Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(45.8) Půjčeno:229x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
157 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-0885-X (brož.)
Pedagogika
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy
Bibliografie: s. 136-141
Žáci - hodnocení - příručky
000038201
OBSAH // Předmluva ...7 // 1. Hodnocení jako organická součást jakékoliv lidské činnosti...9 // 2. Hodnocení žáků ve vyučování a jeho specifika...15 // 2.1 Vymezení pojmu „školní hodnocení"...15 // 2.2 Specifika školního hodnocení...17 // 2.3 Školní hodnocení a koncepce vzdělávání...22 // 2.4 Hodnocení žáků a cíle vyučování...26 // 2.5 Typy hodnocení...31 // 3. Hodnocení a vztah mezi učitelem a žákem...37 // 3.1 Utváření obrazu o žákovi ...38 // 3.2 Učitelovo očekávání...40 // 4. Funkce školního hodnocení ...44 // 4.1 Motivační funkce hodnocení...45 // 4.2 Informativní funkce hodnocení...47 // 4.3 Regulativní funkce hodnocení...49 // 4.4 Výchovná funkce hodnocení...51 // 4.5 Prognostická funkce hodnocení...52 // 4.6 Diferenciační funkce hodnocení...53 // 4.7 Jaký význam má školní hodnocení pro rodiče?...53 // 5. Fáze hodnotícího procesu...56 // 6. Formy hodnocení žáků...76 // 6.1 Známkovat či hodnotil slovně? ...78 // 6.2 Klasifikace - forma kvantitativního hodnocení...81 // 6.3 Slovní hodnocení - forma kvalitativního hodnocení ...85 // 6.4 Vztah kvantitativního a kvalitativního hodnocení...88 // 6.5 Přehled forem hodnocení žáků...89 // 7. Princip objektivity a subjektivity ve školním hodnocení...92 // 7.1 Může být školní hodnocení spravedlivé?...95 // 7.2 Učitelovy subjektivní chyby při hodnocení...98 // 8. Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve
škole 105 // 8.1 Pozitivní hodnocení...105 // 8.2 Negativní hodnocení...108 // 8.3 Účinky pozitivního a negativního hodnocení...109 // 8.4 Chyby žáků ve výuce a učitelova práce s chybou ...110 // 8.5 Úspěšný a neúspéšný žák ve vyučování...113 // 9 Učitel i žák - účastníci procesu hodnocení...117 // 10. Od kvalitního hodnocení ke kvalitnímu sebehodnocení ...122 // Místo závěru...132 // Literatura ...136 // Přílohy...142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC