Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2007
385 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7254-969-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 363-276, bibliografické odkazy a rejstříky
000037415
OBSAH // 1 Co je kognitivní věda? ... 13 // 1.1 Kognitivní revoluce... 14 // 1.2 Kognitivní věda či kognitivní vědy?... 18 // 13 Kognitivismus... 19 // I. ČÁST: MYSLÍCÍ STROJE // 2 Komputacionismus...26 // 2.1 Středověká matematika...26 // 2.2 Aritmetická navigace...27 // 2.3 Analytická geometrie... 29 // 2.4 Co je myšlení?...31 // 2.5 Myslící stroje... 32 // 2.6 Leibnizův projekt...33 // 2.7 Matematizace logiky...35 // 2.8 Automatizace myšlení...37 // 2.9 Kalkul, funkce, algoritmus...41 // 2.10 Turingův stroj...42 // 2.11 Funkcionalismus komputacionistický...45 // 2.12 Turingův test...47 // 2.13 Námitka matematická...48 // 2.14 Námitka vědomí...53 // 2.15 Automatická milenka... 59 // 2.16 Emergence poprvé...61 // 3 Konekcionismus... 64 // 3.1 Kybernetické lůno...64 // 3.2 Formální neuron ...66 // 3.3 Konekcionismus...68 // 3.4 Perceptron... // 3.5 Učící se sítě... // 3.6 Holografická paměť... // 3.7 Síť, jež umí číst... // 3.8 Emergence podruhé... // 3.9 Konekcionismus nebo komputacionismus? // 4 Robotika... // 4.1 Pragmatické kritérium pravdivosti // 4.2 Umělý expert... // 4.3 Umělý šváb... // 4.4 Stydlín... // 4.5 Houfující trpaslíci... // 4.6 Cog a Kismet... // 4.7 Umělý život... // 4.8 Buněčné automaty... // 4.9 Kyborg ... // 4.10 Loebnerova cena... // 84 // 85 // 86 87 89 91 // 93 // 94 // 97 // 98 // 99 // II. ČÁST: MYSLÍCÍ TKÁNĚ // 5 Dějiny neurověd... // 5.1 Konec duše?... // 5.1.1 Neurochirurgie
v paleolitu... // 5.1.2 Zrod neurověd... // 5.1.3 Pneumatologie... // 5.1.4 Kardiocentrismus... // 5.1.5 Cefalocentrismus... // 5.1.6 Ventrikulární teze... // 5.1.7 Neuronální hypotéza... // 5.1.8 Člověk stroj... // 5.1.9 Překvapivá hypotéza?... // 5.2 Rozbité zrcadlo... // 5.2.1 Experimentální výzkum vnímání // 104 // 104 // 104 // 105 // 106 107 109 111 113 117 122 123 123 // 5.2.2 Psychologie vnímání...125 // 5.2.3 Enaktivní paradigma...126 // 5.3 Neuron...128 // 5.3.1 Princip nervového vzruchu...128 // 5.3.2 Retikulárni a neuronálni hypotéza...134 // 5.3.3 Elektrické synapse...135 // 5.4 Neurotransmise...136 // 5.4.1 Loewihosen ...137 // 5.4.2 Trip na kole...139 // 5.4.3 Konec psychóz...143 // 5.4.4 Mechanismus účinku...144 // 5.5 Spor o lokalizaci schopností...147 // 5.5.1 Frenologie...148 // 5.5.2 Lokalizacionisté...153 // 5.5.3 Ekvipotencialisté...157 // 5.5.4 Neuroplasticita...161 // 5.5.5 Diaschizis...163 // 5.5.6 Dvojí disociace...164 // 5.5.7 Dvojí disekce...165 // 5.5.8 Lokalizovaná ekvipotencialita...166 // 5.5.9 Teorie modularity...168 // 5.5.10 Problém lokalizace schopností...172 // 6 Metody výzkumu mysli...174 // 6.1 Srovnávací studia ...175 // 6.1.1 Kognitivní biologie...176 // 6.1.2 Hierarchie kognitivních struktur...180 // 6.1.3 Viry...182 // 6.1.4 Mrtvý čas...186 // 6.1.5 Učeni...188 // 6.1.6 Kooperon...190 // 6.1.7 Rostlinná neurobiologie...191 // 6.1.8 Chemická komunikace...192 // 6.1.9 Nezmarnásíť...194
// 6.1.10 Pročje mozek v hlavě?...197 // 6.1.11 Zej a mechanismus paměti...201 // 6.1.12 Chobotnice a učení nápodobou...202 // 6.1.13 Škrticí smyčka...203 // 6.1.14 Sociální hmyz...205 // 6.1.14.1 Vývoj sociability...206 // 6.1.14.2 Hrabalky a kutilky...206 // 6.1.14.3 Čmeláci...207 // 6.1.14.4 Včely...208 // 6.1.14.5 Mravenci ...209 // 6.1.15 Mozek-Mraveniště...212 // 6.1.16 Obratlovci...216 // 6.1.17 Trojjediný mozek...217 // 6.1.18 Specificita lidského mozku...219 // 6.1.19 Makroanatomie...220 // 6.1.20 Mikroanatomie...225 // 6.2 Metoda destrukce...230 // 6.2.1 Experiment ve fyziologii...231 // 6.2.2 Léze...231 // 6.2.3 Diskoneční syndrom a jeho interpretace...234 // 6.2.3.1 Modularita vědomí...240 // 6.2.3.2 Experiment v první osobě...243 // 6.2.3.3 Jalovost spekulace...245 // 6.3 Metoda stimulace...247 // 6.3.1 Elektrostimulace...247 // 6.3.2 Transkraniální magnetická stimulace...256 // 6.4 Metoda registrace...258 // 6.4.1 Strukturální zobrazovací metody...258 // 6.4.1.1 Radiografické metody...259 // 6.4.1.2 Magnetická rezonance...259 // 6.4.1.3 Mimotělní zkušenost...260 // 6.4.1.4 Neuronálnízáklady morálního chování...261 // 6.4.2 Funkční zobrazovací metody...265 // 6.4.2.1 Elektromagnetické metody...266 // 6.4.2.1.1 Elektroencefalografie...266 // 6.4.2.1.2 Registrace aktivity jediného neuronu...267 // 6.4.2.1.3 Evokované potenciály...268 // 6.4.2.1.4 Svoboda vůle...270 // 6.4.2.1.5 Funkční magnetická rezonance...272
// 6.4.2.1.6 Neurobiologie morálního uvažování...272 // 6.4.2.2 Radioizotopové metody...276 // 6.4.2.2.1 Jednofotonová emisní tomografie...277 // 6.4.2.2.1 RET...278 // 6.4.2.3 Problém neuronálního kódu...281 // 6.5 Behaviorální a fenomenologická studia...284 // 6.5.1 Reflex...284 // 6.5.2 Spinální duše...286 // 6.5.3 Podmiňování...288 // 6.5.3.1 Klasické podmiňování...289 // 6.5.3.2 Operantní podmiňování...293 // 6.5.3.3 Biologická zpětná vazba...296 // 6.5.4 Behaviorismus či fenomenologie?...297 // 6.5.5 Kognitivní primatologie...298 // 6.5.6 Heterofenomenologie...300 // 6.5.7 Věda v první osobě...303 // 6.5.8 Neurofenomenologie...304 // 6.5.9 Je možná věda v první osobě?...308 // 6.6 Klinika ...309 // 6.6.1 Poruchy vědomí...311 // 6.6.2 Kvantitativní poruchy vědomí...311 // 6.6.2.1 Klinické obrazy zaměnitelné s komatózními stavy...315 // 6.6.2.2 Heterofenomenologie poruch bdělosti...316 // 6.6.2.3 Neuronální koreláty poruch bdělosti...318 // 6.6.3 Kvalitativní poruchy vědomí...320 // 6.6.3.1 Bazálni vědomí...320 // 6.6.3.2 Reflexivní vědomí...322 // 6.6.3.3 Korové syndromy a jejich neuropsychologické příznaky .324 // 6.6.3.3.1 Syndrom prefrontální...325 // 6.6.3.3.2 Rolandický syndrom ...327 // 6.6.3.3.3 Parietální syndrom...329 // 6.6.3.3.4 Temporální syndrom...332 // 6.6.33.5 Okcipitální syndrom... // 6.6.3.4 Nelokalizované syndromy... // 6.7 Filosofie mysli... // 6.7.1 Negace problému...
6.7.2 Kritérium spekulativní falzifikace // 6.7.2.1 Ontologický dualismus... // 67.2.2 Idealistický monismus ... // 6.7.2.3 Materialistický monismus... // 67.2.4 Neutrální monismus... // 6.7.3 Nezbytnost spekulace... // 333 // 336 // 338 // 340 // 342 // 344 // 348 // 350 // 352 // 356 // 7 Epistemologie kognitivních věd // 7.1 Kredo... // Literatura // 363 // Jmenný rejstřík // 377 // Věcný rejstřík // 383

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC