Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004
217 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-8050-703-1 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické, španělské resumé
000037871
5 // Obsah // Úvodné teoretické štúdie // Liba, P.: Kultura a preklad ... 11 // Vajdová, L.: Preklad a kultúrne predstavy ... 31 // Kusá, M.: Preklad na Slovensku ako súčasť národnej kultúry. Niekoľko // poznámok k problému ... 47 // Gromová, E.: Preklad a kultúra. Nové interdisciplinárne trendy v transla- // tologickom výskume ... 59 // Teoreticko-analytické štúdie // Krúpa, V.: Preklad Biblie do polynézskych jazykov ako problém inter- // kultúrnej komunikácie ... 71 // Červeňák, A.: Neekvivalentně javy ako prekladateľský problém doby ... 93 // Koprda, P.: Internoliterárne pretlmočenie: Petrarcov rozvrat prírody v sonetoch Jána Kollára a Andreu Zanzotta... 105 // Materiálovo-analytické štúdie // Vilikovský, J.: Michal Bosý a jeho primát v československých prekladoch // Williama Shakespeara ... 121 // Žilka, T.: Poetika prekladov Karola Wlachovského v prvom období // tvorivej aktivity... 141 // Franek, L.: Preklad na rozhraní kultúr a jazykov (Nový slovenský preklad // lsabel Allendeovej ... 155 // Kovačičová, O.: Antológia poézie ako prekladateľský problém... 167 // Magová, G.: Poznámky ku konfliktu v prekladateľskej tradícii a praxi pri // preklade poézie písanej viazaným veršom ... 179 // Bačová, D.: Feminizmus ako spoločensko-politické hnutie žien // (Chápanie pojmu feminizmus) ...’.ľ.’.O.L.. ... 187 // Životopisy ... 211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC