4.1.2 Čistá aplazie červené řady (Pure Red Cell Aplasia - PRCA) 84 // 4.1.3 Vrozené syndromy selhání kostní dřeně (D. Pospíšilová) 85 // 4.1.3.1 Fanconiho anemie (FA) (K. Indrák) 86 // 4.2 Kvalitativní poruchy leukocytárního systému (I. Krč) 86 // 4.2.1 Defekty granulocytů 86 // 4.2.2 Defekty B-lymfocytů 89 // 4.2.3 Defekty T-lymfocytů 89 // 4.2.4 Kombinované defekty B- i T-lymfocytů 90 // 4.3 Hypersplenismus a funkce sleziny (L. Chrobák) 90 // 4.3.1 Hypersplenismus 90 // 4.4 Choroby se střádáním tuků (tezaurismosy, lipidózy) (I. Krč) 91 // 4.4.1 Gaucherova choroba 91 // 4.4.2 Fabryho choroba (angiokeratoma corporis diffusum) 91 // 4.4.3 Niemannova-Pickova choroba 92 // 4.4.4 Syndrom Heřmanského a Pudláka : 92 // 5 Hemostáza 93 // 5.1 Fyziologické poznámky k procesům krevního srážení (M. Penka) 93 // 5.2 Laboratorní diagnostika poruch hemostázy (M. Penka) 97 // 5.2.1 Vyšetření doby krvácení a srážení a odvozené testy 97 // 5.2.1.1 Doba krvácení 97 // 5.2.1.2 Doba srážení 98 // 5.2.1.3 Protrombinový čas 98 // 5.2.1.4 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) 98 // 5.2.1.5 Trombinový čas 98 // 5.2.1.6 Reptilázový čas 98 // 5.2.1.7 Fibrinogen 98 // 5.2.1.8 Antitrombin 99 // 5.2.1.9 Etanolgelifikační test 99 // 5.2.1.10 D-dimery 99 // 5.2.1.11 ProC-Global test 99 // 5.2.1.12 Fragment 1+2 (F 1+2) 99 // 5.2.1.13 Trombin-antitrombinový komplex 100 // 5.2.1.14 Anti-?? aktivita 100 //
5.2.2 Vyšetření faktorů 100 // 5.3 Krevní destičky (trombocyty) 100 // 5.3.1 Funkce trombocytů (M. Černá) 100 // 5.3.2 Trombocytopenie (M. Černá, D. Pospíšilová) 101 // 5.3.2.1 Vrozené trombocytopenie 101 // 5.3.2.2 Získané trombocytopenie 104 // 5.3.2.2.1 Idiopatická (imunitní) trombocytopenická purpura (IIP) 104 // 5.3.2.2.2 Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) (A. Hluší) 106 // 5.3.2.2.3 Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) (A. Hluší) 107 // 5.3.2.2.4 HELLP syndrom (A. Hluší) 107 // 5.3.2.2.5 Neonatální aloimunitní trombocytopenie // (M. Černá, D. Pospíšilová) 108 // 5.3.2.2.6 Potransfuzní purpura (M. Černá, D. Pospíšilová) 108 // 5.3.2.2.7 Polékové trombocytopenie (M. Černá, D. Pospíšilová) 108 // 5.3.2.2.8 Heparinem indukovaná trombocytopenie // (M. Černá, D. Pospíšilová) 109 // 5.3.3 Trombocytopatie (M. Černá, D. Pospíšilová) 109 // 5.4 Vrozené krvácivé stavy (M. Penka) 110 // 5.4.1 Hemofílie (M. Penka) 110 // 5.4.1.1 Hemofílie A 110 // 5.4.1.2 Hemofílie 8 114 // 5.4.1.3 Von Willebrandova nemoc (M. Penka) 114 // 5.4.1.4 Další vrozené krvácivé stavy 116 // 5.5 Získané krvácivé stavy (M. Penka) 117 // 5.5.1 Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) 117 // 5.5.2 Nedostatek ? vitaminu a hepatobiliární choroby 119 // 5.6 Funkce cévní stěny a krvácivé stavy z cévních příčin (V. Kŕčová) 120 // 5.6.1 Vrozené poruchy cévní stěny 120 // 5.6.1.1 Hereditární hemoragická teleangiektázie (HHT) // - Renduova-Oslerova-Weberova choroba 120 // 5.6.1.2 Ehlersův-Danlosův syndrom 120 // 5.6.1.3 Pseudoxanthoma elasticum 121 // 5.6.1.4 Marfanův syndrom 121 // 5.6.1.5 Osteogenesis imperfecta 121 // 5.6.1.6 Vrozené hemangiomy (kapilární, kavernózní a smíšené) 121 // 5.6.2 Získané poruchy cévní stěny (vaskulitidy) 121 // 5.6.2.1 Henochova-Schönleinova purpura 121 //
5.6.2.2 Polyarteritis nodosa a Wegenerova granulomatóza 122 // 5.6.2.3 Behcetova choroba 122 // 5.6.2.4 Skorbut (kurděje) 122 // 5.6.2.5 Purpura simplex a senilní purpura 122 // 5.7 Trombofilní stavy (V. Krčová) 123 // 5.7.1 Vrozené trombofilní stavy 124 // 5.7.1.1 APC rezistence 124 // 5.7.1.2 Protrombinová mutace F II (20210G/A) 124 // 5.7.1.3 Defekty proteinů C a S 124 // 5.7.1.4 Defekt antitrombinu 125 // 5.7.1.5 Vrozená forma hyperhomocysteinemie // podmíněná mutací MIHFR 125 // 5.7.1.6 Dysfibrinogenemie 125 // 5.7.1.7 Vyšetření vrozených trombofilních stavů - souhrn 125 // 5.7.2 Získané trombofilní stavy 125 // 5.7.2.1 Získaný typ APC-R 125 // 5.7.2.2 Antifosfolipidový syndrom 125 // 5.7.2.3 Hyperhomocysteinemie 126 // 5.7.2.4 Metabolismus lipidů 126 // 5.7.2.5 Hemokoagulační faktory se vztahem ktrombofilii 126 // 5.7.2.6 Poruchy fibrinolýzy 126 // 5.7.2.7 Fibrinogen 126 // 5.7.2.8 Získané nedostatky přirozených inhibitorů 127 // 5.7.3 Vyšetřovací metody u trombofilních stavů 127 // 5.8 Antikoagulační léčba (V. Krčové) 128 // 5.8.1 Heparin 128 // 5.8.2 Nízkomolekulární hepariny // (LMWHs - Low Molecular Weight Heparin) 129 // 5.8.3 Kumarinová antikoagulancia - léčba perorálními preparáty 129 // 5.8.4 Přímé inhibitory trombinu nebo receptoru pro trombin - hirudin 130 // 5.8.5 Další preparáty 131 // 6 Hematoonkologie 133 // 6.1 Myelodysplastický syndrom (MDS) (M. Heczko) 133 // 6.2 Akutní leukemie 137 // 6.2.1 Akutní myeloidní leukemie (AML) (K. Indrák) 137 // 6.2.2 Akutní promyelocytární leukemie (APL) ( E. Faber) 142 // 6.2.3 Akutní lymfoblastické leukemie (ALL) (K. Indrák) 144 // 6.3 Chronické myeloproliferativní stavy 146 // 6.3.1 Chronická myeloidní leukemie (CML) (E. Faber) 146 // 6.3.2 Pravá polycytemie (polycytemia vera - PV, Renduova-Oslerova-Vaquezova choroba) (K. Indrák) 149 //
6.3.3 Primární (esenciální) trombocytemie (K. Indrák) 153 // 6.3.4 Primární (idiopatická) osteomyelofibróza (OMF) (K. Indrák) 154 // 6.4 Chronické lymfatické leukemie 155 // 6.4.1 B-chronická lymfatická leukemie (B-CLL) (T. Papajík) 155 // 6.4.2 Prolymfocytární leukemie (T. Papajík) 161 // 6.5 Vlasatobuněčná leukemie (L. Raida) 161 // 6.6 Nehodgkinské lymfomy (T. Papajík) 163 // 6.6.1 Difúzni B-velkobuněčný lymfom (DLCL) 173 // 6.6.2 Folikulární lymfom (FL) 173 // 6.6.3 Mantle cell lymfom (MCL) 174 // 6.6.4 Periferní T-lymfomy 174 // 6.6.5 Lymfom z malých lymfocytů/B-chronická lymfatická leukemie (SLL/B-CLL) 174 // 6.6.6 Primární gastrointestinální lymfomy. Extranodální B-buněčný lymfom // marginální zóny MALT typu (MZL MALT) (I. Krč) 175 // 6.6.7 Maligní lymfomy postihující kůži (I. Krč) 176 // 6.6.7.1 Mycosis fungoides 176 // 6.6.7.2 Sézaryho syndrom 176 // 6.6.7.3 Kožní B-lymfomy 176 // 6.6.8 Principy terapie NHL (T. Papajík) 176 // 6.7 Hodgkinův lymfom (L. Raida) 178 // 6.8 Monoklonální gamapatie (V. Ščudla) 182 // 6.8.1 Monoklonální gamapatie nejistého významu (MGNV) 182 // 6.8.2 Mnohočetný myelom (MM) 185 // 6.8.3 Waldenströmova (primární) makroglobulinemie (WM) 190 // 6.8.4 Nemoc těžkých řetězců (HCD) 191 // 6.8.4.1 HCD-y (Franklinova choroba) 191 // 6.8.4 2 HCD-a 192 // 6.8.4.3 HCD-y 192 // 6.8.5 Kryoglobulinemie (KG) 192 // 6.8.6 AL-amyloidóza (amyloid light-chain amyloidóza) 193 // 7 Účelná hemoterapie (I. Skoumalová a J. Vondráková) 197 // 7.1 Transfúzni přípravky 197 // 7.1.1 Plná krev 197 // 7.1.2 Erytrocytární koncentrát 198 // 7.1.3 Erytrocytární koncentrát resuspendovaný 198 // 7.1.4 Erytrocytární koncentrát resuspendovaný chudý na leukocyty 198 // 7.1.5 Erytrocytární koncentrát resuspendovaný deleukotizovaný 198 //
7.1.6 Erytrocytární koncentrát promytý 199 // 7.1.7 Trombocytární koncentrát 199 // 7.1.8 Čerstvě zmražená plazma 199 // 7.2 Podmínky bezpečného zajištění a správného podávání transfuzí 199 // 7.3 Potransfuzní reakce 200 // 7.4 Autotransfuze 200 // 7.5 Krevní deriváty 201 // 7.5.1 Albumin 201 // 7.5.2 Koncentráty imunoglobulinů 201 // 7.5.3 Koncentráty koagulačních faktorů 201 // 7.6 Dárcovství krve 201 // 8 Diferenciální diagnostika vybraných hematologických syndromů 203 // 8.1 Diferenciální diagnostika anémií (V. Ščudla) 203 // 8.2 Diferenciální diagnostika polycytemií (K. Indrák) 205 // 8.3 Diferenciální diagnostika neutrofilie (I. Krč) 210 // 8.4 Diferenciální diagnostika neutropenií (M. Heczko) 211 // 8.5 Diferenciální diagnostika eozinofilií a hypereozinofilní syndrom (E. Faber).214 // 8.5.1 Sekundární eozinofilie 215 // 8.5.2 Klonální eozinofilie 216 // 8.5.3 Idiopatické eozinofilie 216 // 8.6 Diferenciální diagnostika bazofilií (E. Faber) 217 // 8.7 Diferenciální diagnostika monocytóz (J. Vondráková) 218 // 8.8 Diferenciální diagnostika lymfocytózy (L. Raida) 218 // 8.9 Diferenciální diagnostika lymfopenie (L. Raida) 220 // 8.10 Diferenciální diagnostika pancytopenie (L. Raida) 221 // 8.11 Diferenciální diagnostika Splenomegalie (L. Chrobák) 222 // 8.12 Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie (I. Krč) 224 // 9 Indikace splenektomie (L. Chrobák) 227 // 10 Podpůrná péče (E. Faber) 229 // 10.1 Profylaxe a léčba nevolnosti a zvracení 229 // 10.2 Léčba bolesti 230 // 10.3 Léčba poruch vnitřního prostředí a výživy 232 // 10.4 Profylaxe a léčba infekčních komplikací 232 // 10.5 Centrální žilní kanylace 233 // 10.6 Prevence a léčba oddálených komplikací 234 //
11 Transplantace krvetvorných buněk (E. Faber) 237 // 11.1 Zdroje krvetvorných buněk 237 // 11.2 Indikace TKB, předtransplantační příprava a vyšetření 239 // 11.3 Přípravný režim 240 // 11.4 Převod štěpu 241 // 11.5 Potransplantační komplikace 241 // 11.5.1 Toxicita přípravného režimu 242 // 11.5.2 Selhání a rejekce štěpu 243 // 11.5.3 Infekční komplikace 243 // 11.5.4 Nemoc štěpu proti hostiteli 245 // 11.5.5 Relaps nádorového onemocnění 246 // 12 Nové léčebné přístupy a perspektivy léčby hematologických malignit // (K. Indrák) 249 // 13 Normální hematologické hodnoty 253 // Doporučená literatura 257 // Seznam grafů 260 // Seznam obrázků 261 // Seznam schémat 262 // Seznam tabulek 263 // Rejstřík 266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC