Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(5.4) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2006
508 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-779-0 (váz.)
Teologie
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. řecký text
Díla literární - interpretace - stati
Hermeneutika (teologie) - stati
000037148
OBSAH // SLOVO ÚVODEM... 13 // První část // Hermeneutika jako teorie porozumění // Petr Pokorný // 1 Co je hermeneutika? ... 17 // LITERATURA ... 17 // /EXKURS O TEOLOGII A FILOSOFII ... 19 // 2 Jazykový svět... 22 // LITERATURA... 22 // 2.1 Jazyk jako kódovací systém... 24 // 2.1.1 Slovník ... 25 // /exkurs o sémiolocii ... 26 // /EXKURS O ZKUŠENOSTI... 27 // /EXKURS o fenomenologii a HERMENEUTICE ... 30 LITERATURA... 30 // 2.1.2 Gramatika (syntaktika)... 32 // 2.1.2.1 Veta - základní nositel významu... 32 // 2.1.2.2 Gramatické osoby... 36 // 2.1.2.3 Gramatické časy jako konstrukty skutečnosti... 39 // /EXKURS: AUGUSTINOVY ÚVAHY O PAMĚTI... 41 // 2.2 Otázka jazykového světa (Od syntaxe k pragmatice) . . 44 // LITERATURA... 44 // 2.2.1 Od mluvy k jazyku, od vyprávění k struktuře... 44 // /EXKURS: STRUKTURY A LIDSKÝ SVĚT... 47 // LITERATURA... 47 // 2.2.2 Pragmatika... 49 // 2.2.2.1 Autor a pragmatika textu... 51 // 2.2.2.2 Komunikativní a nekomunikativní texty ... 52 // 53 // 54 // 54 // 59 // 71 // 78 // 81 // 83 // 83 // 83 // 84 // 84 // 86 // 87 // 89 // 90 // 97 // 97 // 97 // 100 // 102 // 105 // 106 // 106 // 107 // 111 // 115 // 118 // 120 // 122 // 122 // 125 // 125 // 133 // 133 // Hermeneutika, transformativní gramatika // a „budoucnost“ textu ... // Symbol a metafora... // LITERATURA... // Kognitivní funkce metafory... // Metafora a mýtus ... // Dvojí tvář metafory... // /exkurs: uvnitř metafory... // Text ... // LITERATURA...
// Grafický charakter psaného textu ... // Mlčení textu... // LITERATURA... // Možnost zneužití textu... // Setrvačnost textu ... // Snížení redundance... // Sukcesivní povrch psaného textu... // Text mezi tradicí a budoucností... // LITERATURA... // Tradice jako naše podloží... // /EXKURS o intertextualitě... // Historická kritika (1) ... // /exkurs o vztahu autora a textu ... // Čtenář a text... // LITERATURA... // /EXKURS o hermeneutickém kruhu ... // Tradice a nové zkušenosti... // Tradice a příběh... // /exkurs o hermeneutickém čtyřúhelníku // Působení textu ... // Kanonizace a biblická teologie... // literatura... // Estetické působení textu... // LITERATURA... // Žánr ... // LITERATURA... // Ul Ul Ul // 3.9.1 Bible jako inspirace novější literární vědy... 136 // LITERATURA... 136 // /exkurs o stylu komentáře ... 138 // 4 Metody interpretace ... 139 // LITERATURA... 139 // 4.1 Dějinné pozadí exegetických metod // a hermeneutických teorií ... 140 // LITERATURA... 140 // 4.2 Filologie ... 148 // 4.2.1 Překlad ... 149 // LITERATURA... 149 // 4.3 Synchronní interpretace a projekty // z ní vycházející ... 155 // LITERATURA... 155 // 4.3.1 Rétorická kritika... 157 // 4.3.2 Synchronní rozměr textu v úvodních // exegetických operacích... 170 // 4.4 Historické metodiky ... 173 // LITERATURA... 173 // 4.4.1 Rekonstrukce textu... 174 // 4.4.2 Parafráze, remytizace, pragmatika ... 177 // 4.4.3 Historická kritika
(2) ... 183 // 4.4.4 „Příčné metodiky"... 187 // 4.4.4.1 Kritika tradice - Dějiny formy ... 187 // LITERATURA... 187 // 4.4.4.2 Kritika redakce... 190 // LITERATURA... 190 // 5 Výklad... 193 // LITERATURA... 193 // 5.1 Cizost a přitažlivost starých textů ... 193 // .2 Setkání světů... 194 // .3 Porozumění textu jako součást sebepochopení 201 // .4 Dějinnost a zjevení ...204 // 5.5 Zjevení a svědectví ...205 // LITERATURA... 205 // 5.5.1 Zjevení ...205 // 5.5.2 Svědectví...210 // Druhá část // Postavy a problémy // Překlad v antice // Růžena Dostálová ... 219 // Patristická exegeze: Órigenés a Augustin // Lenka Karfiková...244 // Friedrich Schleiermacher // Alice Kliková...268 // 1 // Edmund Husserl // Zdenek Mathauser...284 // Martin Heidegger a nárok filosofické hermeneutiky // Jakub Čapek ...306 // Hermeneutika Rudolfa Bultmanna // Aleš Pištora...319 // Postmoderní kritika // Ivana Noble ...339 // Třetí část // Výklady textů // Úvod ...357 // Křesťanské zvěstování jako model hermeneutického procesu podle 1K 14,23-35 // Petr Pokorný...359 // Interpretace folklorní pohádky // Hana Smahelová...367 // „Jak poznáme to slovo, co nemluvil je Hospodin?“-K výkladu a interpretaci starozákonní perikopy Dt 18,15-22 // Martin Prudký ...381 // Vzkříšení dceryjairovy // Jiří Mrázek ...415 // Od štěněte k dítěti (Mk 7,24-30 / Mt 15,21-28) // O některých problémech biblické exegeze // Petr Pokorný...424
// Ježíšova slova z kříže // Josef B. Souček...439 // Hymnus o vyvýšení toho, který se ponížil: Fp 2,5-11 // Jan Roskovec...456 // Tajemství toto veliké jest: Ef 5,31-32 Teologické překlady a hermeneutické důsledky jednoho parenetického výroku, současně příspěvek ke zdůvodnění křesťanské etiky // Petr Pokorný...475 // Rejstříky // Rejstřík biblických knih ...485 // Rejstřík jmenný...493 // Rejstřík věcný k 1. části...502 // Rejstřík věcný k 2. a 3. části...506
(OCoLC)85526873
cnb001644131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC