Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004
76 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7235-250-4 (brož.)
000038191
OBSAH // 1. Řeč a jazyk // 1.1 Vztah jazyka a řeči 7 // 1.2 Charakteristika češtiny 9 // 2. Základy teorie jazykové komunikace // 2.1 Komunikace v životě člověka a společnosti 15 // 2.2 Druhy komunikace 18 // 3. O jazykové kultuře 22 // 3.1 Institucionální péče o jazyk a o úroveň dorozumívání 24 // 4. Jazyk // 4.1 Zvuková stránka jazyka 27 // 4.1.1 Spisovná výslovnost 27 // 4.1.1.1 Výslovnost samohlásek 28 // 4.1.1.2 Výslovnost souhlásek 28 // 4.1.1.3 Přízvuk 29 // 4.1.2 Zvuková stránka věty a projevu 30 // 4.1.2.1 Pauza 31 // 4.1.2.2 Melodie 31 // 4.1.2.3 Větný přízvuk 32 // 4.1.2.4 Větný důraz 32 // 4.1.2.5 Tempo 32 // 4.2 Grafická stránka jazyka 36 // 4.2.1 Pravidla českého pravopisu 37 // 4.2.2 Opakování a procvičování pravopisu 38 // 4.3 Pojmenování a slovo 56 // 4.3.1 Slovní zásoba 57 // 4.3.2 Členění slovní zásoby 58 // 4.3.3 Vztahy mezi slovy 62 // 4.3.4 Obohacování slovní zásoby 64 // 5 // 5. Sloh a komunikace // 5.1 O slohu jazykových projevů 78 // 5.1.1 Jazykové styly a slohotvomé činitele 82 // 5.1.2 Druhy slohu 84 // 5.2 Slohové útvary 85 // 5.2.1 Zpráva 85 // 5.2.2 Oznámení - pozvánka 86 // 5.2.3 Vypravování v umělecké literatuře 86 // 5.2.4 Popis 88 // 5.2.4.1 Popis postavy v literárním díle (charakteristika) 89 // 5.2.5 Výklad 89 // 5.3 Běžná komunikace 90 // 5.3.1 Konverzace 91 // 5.3.2 Vypravování v běžné komunikaci 97 // 5.3.2.1 Základní znaky vypravování 97 // 5.3.2.2 Jazyk vypravování 104 // 5.3.2.2.1 Větná stavba 104 // 5.3.2.2.2 Slovní zásoba 107 // 5.3.2.2.3 Výstavba a jazyk složitějšího // vypravování 108 // 5.4 Parajazykové a mimojazykové (neverbální, neslovní) // dorozumívání 114 // 5.5 Psaní dopisů 123 // 5.5.1 Druhy dopisů 126 // 5.5.2 Zdvořilost v dopisech 130 // 5.5.3 Uspořádání dopisu 132 // 5.5.4 Jak píšeme adresy 135 // 6. Zdroje poučení o jazyce 137 //
7. Opakování a procvičování učiva základní školy // 7.1 Stavba a tvoření slov 142 // 7.2 Tvarosloví 145 // 7.3 Skladba 161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC