Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 1999
178 s.

objednat
ISBN 80-7007-131-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, předmluvu, jmenný a věcný rejstřík
Axiologie - studie
Hodnocení - metodologie - studie
000038465
OBSAH // Předmluva autora J // I. Hodnocení jako činnost // 1. Termín „hodnocení“ a spektrum jeho významů 13 // 2. Hodnocení jako důležitý prvek v soustavě činností 17 // 3. Hodnocení a rozhodování 21 // 4. Hodnocení a znalosti 26 // 5. Hodnocení a hodnotové struktury 31 // II. Modely hodnocení // 1. Potřeba analýzy struktury hodnotící činnosti 39 // 2. Hodnotící činnost jako aplikace hodnotící // (kriteriální) funkce 42 // 3. Formální struktura hodnocení 44 // 4. Multikriteriální hodnocení 49 // 5. Empirická data a hodnocení 56 // Literatura 64 // III. Preference a preferenční uspořádání v kontextech hodnocení a rozhodování // 1. Preference a preferenční uspořádání 65 // 2. Princip komparability 69 // 3- Typy preferencí 73 // 4. Preference jako výraz hodnotícího postoje 77 // Literatura 82 // IV. Posouzení dopadů techniky // 1. Posouzení techniky a technických řešení 83 // 2. Několik osobních poznámek 85 // 3. Vývoj posuzování techniky 87 // 4. Nové aktuální problémy posouzení techniky 93 // Literatura 98 // V. Participační hodnocení // 1. Hodnocení a občanská společnost 101 // 2. Participační hodnocení a komunikace 105 // 3. Participační hodnocení, přijatelnost a přijetí hodnoceného 111 // 4. Participační hodnocení a „démon souhlasu“ 115 // 5. Participační hodnocení a změny hodnotových struktur 117 // Literatura 122 // VI. Hodnocení ve vědě a hodnocení vědy
1. Spektrum hodnotících činností ve vědě 123 // 2. Interní a externí hodnocení vědy 130 // 3. Objekty hodnocení a soustavy kritérií 136 // 4. Věda a hodnotové postoje společnosti 140 // _ Literatura I47 // VII. Hodnocení a svět hodnot // 1. Obtíže se světem hodnot I49 // 2. Hodnoty jako složky světa hodnot I54 // 3. Svět hodnot a rozhodování 158 // 4. Specifické rysy epistemických a technologických hodnot 163 // Literatura 159 // Abstracts 17 j // Jmenný rejstřík 175 // Věcný rejstřík 177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC