Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.4) Půjčeno:57x 
BK
1. vyd.
Praha : Sefer, 1993
430 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-900895-4-2 (váz.)
Judaika ; sv. 2
Ediční pozn.
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
000038153
Rekat.
ČÁST PRVNÍ // SLED HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ DO ROKU 1867 // Kapitola první 13 // Příchod Židů do Čech (9.—11. století). Jejich postavení. První sídlišté. Křížová výprava. Kosmova kronika o Židech. // Kapitola druhá 20 // Protižidovská nařízení církevních koncilů. Segregace v ghettech. Židé jako servi camerae regiae. Přemysl Otakar II. a jeho Statuta Judaeorum. Židé na Moravé. // Kapitola třetí 27 // Pogromy v západní a střední Evropě. Jan Lucemburský. Karel IV. a jeho vztah ? Židům. Václav IV., „král židovský“. Pražský pogrom 18.4.1389. // Kapitola čtvrtá 38 // Židé a husité. Určitá uvolnění. Jakoubek ze Stříbra o židovské otázce. Pronásledování Židů v západní a střední Evropě. Jejich vyhnání z královských mést na Moravé. * // Kapitola pátá 43 // Zápas o vliv na „židovský regál“. Vladislav Jagellonský a jeho reglementace. Konkurenční boj. Vypovídání z měst. Židé ve stavu „prozatímního trpění“. Proměna povahy a těžiště osídlení. // Kapitola šestá 52 // Ferdinand I. Obvinění proti Židům. Požár Malé Strany a Hradčan. Vypovězení r.1541. Systém glejtů. Vypovězení r.1557. Mise Mordechaje ben Geršoma ? papeži. Tolerance Židů od r.1567. // Kapitola sedmá 60 // Hospodářský a kulturní rozmach židovské pospolitosti. Doba Rudolfa II. Mordechaj Maisl. Jakub Baševi. Židé na straně Habsburků. Bílá hora. Velká privilegia Ferdinanda
II. Třicetiletá válka. Rok 1648. // Kapitola osmá 71 // Období „úředního antisemitismu“. Mor r.1680. Požár pražského ghetta v r.1689. Boj o bytí a nebytí. Rok 1726—27: numerus clausus, familiantský zákon, translokační reskript. // Kapitola devátá 79 // Válka s Prusy. Obvinění Židů ze zemské zrady. Vypovězení v letech 1744— 1748. Požár pražského ghetta r.1754. Toleranční daň. Konec vlády Marie Terezie. // Kapitola desátá 86 // Reformy Josefa II. Systemální patent. Josefínská „germanizace“. Emancipace Židů v Evropě. Rok 1848. Rok 1867 — plná rovnoprávnost v Rakousko-Uhersku. ’ // ČÁST DRUHÁ // NĚKTERÉ HISTORICKÉ OKOLNOSTI A REÁLIE // Kapitola první 105 // Judaismus. Tóra. Micvot. Běh života (obřízka, bar micva, svatba, domácnost, pohřeb). Bohoslužby. Synagóga. Šabat. Svátky. Talmud. Tradiční školství (cheder, ješiva, Talmud Tóra). Mystika. // Kapitola druhá 139 // Sefardové a Aškenázové. // Kapitola třetí 173 // Pogromy. Křesťanská misie mezi Židy: útoky proti literatuře, zásahy do náboženského života. Případ Šimona Ábelese. Obvinění z rituální vraždy. Hilsneriáda. Ježíšova smrt a kolektivní vina Židů. „Rozhovor mezi církví a synagógou.“ Křesťansko-judaistické hereze u nás. // Kapitola čtvrtá 197 // Židovské platby. Způsoby obživy. Finančnictví. Obchod se zbožím. Řemesla a živnosti. Podnikání. // Kapitola pátá 232 // Židovská sídliště
v Čechách a na Moravě; jejich typy a vybavení. Správa židovských obcí. Soudnictví. Majetkové poměry. Sociální péče. // Kapitola šestá 268 // Stručná informace o dvaceti pěti významných židovských obcích v Čechách a na Moravě. Pražské Židovské Město, Boskovice, Brno, Březnice, Gol-čův Jeníkov, Holešov, Cheb, Ivančice, Kasejbvice, Kojetín, Kolín, Libeň, Mikulov, Mladá Boleslav, Osoblaha, Ostrava, Polná, Prostějov, Roudnice nad Labem, Rousínov, Tachov, Teplice, Třebíč, Uherský Brod, Velké Meziříčí. // Kapitola sedmá 298 // Duchovní život v ghettech. Ješivy. Pražská Academia Judaeorum. Hebrejští spisovatelé Čech a Moravy; krátký přehled. Česká exegetická škola 11. —13. století: Abraham Chládek, Jicchak Oř Zarua. Jomtov Lipman Mülhausen, Avigdor Káro. „Zlatá doba“ hebrejského písemnictví v Čechách: Eliezer Aškenazi, Mordechaj Jafe, Jehuda Löw ben Becalel a jeho žáci, David Gans, Josef Delmedigo, Jomtov Lipman Heller. Ješaja ben Abraham Hořovic, Šabtaj Hořovic. Jechezkel Landau. Šmuel ha-Levi Hořovic. Chatam Sofer. Haskala. Židovská věda. // Kapitola osmá 341 // Kulturní vlivy. Hebrejsko-česká jazyková interference. České glosy v hebrejských rukopisech 11,—13. století. Židé a čeština. Židé, Češi, Němci. // Kapitola devátá 369 // Židovské památky Čech a Moravy (současný stav): ghetta, hřbitovy, synagógy. Židovské muzeum v Praze. Synagogální umění. Knihy, rukopisy. // Kapitola desátá 388 // Počty Židů v Čechách a na Moravě. Proměny osídlení. // Ediční poznámka 406 // Jmenný rejstřík 407 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 417 // VÝBĚR Z LITERATURY 425 // Zkratky
(OCoLC)28867744
cnb000078938

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC