Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:66x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
199 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-359-5 (brož.)
Obsahuje bibliografie na s. 184-199, bibliografické odkazy
Učitelé - výchova hlasová - studie
Výchova hlasová - učitelé - studie
000037682
Úvod // 1. Úvod do problematiky pěvecké a hlasové výchovy // 1.1 Technické hlasové dovednosti 11 // 1.1.1 Dechová technika 11 // 1.1.2 Hlasová technika 13 // 1.1.3 Artikulační technika 15 // 1.2 Správné držení těla a jeho vliv na tvorbu hlasu 17 // 1.3 Interpretační dovednosti 19 // 1.3.1 Interpretace hudebního díla 19 // 1.3.2 Mluvní projev a hlasová kultura 24 // 2. Cíle a úkoly hlasové výchovy ve studiu učitelství 27 // 2.1. Studium sólového zpěvu na Státních konzervatonch 27 // 2.2. Studium sólového zpěvu na vysokých uměleckých školách 29 // 2.3. Hlasová příprava studentů učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 29 // 2.3.1. Hlasová profesionální příprava studentů oboru Učitelství se zaměřením // na hudební výchovu 30 // 2.3.2. Hlasová profesionální příprava studentů oboru Učitelství 1 .stupně ZŠ . 31 // 2.3.3. Hlasová profesionální příprava studentů oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - nehudebního zaměření 31 // 2.4. Analýza studijních programů zaměřujících se na hlasovou přípravu budoucích učitelů na Ostravské univerzitě 34 // 2.5. Charakteristické rozdíly podmínek pěvecké a hlasové výchovy studentů PdF, konzervatoří a vysokých uměleckých škol 36 // 3. Východiska teorie a praxe hlasové výchovy v učitelské přípravě 38 // 3.1. Fyziologické předpoklady hlasové výchovy 38 // 3.1.1. Fyziologie tvorby hlasu 39 // 3.1.2. Poruchy hlasu a příčiny jejich vzniku 40 // 3.1.3. Mutace hlasu 49 // 3.1.4. Reedukace hlasových poruch 50 // 3.1.5. Prevence poruch hlasu a psychosomatická hygiena 51 // 3.1.6. Psychosomatická jednota lidské bytosti a tréma 52 // 4. Pedagogicko - psychologické aspekty hlasové výchovy 57 // 4.1. Profesionalizace učitelů a pedagogická komunikace 57 // 4.1.1. Hudební schopnosti 60 //
4.1.2. Klasifikace hudebních schopností, ieiich charakteristika a ontogenetický vývoj 61 // 4.1.3. Pedagogické, speciální a hudební dovednosti 66 // 4.1.4. Učitelské znalosti o diagnostice a predikci vývoje hlasových schopností a dovedností u dětí 73 // 5. Pěvecká odborná literatura 79 // 5.1. Průzkum dostupné pěvecké odborné studijní literatury 79 // 5.2. Formulace závěrů a opatření 85 // 6. Řešení specifických problému hlasové výchovy studentů oboru HV pojetí hlasových pedagogů kateder v ČR a SR 88 // 6.1. Explorace názorů pedagogů KHV na úroveň pěveckých dovedností studentů hudební výchovy, vnitrních a vnějších edukačních podmínek a forem vyučováni na KHV v České a Slovenské republice 88 // 6.1.1. Analýza a interpretace získaných údajů 90 // 6.1.2. Formulace závěrů a edukačních opatření 92 // 7. Retrospektivní hodnocení pregraduální hlasové přípravy učitelů základních a středních škol 94 // 7.1. Explorace názorů učitelů ZS a SS na vlastní hlasovou přípravu a utodiaanostiku současného hlasového projevu 94 // 7.1.1. Administrace a interpretace získaných údajů 95 // 7.1.2. Formulace závěrů a edukačních opatření 98 // 7. 2. Návrh kurzů revitalizace hlasu 99 // 7.1.3. Realizace revitalizačniho kurzu 100 // Závěr 104 // Seznam příloh 109 // Literatura 184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC