Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 4., přeprac. a dopl.
Praha : Academia, 2006
651 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-200-1349-0 (brož.)
ISBN 978-80-200-1349-1 (dotisk ; brož.)
"Obsahuje více než 11 000 podob jmen českých a cizojazyčných - původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář - informace o jménech afrických a asijských"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 516 a rejstříky
000037521
Obsah // Úvodem k novému vydání 9 // Jakými jmény se nazýváme 11 // Slovanská jména 11 // Jména neslovenského původu 13 // Hebrejská jména 13 // Řecká jména 14 // Latinská jména 14 // Románské jazyky 14 // Germánská jména 15 // Jména jiného původu 16 // Vývoj našich jmen 17 // Období do 13. století 17 // Období od 13. do 18. století 18 // Období od 19. století do konce r. 1945 20 // Období od r. 1945 do r. 1990 21 // Od r. 1990 dodneška 21 // Čím je ovlivňována volba jmen 24 // Rodinné zvyklosti 24 // Jazykové vlivy 26 // Místní zvyklosti 27 // Vliv sociálního postavení, vzdělání 29 // Náboženské vlivy 30 // Vliv zájmů, profese, přátel 31 // Vliv dobové společenské obliby jmen 32 // Obliba populárních osobností 33 // Snaha o oživování neužívaných jmen 34 // Jména jsou svědectvím doby 35 // Která jména lze v ČR zapisovat do matriky 37 // Sociolingvistické aspekty volby jména 38 // Každý občan má právo na jméno 38 // Jaká jména lze v ČR matričně zapsat 38 // Obohacování repertoáru užívaných jmen 40 // Zapisují se i cizojazyčné podoby jmen 40 // Co je základní, spisovná podoba jména 42 // Pravopisná stránka zapisovaných jmen 45 // Jméno má být ve shodě s pohlavím jeho nositele 47 // Zákony usměrňují zápis jmen i v jiných státech 48 // Možnost změny jména 50 // Znalecké ověřování jmen 51 // Závěrečné shrnutí 53 // V ČR je možné zvolit dvě jména 55
// Dvě jména vlastních sourozenců 57 // Zápis slovotvorné modifikovaného jména po otci, tzv. otčestva 57 // Co se matričně nezapisuje jako druhé jméno 58 // Maria jako druhé mužské jméno 59 // O jméně Jesus 60 // O tzv. zdvojených jménech 61 // Několik jazykových rad pro výběr jména 64 // Zvolit jméno „české“ nebo „cizí“? 68 // Přejímání cizích jmen je přirozený proces 69 // Možnost volby cizího jména 70 // Začleňování cizích jmen do češtiny 71 // Spojení cizího jména s příjmením 73 // Osobní jména v období transsexualismu 76 // Obourodé podoby jmen 76 // Obourodé podoby příjmení 79 // O proměnlivosti pořadí nejoblíbenějších jmen 81 // Jméno v kalendáři 88 // Vývoj kalendáře 88 // Jmenné měsíční kalendárium 93 // Co v slovníku jmen nalezneme aneb návod k použití 105 // Slovník základních podob českých i cizojazyčných // jmen mužských 111 // Slovník základních podob českých i cizojazyčných jmen ženských 291 // Stručně k africkým a asijským jménům 478 // Arabská jména 481 // Turecká jména 492 // Albánska jména 494 // íránská jména 496 // Afghánská jména 500 // Africká jména (především neislámská, domorodá) 501 // Indická jména 503 // Arménská jména 507 // Japonská jména 509 // Vietnamská jména 511 // Seznam zkratek 515 // Použitá literatura 516 // Rejstřík základních podob českých i cizojazyčných jmen mužských 521 // Rejstřík
základních podob českých i cizojazyčných jmen ženských 574 // Rejstřík mužských afrických a asijských jmen 624 // Rejstřík ženských afrických a asijských jmen 641
(OCoLC)85722931
cnb001655127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC