Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.3) Půjčeno:182x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
224 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2429-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6923-3 (online ; pdf)
Pedagogika
Dotisk 2017
Obsahuje bibliografii na s. 222-224 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000038074
Pedagogické myslení Jana Ámose Komenského -- Komenský poutník na prahu novověku -- Komenský jako protestant a české země -- Komenský bloudící v „Labyrintu světa" -- Komenský a novověká věda -- Komenského všenápravné snahy -- Otázky a úkoly -- Komenského „Vševýchova" -- Komenského metoda učení -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- John Locke a koncept „všemocné" výchovy -- Komenský, Locke, Rousseau a jejich pedagogické motivy v období novověku -- John Locke spolutvůrce občanské společnosti? -- John Locke svědek a zastánce demokratických změn v Anglii -- Locke a jeho politologické myšlení -- Otázky a úkoly -- Lockovo pedagogické myšlení a výchova občana -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Jean Jacques Rousseau a mýtus „přirozené, svobodné" výchovy -- JJRousseau filozof citu -- Rousseau na útěku před společností i sám před sebou -- Rousseau a „přirozená" výchova -- Otázky a úkoly -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Filantropisté a zbožnost ve výchově -- Osvícenství v Německu -- Znaky filantropismu -- Filantropisté pedagogové „posedlí výchovou" -- Filantropisté spolupracovníci a kritici Basedowa -- Johann Heinrich Pestalozzi otec i matka chudých dětí aneb Švýcar velkého srdce -- Otázky a úkoly -- Osvícenské školské reformy v českých zemích -- České země v době osvícenství -- Osvícenské reformy MTerezie centralismus monarchie -- Marie Terezie
a církev -- Marie Terezie a věda -- Reformy Josefa II. 1780-1790 -- Školské reformy -- Všeobecný školní řád pedagogická analýza -- Význam Františka Kindermanna pro tereziánskou školskou reformu -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Stabilizace veřejného školství v českých zemích a rozvoj pedagogiky jako vědy -- Rozvoj školství v devatenáctém století v českých zemích -- Hasnerův zákon -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Rozvoj pozitivizmu a dopady na učební obsahy -- Pedagogický systém JFHerbarta -- Herbartova koncepce vyučování -- Otázky a úkoly -- Světové reformně pedagogické hnutí -- Reformní pedagogika -- Hnutí nové výchovy a nových škol -- Charakteristické znaky reformní pedagogiky -- Význam reformně pedagogického hnutí -- Frankofonní reformně pedagogičtí představitelé -- Pragmatická pedagogika -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Individualizace v amerických reformně pedagogických konceptech -- Německá reformně pedagogická tradice -- Maria Montessori a její pedagogická koncepce -- Život Marie Montessori (1870-1952) -- K principům pedagogiky Marie Montessori -- Didaktický materiál a připravené prostředí -- Osobnost a postavení vychovatele učitele v koncepci -- MMontessori -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Reformně pedagogická koncepce Célestina Freineta -- Život Célestina Freineta -- Východiska a principy pedagogického myšlení Célestina Freineta --
Moderní francouzská škola -- Otázky a úkoly -- Venkovské výchovné ústavy model reformní školy -- CReddie duchovní otec venkovských výchovných ústavů -- Venkovské výchovné ústavy v Německu -- Hermann Lietz a jím založené venkovské výchovné ústavy -- Venkovské výchovné ústavy založené spolupracovníky -- a následovníky Lietze -- Emlohstobba pedagogický manifest německých venkovských výchovných ústavů -- Pedagogické principy Lietzových ústavů -- Otázky a úkoly -- Gustav Wyneken a Svobodná školní obec ve Wickersdorfu -- Gustav Wyneken zakladatel Svobodné školské obce -- Výchovné a vzdělávací zásady ve Svobodné školní obci -- ve Wickersdorfu -- Pospolitost a svobodná školní obec -- Otázky a úkoly -- Pedagogika Rudolfa Steinera a koncepce waldorfského školství -- Rudolf Steiner teosof a antroposof -- K názvu a cílům waldorfské školy -- Rudolf Steiner v Praze -- Goetheanum centrum antroposofii -- Charakteristika a cíle moderního waldorfského školství -- Textová analýza -- Otázky a úkoly -- Peter Petersen a jenský plán -- Pedagogické prostředky jenské pedagogiky -- Rozhovor -- Práce -- Hra -- Slavnost -- Rozvrhování učiva -- Otázky a úkoly -- Reformně pedagogické hnutí v ČSR -- Situace ve školství v ČSR po roce ¨1918 -- České reformně pedagogické pokusy v prvním desetiletí vzniku ČSR -- „Příhodovská" reforma -- Komenium jednotná vnitřně diferencovaná škola druhého
stupně -- Činná či produkční škola -- Koncentrace -- Diferenciace a individualizace -- Hodnocení a klasifikace -- Společenská škola -- Německé reformně pedagogické pokusy v ČSR -- Textová analýza -- Otázky a úkoly
(OCoLC)237196845
cnb001808852

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC