Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Odeon, 1990

objednat
ISBN 80-207-0193-1
000037064
Rekat.
OBSAH // BÁSNÍK O SOBĚ Aspekty---9 // Z dopisu Adolfu Casaisu Monteirovi---? // FERNANDO PESSOA Autopsychografie - - - 21 // Ó šťastné lodi---22 // Ve zlaté záplavě zmrtvělé šeři--23 // Nijaké slunce marných dní---24 // Dřímej, zatímco já bdím — 25 // Ustaň v písni již--26 // Je mi líto hvězd---29 // Abdikace---30 // Lhostejno, jaké hudby hlas — 31 ‘Vánoce — 32 ’ Svoboda---33 // U hrobu Christiana Rosenkreutze — 35 // Poslední čarování---38 // Absurdní hodina - - - 41 Odysseus---49 // Don Šebestián, král portugalský--50 // Jindřich Moreplavec---51 // Portugalské moře---52 // Modlitba - - - 53 // Šikmý déšť---54 // Naslouchat nech mě---62 // Ještě větší osamění---63 // Hnus — 64 // Mám na sobě jakoby stín---65 // Jaké má nitro druhý---66 // Podstatný vždy je lásky cit--67 // (217) // Anglické sonety I---68 // IV - - - 68 0 Vili - - - 69 X - - - 70 XIV - - - 70 XVII - - - 71 XX - - - 72 XXIV ---12 Nápisy I - - - 74 // VI - - - 74 IX - - - 74 // XII - - - 74 // XIII - - - 75 // Mrtvá píseň--- // ALBERTO CAEIRO // Pastýř stád I--79 // Vili - - - 82 IX - - - 89 XXI - - - 90 XXXIX - - - 91 Rozptýlené básně---92 // Poznámky na paměť mého mistra Caeira (Álvaro de Campos)--95 // RICARDO REIS // Pokojné jsou, mistře-103 // Chci květ, jímž jsi - - - 105 Rozkoš, však pozvolna - - - 106 Tak brzy míjí vše - - - 107 // Pojď se mnou, Lydie--108 // Nad prázdným čelem již mi kvete-110 // (218)
// Zde, pravíte, v hrobě---111 // Co ustává, to vše je smrt * - - 112 // Modravě tyčí se hory---113 // Nikdo druhého nemiluje---114 // Abys byl velký, buď naprostý — 115 // Jedni s očima stále ? minulosti---116 // Lehce pod ochranou---117 // ALVARO DE CAMPOS // Triumfální óda---121 // Trafika---133 // Námořní óda---142 // Dva úryvky z ód - - - 187 // Lisbon Revisited (1923)--- 194 // Lisbon Revisited (1926)--- 196 // Narozeniny---199 // Báseň v přímce---202 // Odklad - --204 // Dršťky po portskú---206 // Já, já sám - --207 Magnificat---208 // V zrcadlovém bludišti básníkova já (Pavla Lidmilová)---209 // (219)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC