Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Praha : Lidové noviny, 2005
234 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-782-2 (brož.)
Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 28
Obsahuje fotografie, ilustrace, faksimile, poznámky, rejstřík
Bibliografie na s. 192-206
Dějiny politické - Evropa střední - Hohenzollernové (rod) - stol. 16. - studie
Hohenzollernové (rod) - politika - Evropa střední - stol. 16. - studie
Prusko - dějiny politické - stol. 16. - studie
Slezsko - dějiny politické - stol. 16. - studie
000038242
Úvodem 5 // I. Povaha a cíle dynastické politiky franských HohenzoUeniů na přelomu 15. a 16. století 9 // II. Jagellonsko-habsburská rivalita a předpoklady mocenského vzestupu franských hohenzollernských knížat 24 // III. Jiří Braniborsko-Ansbašský - zbožný kníže, nebo lstivý markrabě? 35 // 1. Mládí a cesta k moci 35 // 2. Přesuny na slezské politické scéně v době nástupu budínského dvořana 40 // 3. Sekularizace východního Pruska a hohenzollernská dynastická politika (Diplomatická aktivita Jiřího Braniborsko-Ansbašského v Polsku) 51 // 4. Hohenzollernský Krnov jako ohnisko knížecí reformace ve vedlejších zemích Koruny české 60 // 5. Zápas o opolsko-ratibořské dědictví a pražská habsbursko-hohenzollernská smlouva z roku 1531 69 // 6. Neúspěchy markraběcípolitiky ve Slezsku - prolog k habsbursko-hohenzollernskému dynastickému antagonismu // 7. Zhodnocení dynastické politiky knížete Jiřího Braniborsko-Ansbašského 80 // IV. Na cestě k pruskému a krnovskému knížecímu trůnu 86 // 1. Pád hohenzollernského panství v Opolsku a Ratibořsku 86 // 2. Mládí markraběte Jiřího Fridricha Braniborsko-Ansbašského a počátky jeho vlády ve franské říšské oblasti 97 // 3. Krnovské knížectví - hohenzollernská základna moci v českém předbělohorském státě 102 // Hohenzollernské správní centrum na pomezí Moravy a Slezska 102 // Zdroje knížecích příjmů a rozmach hohenzollernského mincovnictví 105 Reprezentace hohenzollernského dvora 110 // Mocenské elity stavovské společnosti knížectví 114 // Proměny a pestrost sociální struktury 116 // 4. První období samostatného vladaření a mocenský konflikt s krnovskou stavovskou opozicí v letech 1560-1571 120 //
5. Zápas o pruský a krnovský knížecí trůn 131 // Nástup druhého krnovského Hohenzollerna ve východním Prusku a úmluvy s polským králem 131 // Ve víru střetnutí s pruskou stavovskou opozicí 137 // Jiří Fridrich Braniborsko-Ansbašský pruským knížetem 142 // Bilance emancipační politiky a další životní osudy pruského a krnovského hohenzollernského knížete 147 // VI Závěr: Emancipační politika ansbašsko-krnovských knížat a slezské předpoklady mocenského vzestupu hohenzollernské dynastie 153 // Poznámky 165 // Výběr z pramenů a literatury 192 // Seznam zkratek 207 // Hohenzollernové - genealogický přehled 209 // Přehled vládnoucích Holienzollernů na Krnovsku, Bohumínsku a Bytomsku 212 // Rejstřík 213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC