Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1990

ISBN 80-212-0118-5
000037662
Rekat.
OBSAH // str . // 1 . Úvod , 2 // 2. Databázové centrum ÚVTEI-ÚTZ 3 // 2.1 Vystavované báze dat 3 // 2.2 Struktura báze dat v systému GOLEM 5 // 2.2.1 Slovník selekčních termínů 6 // 2.2.2 Soubor dokumentu (struktura dokumentu) 6 // 2.2.3 Selekční prvky selekční části dokumentu 7 // 2.2.4 Výpis dokumentu 8 // 2.2.5 Unifikovaná struktura dokumentu 12 // 3. Programové prostředky pro práci s bázemi dat // 3.1 Programové prostředí dialogu 14 // 3.2 Základní funkce dotazovacího jazyka GOLEM 14 // 4. Technické podmínky vedení dialogu // 4.1 Technická zařízení vhodná pro připojení к počítači DC 17 // 4.2 Datová stanice s formátovou a řádkovou obrazovkou 18 // 4.3Navázaní komutovanéhospojení 19 // 5. Vlastní vyhledávání v systému GOLEM 20 // 5.1 Zahájení a ukončení dialogové relace 21 // 5.2 Typy dialogu GOLEM; uživatelský bulletin 24 // 5.3 Dotazovací jazyk GOLEM // 5.3.1 Symbolika zápisu příkazů 26 // 5.3.2 Struktura příkazů a způsob jejich zápisu 27 // 5.3.3 Přehled vybraných příkazů 29 // 5.3.4 Syntax základních příkazů dotazovacího jazyka // BASE, DISPLAY, NOTE 30 // FIND 33 // FIND INDEX 35 // FIND STRING 38 // SHOW, MORE, BACK, HELP 40 // 6. Řešení elementárních úloh v příkladech // 6.1 Doporučený postup práce se systémem UTM - GOLEM 44 // 6.1.1 Formulace jednoduchého dotazu 46 // 6.1.2 Práce se slovníkem a seznamy sel.termínů 48 // 6.1.3 Jernná rešerše (příkazy FIND INDEX,
FIND STRING) 50 // 6.2 Vytváření a zpracování SAVE-dotazů typu FIND 52 // 6.3 Vytváření procedur v de f i n.d i a 1ogu a jejich zpracování 54 // 6.4 Tisk vyhledaných dokumentů 58 // 7. Příkazy dotaz, jazyka v tabulkách s příklady 62 // Věcný rejstřík 91 // Systém poslední pomoci 98 // Tabulky: // 4 // 1. Přehled bází dat vystavovaných v DC ÚVTEI-ÚTZ к 1.4.1990 4 // 2. Logické operátory používané v dotazovacím jazyku GOLEM 15 // 3. Průběh dialogové relace (typy dialogu v systému GOLEM) 23 // 4. Symbolika zápisu příkazů dotazovacího jazyka GOLEM 26 // 5. Přehled základních příkazů dotaz, jazyka 29 // 1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC