Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
EB
3., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2008
301 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2476-8 (váz.)
ISBN 978-80-247-6998-1 (online ; pdf)
Psyché
Na rubu tit. s. uvedeno jako 1. vyd.
Obsahuje bibliografii na s. 275-296 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000038377
SOUČASNÝ POHLED NA SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE -- PORUCHY EREKCE -- 2.1 Vymezení pojmu a výskyt -- 2.2 Somatické faktory -- 2.3 Psychogenní faktory -- 2.4 Patogenní mechanismy -- 2.5 Racionální psychoterapie -- 2.6 Dynamická psychoterapie -- 2.7 Hypnoterapie -- 2.8 Tréninková psychoterapie -- 2.9 Farmakoterapie -- 2.10 Intrakavernózní injekce -- 2.11 Podtlakové erektory -- 2.12 Chirurgické léčení -- PŘEDČASNÁ EJAKULACE -- 3.1 Předčasná ejakulace a trvání soulože -- 3.2 Příčiny předčasné ejakulace -- 3.3 Farmakoterapie -- 3.4 Racionální psychoterapie -- 3.5 Funkcionální trénink -- RETARDOVANÁ A CHYBĚJÍCÍ EJAKULACE -- 4.1 Pojem -- 4.2 Příčiny -- 4.3 Terapie -- PORUCHY MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ APETENCE -- 5.1 Nedostatek sexuální touhy -- 5.2 Hypersexualita -- ANORGASMIE, FRIGIDITA A AVERZE -- 6.1 Pojem a příčiny -- 6.2 Výskyt -- 6.3 Mechanismy a projevy ženského orgasmu -- 6.4 Racionální psychoterapie -- 6.5 Dynamická psychoterapie ---
6.6 Hypnoterapie -- 6.7 Tréninková psychoterapie -- 6.8 Farmaka a technické pomůcky -- 6.9 Zlepšení celkové kondice a partnerského vztahu -- 6.10 Specifické pokyny u frigidity a averze -- VAGINISMUS -- 7.1 Pojem a příčiny -- 7.2 Racionální psychoterapie ve spojení s gynekologickým vyšetřením -- 7.3 Dynamická psychoterapie -- 7.4 Systematická desenzibilizace -- 7.5 Hypnoterapie -- 7.6 Funkcionální trénink -- 7.7 Poznámka k dyspareunii -- B SEXUÁLNÍ TERAPIE -- VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV SEXUÁLNÍ TERAPIE -- 1.1 Pojem sexuální terapie -- 1.2 Vznik a vývoj sexuální terapie -- 1.3 Organizační a metodické otázky -- 1.4 Data o výsledcích sexuální terapie -- 1.5 Teoretické základy sexuální terapie -- TERAPEUTICKÝ POSTUP -- 2.1 Standardní instrukce určené pro manžele -- 2.2 Individualizované doplňky k instrukcím -- 2.3 Organizační rámec terapie -- 2.4 Srovnání s Hamburským modelem -- TYPICKÝ PRŮBĚH SEXUÁLNÍ TERAPIE ---
3.1 Porucha erekce -- 3.2 Relativní předčasná ejakulace -- 3.3 Frigidita -- 3.4 Anorgasmie -- 3.5 Nekonzumované manželství -- ZÁZNAMY SEXUÁLNÍ TERAPIE -- 4.1 Záznam o léčení anorgasmie -- 4.2 Záznam o léčení poruchy erekce -- 4.3 Záznam o neúspěšném léčení anorgasmie -- 4.4 Nácvik u kombinované poruchy s dílčím úspěchem -- 4.5 Léčebné a podpůrné faktory -- VÝSLEDKY SEXUÁLNÍ TERAPIE -- 5.1 Soubor -- 5.2 Posuzování efektu -- 5.3 Výsledky -- 5.4 Diskuse -- 5.5 Závěry -- PROBLÉMY V PRŮBĚHU SEXUÁLNÍ TERAPIE -- 6.1 Kritické fáze nácviku u poruch erektivity -- 6.2 Rušivé chování partnerky u poruch erektivity -- 6.3 Problémy při terapii frigidity a anorgasmie -- 6.4 Přílišná rozdílnost v sexuální reaktivitě partnerů -- 6.5 Kombinace sexuální a matrimoniální disharmonie -- 6.6 Chybění lásky -- POUČENÍ Z VÍCELETÝCH KATAMNÉZ -- 7.1 Porucha erekce a předčasná ejakulace ---
7.2 Předčasná ejakulace muže, anorgasmie ženy -- 7.3 Sekundární anorgasmie ženy -- 7.4 Předčasná ejakulace -- 7.5 Vaginismus -- 7.6 Anorgasmie ženy, předčasná ejakulace muže -- 7.7 Anorgasmie ženy -- 7.8 Porucha erekce -- 7.9 Příběhy jako podněty k zamyšlení a vcítění -- KOMBINACE SEXUÁLNÍ TERAPIE A FARMAKOTERAPIE -- 8.1 Porucha erekce -- 8.2 Předčasná ejakulace -- 8.3 Ztráta sexuální touhy u ženy -- 8.4 Vaginismus -- 8.5 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC